Technologia przemysłowego skanowania 3D

Seria przemysłowych, bezkontaktowych skanerów 3D ATOS wykorzystujących technologię ustrukturyzowanego niebieskiego światła zapewnia precyzyjne i szczegółowe skanowanie z wysoką rozdzielczością i dużą szybkością. System ATOS zaprojektowano z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu i inteligentnego oprogramowania w celu zapewnienia powtarzalnych, dokładnych pomiarów oraz elastyczności i niezawodności procesu.

W wielu gałęziach przemysłu skanery ATOS wykorzystywane są do kontroli części, takich jak blachy, narzędzia i matryce, łopatki do turbin, prototypy, części formowane wtryskowo czy odlewy kokilowe pod ciśnieniem.

Technologia ATOS

Referencjonowanie dynamiczne

Stosowana w systemach ATOS sprawdzona technika kamer stereoskopowych dostarcza dla każdego pomiaru nadokreślonego układu równań. Połączenie technologii kamer stereoskopowych z systemem punktów referencyjnych firmy GOM, ATOS gwarantuje rzetelność procesu dzięki:

  • Wykrywaniu ruchu skanera/części
  • Weryfikacji dokładności i jakości pomiaru
  • Rozpoznawania zmian w środowisku
  • Funkcja pozycjonowania skanera Live w pomieszczeniu 3D

Pomiar optyczny i kontaktowy

Czujnik GOM Touch Probe łączy w sobie pomiary całej powierzchni oraz pomiary 3D z wykorzystaniem czujnika stykowego. Czujnik GOM Touch Probe umożliwia dokonywanie szybkich pomiarów w trudno dostępnych miejscach, bezpośrednich porównań z danymi CAD, pomiarów wartości pierwotnych, szybkich pomiarów poszczególnych punktów oraz dopasowania w trybie online.

Pomiary przy pomocy urządzenia ATOS i czujnika stykowego wykonywane są przy pomocy jednego systemu i oceniane przez jeden pakiet oprogramowania. Nie wymagają żadnego dodatkowego sprzętu ani urządzenia monitorującego, pozwalając na szybkie dokonywanie pomiarów i łatwe przełączanie między powierzchniowym a punktowym trybem pomiarów i analizy.

Przeczytaj więcej na temat czujnika GOM Touch Probe.

Blue Light Technology

Technologia projekcji GOM wykorzystuje wąskopasmowe niebieskie światło, co umożliwia odfiltrowanie zakłócającego światła z otoczenia podczas rejestrowania obrazu. Mocne źródła światła pozwalają na rejestrowanie danych pomiarowych nawet w przypadku niewspółpracujących powierzchni. Co więcej, żywotność lamp LED wykorzystywanych w Blue Light Technology wynosi ponad 10 000 godzin.

Funkcja pozycjonowania Live

Oprócz skanowania całej powierzchni systemy ATOS można również stosować do pomiaru ruchów i odchyłek w czasie rzeczywistym. Ten rodzaj śledzenia wykorzystuje technikę kamer stereoskopowych w połączeniu z systemem punktów referencyjnych GOM. W ten sposób możliwe jest śledzenie zarówno pojedynczych punktów, jak i kompleksowych geometrii komponentów w przestrzeni. System ATOS umożliwia także pomiary i śledzenie dopasowania lub odchyłek pozycji komponentu względem pozycji nominalnej w czasie rzeczywistym. Ułatwia to implementację wirtualnego bazowania komponentów w rzeczywistości.

Technologia Triple Scan

Podczas pomiaru na powierzchnię przedmiotu rzutowane są wzory złożone z prążków, a całość rejestrowana jest przez dwie kamery działające na zasadzie techniki stereoskopowej. Ponieważ drogi optyczne wiązek światła z obu kamer i projektora są dzięki kalibracji z góry znane, możliwe jest obliczenie na ich podstawie punktów współrzędnych 3D, w których promienie z trzech różnych źródeł światła przecinają się. Metoda ta, będąca podstawą technologii Triple Scan, sprawdza się szczególnie podczas pomiarów powierzchni odbijających światło oraz przedmiotów o wielu wycięciach. Uzyskane w ten sposób dane pomiarowe są kompletne, nie zawierając luk ani chaotycznie rozmieszczonych punktów.

Gwarantowana jakość danych pomiarowych

Skanery ATOS monitorują się same, wykrywając podczas pracy zmiany warunków w otoczeniu. Oprogramowanie skanerów nieustannie monitoruje stan kalibracji, dokładność transformacji, zmiany środowiskowe oraz ruch części, aby zapewnić wysoką jakość danych pomiarowych.

Blue Light Equalizer

Technologia projekcji GOM wykorzystuje wąskopasmowe niebieskie światło, co umożliwia odfiltrowanie zakłócającego światła z otoczenia podczas rejestrowania obrazu. Dodatkowo system ATOS 5 wyposażony jest w korektor Blue Light Equalizer, który 1,5-krotnie zwiększa jasność źródła światła, przepuszczając jednolite, niespójne, pozbawione plamek światło do jednostki rzutującej. Korektor Blue Light Equalizer systemu ATOS 5 dysponuje tak dużą mocą, że nawet w przypadku niekonwencjonalnych powierzchni można uzyskać krótkie czasy pomiaru i precyzyjne pokrycie złożonych geometrii.

Moduł Laser Light Compressor

Przetwarzanie światła w systemie ATOS 5X rozszerzono o moduł Laser Light Compressor, który łączy w sobie kilka elementów laserowych, co ma na celu generowanie niezwykle jasnego źródła światła, którego podstawą jest światło laserowe. Światło – aż do ośmiu razy jaśniejsze – jest szczególnie odporne na wpływ światła z otoczenia i umożliwia dokonywanie pomiarów powierzchni do 1000 mm oraz uzyskiwanie niezwykle krótkich czasów naświetlania. Zmniejsza to liczbę wymaganych skanów, upraszcza konfigurację pomiarową i skraca czas pomiaru.

Zautomatyzowane pomiary w produkcji przemysłowej

Dzięki serii ATOS ScanBox firma GOM oferuje znormalizowane optyczne współrzędnościowe maszyny pomiarowe 3D do wydajnej i seryjnej kontroli jakości w procesie produkcji i wytwarzania. Zautomatyzowane systemy zapewniają dużą przepustowość przy jednoczesnej poprawie niezawodności procesu.

Oprogramowanie ATOS Professional VMR – wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR)


Wirtualne pomieszczenie pomiarowe to centralne stanowisko kontrolne i oprogramowanie do planowania pomiarów wszystkich elementów w celach pomiarowych ATOS. Tworzy ono funkcjonalną reprezentację rzeczywistego środowiska pomiarowego w wirtualnej symulacji. Dzięki VMR użytkownik może korzystać z systemu bez konieczności posiadania umiejętności programowania robotów. Wszystkie ruchy robota są symulowane i sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przed ich wykonaniem w rzeczywistym środowisku.

Dowiedz się więcej

Pozostałe produkty z serii ATOS

Odkryj świat precyzyjnej przemysłowej metrologii 3D

Kolejne kroki

Więcej informacji można otrzymać
od lokalnego partnera GOM.

Kontakt

Zobacz demonstrację na żywo pokazaną przez naszych specjalistów z dziedziny metrologii w Twoich obszarach zastosowania.

DEMONSTRACJA ONLINE

Wprowadź dane i poproś o więcej informacji


CT Form PL

Inquiry