Przemysłowe systemy do skanowania 3D ATOS


Dotykowe systemy i przyrządy pomiarowe wypierane są w wielu branżach przemysłu przez optyczne urządzenia do pomiarów współrzędnościowych 3D. Urządzenia te umożliwiają dokonywanie pomiarów w krótszym czasie, a rejestrowane przez nie dane są bardziej szczegółowe i łatwiejsze w interpretacji.

W wielu branżach przemysłu skanery ATOS wykorzystywane są do kontroli części, takich jak blachy, narzędzia i matryce, łopatki do turbin, prototypy, części formowane wtryskowo czy odlewy kokilowe pod ciśnieniem.

Wykorzystanie optycznych urządzeń pomiarowych 3D do kontroli jakości w przemyśle

Systemy ATOS dokonują pomiaru odchyłek pomiędzy danymi CAD a rzeczywistymi współrzędnymi 3D, dostarczając danych pomiarowych pełnego pola. Dane te, oprócz reprezentacji odchyłek powierzchni w stosunku do danych CAD, zawierają kompletne informacje o przedmiocie, na podstawie których oprogramowanie automatycznie określa inne szczegółowe dane, takie jak GD&T czy położenia okrojeń i otworów.

Optyczne systemy pomiarowe zawdzięczają swoją dokładność zastosowaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie optoelektroniki, precyzyjnych technologii przetwarzania obrazu oraz algorytmów matematycznych, w połączeniu z niezmiennymi normami precyzji i automatycznie wykonywaną kalibracją.


Wykorzystanie optycznych urządzeń pomiarowych 3D do kontroli jakości w przemyśle

Technologia ATOS

Technologia Triple Scan

Podczas pomiaru na powierzchnię przedmiotu rzutowane są wzory złożone z prążków, a całość rejestrowana jest przez dwie kamery działające na zasadzie techniki stereoskopowej. Ponieważ drogi optyczne wiązek światła z obu kamer i projektora są dzięki kalibracji z góry znane, możliwe jest obliczenie na ich podstawie punktów współrzędnych 3D, w których promienie z trzech różnych źródeł światła przecinają się. Metoda ta, będąca podstawą technologii Triple Scan, sprawdza się szczególnie podczas pomiarów powierzchni odbijających światło oraz przedmiotów o wielu wycięciach. Uzyskane w ten sposób dane pomiarowe są kompletne, nie zawierając luk ani chaotycznie rozmieszczonych punktów.

Pozycjonowanie dynamiczne

Stosowana w urządzeniach ATOS sprawdzona technika kamer stereoskopowych dostarcza dla każdego pomiaru nadokreślonego układu równań.

Połączenie technologii kamer stereoskopowych z systemem punktów referencyjnych firmy GOM, bez ATOS gwarantuje rzetelność procesu dzięki:

  • Wykrywaniu ruchu skanera/części
  • Weryfikacji dokładności i jakości pomiaru
  • Rozpoznawania zmian w środowisku
  • Śledzenia online pozycji skanera 3D

Blue Light Technology

Technologia projekcji GOM wykorzystuje wąskopasmowe niebieskie światło, co umożliwia odfiltrowanie zakłócającego światła z otoczenia podczas rejestrowania obrazu. Mocne źródła światła pozwalają na rejestrowanie danych pomiarowych nawet w przypadku niewspółpracujących powierzchni. Co więcej, żywotność lamp LED wykorzystywanych w urządzeniach Blue Light Technology wynosi ponad 10 000 godzin.

System samomonitorujący

Skanery ATOS monitorują się same, wykrywając podczas pracy zmiany warunków w otoczeniu. Oprogramowanie skanera nieustannie monitoruje stan kalibracji, dokładność transformacji, zmiany środowiskowe oraz ruch części, aby zapewnić wysoką jakość danych pomiarowych.

Śledzenie w czasie rzeczywistym

Oprócz skanowania całej powierzchni pola, systemy ATOS Core dają możliwość pomiaru ruchów i odchyłek w czasie rzeczywistym. Ten rodzaj śledzenia wykorzystuje technikę kamer stereoskopowych w połączeniu z systemem punktów referencyjnych GOM. W ten sposób możliwe jest śledzenie zarówno pojedynczych punktów, jak i kompleksowych geometrii komponentów w przestrzeni. ATOS Core umożliwia śledzenie dopasowania lub odchyłek pozycji komponentu względem pozycji nominalnej w czasie rzeczywistym. Ułatwia to implementację wirtualnego bazowania komponentów w rzeczywistości.

Kombinacja pomiaru optycznego i dotykowego

GOM Touch Probe umożliwia pomiar pojedynczych punktów 3D i w połączeniu z systemem ATOS wykorzystywany jest do pomiarów miejsc trudno dostępnych, bezpośredniego porównania z danymi CAD, pomiaru elementów geometrycznych oraz bazowania w czasie rzeczywistym.

Pomiary skanerem ATOS od początku do końca realizowane są za pomocą jednej głowicy pomiarowej oraz przez jedno oprogramowanie firmy GOM. Nie jest wymagany dodatkowy osprzęt. Dzięki temu pomiary oraz analiza przeprowadzane są w łatwy i szybki sposób.

Więcej informacji na temat GOM Touch Probe.