GOM Metrology

GOM Metrology

Aplikacja ARAMIS

ARAMIS App

ARAMIS App

Pobierz teraz!

Bezpłatna aplikacja ARAMIS App od GOM to idealny dodatek do wszechstronnego systemu pomiarowego, który pozwala na szybkie i niezawodne planowanie zadań pomiarowych. Aplikacja oblicza wymagane ustawienia sensora, takie jak odległość pomiarowa oraz kamer i dostarcza wszystkie dane potrzebne do optymalnej konfiguracji. Wskazuje również, których punktów referencyjnych i sond stykowych GOM można użyć.

Twoje korzyści

  • Szybkość i rzetelność
  • Dostarcza wszystkie dane dla optymalnej konfiguracji
  • Oblicza wymagane ustawienia sensora
  • Zobacz kompatybilną  sondę stykową GOM
Makieta ARAMIS App

ARAMIS

Portfolio produktów ARAMIS obejmuje sensory wykorzystywane do dynamicznych pomiarów współrzędnych 3D, przemieszczeń 3D oraz odkształceń powierzchni 3D. Na podstawie triangulacji systemy te dostarczają precyzyjne współrzędne 3D dla pomiarów całej geometrii oraz punktowych.