GOM Metrology

GOM Metrology

Testowanie 3D

Testowanie 3D

Pomiar deformacji w czasie rzeczywistym

Portfolio produktów ARAMIS obejmuje sensory wykorzystywane do dynamicznych pomiarów współrzędnych 3D, przemieszczeń 3D oraz odkształceń powierzchni 3D. Na podstawie triangulacji systemy te dostarczają precyzyjne współrzędne 3D dla pomiarów całej geometrii oraz punktowych.

Optyczna analiza ruchu i odkształceń 3D

Idealne narzędzie w dziedzinie rozwoju produktów, badań materiałowych i testowania części

Analiza dostarcza informacji na temat właściwości materiałów oraz zachowania części pod obciążeniem. Na ich podstawie określana jest wytrzymałość produktu i jego układ geometryczny oraz przeprowadzane są niezawodne symulacje numeryczne i ich walidacje.

Szybka i prosta procedura testowa

Sensory ARAMIS do pomiaru statycznie lub dynamicznie obciążanych próbek i części wykorzystują bezkontaktową metodę opartą na zasadzie cyfrowej korelacji obrazu (COK, ang. DIC) niezależnie od rodzaju badanego materiału. Pozwala to uniknąć długiego i kosztownego etapu przygotowywania badanego przedmiotu.

Wysoce precyzyjne pomiary małych i dużych obiektów

System oferuje stabilne rozwiązania do analizy zarówno próbek o rozmiarach rzędu milimetrów, jak i kilkumetrowych zespołów konstrukcyjnych. Pomiary można wykonywać z rozdzielczością dochodzącą do mikrometrów, niezależnie od kształtu i temperatury próbki.

Pomiar odkształceń powierzchni z ARAMIS Adjustable

ZEISS INSPECT Correlate

To oprogramowanie, znane dotychczas pod nazwą GOM Correlate Pro, umożliwia łatwą analizę danych dotyczących ruchu, takich jak prędkości, zmiany kątów czy odkształcenia.

MORE

Metrology Story

Dresden University of Technology

Analysis of physical effect chains

At the Vehicle Testing Centre (FVZ) of the TU Dresden ARAMIS SRX sensors are used to carry out dynamic analyses on complete vehicles in the test bench. Emphasis is given to evaluating the interaction of the parts chassis, axles and tires.

Przegląd systemów ARAMIS

Technical White Paper

Digital Image Correlation and Strain Computation Basics

DOWNLOAD

DOWNLOAD

Testowanie z ARAMIS

Integracja ze środowiskiem testowym

Wbudowana jednostka sterująca GOM Testing Controller nie tylko kieruje procesem akwizycji etapów, ale również reguluje oświetlenie. Ponadto interfejs programowania oferuje użycie gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika sekwencji pomiarowych. 

System wielosensorowy

Dzięki połączeniu kilku sensorów ARAMIS możliwe jest wykonywanie pomiarów z różnych perspektyw oraz rejestracja różnych obszarów pomiarowych. Rejestracja i inspekcja pomiarów odbywa się równocześnie we wspólnym układzie współrzędnych. 

Duże objętości pomiarowe

ARAMIS umożliwia również dynamiczne pomiary obiektów złożonych lub o dużych rozmiarach, na przykład drgań pojedynczych łopatek turbin wiatrowych pod dużym obciążeniem.

Długie pomiary online

Testowanie części w trybie online wykorzystywane jest na przykład w próbach wytrzymałościowych i zmęczeniowych, badaniach w tunelu aerodynamicznym czy do analizy drgań. Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco lub przetwarzać je w czasie rzeczywistym w innym oprogramowaniu. 

ARAMIS Kiosk Interface – zautomatyzowana kontrola

ARAMIS Kiosk Interface to interfejs użytkownika umożliwiający przeprowadzanie zautomatyzowanej oceny prób rozciągania zgodnie z różnymi normami. Dzięki redukcji interakcji użytkownika znormalizowane procedury testowe można wykonywać szybko, łatwo i w powtarzalny sposób w przypadku serii pomiarowych z wieloma próbkami. 

Weryfikacja symulacji numerycznych

Sensory ARAMIS dostarczają informacji o właściwościach materiałowych części. Dane te służą jako parametry wejściowe dla obliczań symulacji oraz jako wymiary referencyjne dla optymalizacji i weryfikacji. Oprogramowanie GOM umożliwia import danych MES z formatów ABAQUS, LS-DYNA, ANSYS oraz ich bazowanie względem danych pomiarowych i w przestrzeni.

ARAMIS dostarcza precyzyjne dane

  • Przemieszczenia 3D
  • Deformacje 3D
  • Prędkości i przyśpieszenia
  • Odkształcenia powierzchni
  • Cyfrowa korelacja obrazu (CKO)
  • Właściwości materiałowe na potrzeby symulacji
  • Ocena 6 stopni swobody (6DoF)
  • Współrzędne 3D
ARAMIS generuje precyzyjne dane

ZEISS INSPECT Correlate Software – Digital Image Correlation

The ZEISS INSPECT Correlate software provides the complete workflow from measuring data acquisition via analysis up to reporting. It combines the synchronized acquisition of images and analog data of the ARAMIS sensors with the evaluation functionality of the ZEISS INSPECT Correlate software. 

ARAMIS Professional Digger

Zastosowania

Industries

Automotive

In e-mobility, lightweight construction or classic disciplines of vehicle development: With 3D measuring data from ARAMIS, OEMs and service providers can reliably meet the stringent requirements regarding safety, function and service life.

Learn more

Aerospace

In the aerospace sector, ARAMIS has established itself as an indispensable measuring solution for characterizing all kinds of materials and for analyzing the reaction of prototypes, components and structures to mechanical loads.

Learn more

Electronics

ARAMIS provides the competitive advantage that companies need in this fast-paced industry: more efficiency in product development combined with essential expert knowledge regarding materials and parts.

Medical Technology

Optical 3D metrology provides valuable insights for research on new materials and the development of orthopedic implants and sports products.

Learn more

Power & Energy

The energy sector is facing a huge transformation in the course of the expansion of renewable energies. Energy-producing companies must always keep the safety of their plants in mind. In order to ensure safety, a large number of mechanical tests such as tensile, compressive and bending tests are carried out. In addition, vibration tests on components such as generators and turbines play an important role in ensuring that the components can withstand the high loads caused by vibrations during operation. ZEISS ARAMIS is the optical measurement solution for the determination of strains, deformations and displacements in 3D.

Learn more

Fields of application

Materials characterization

Precise, full-field ARAMIS measuring results improve the accuracy of material characteristics. Existing evaluation procedures are optimized and become more reliable, such as the determination of flow curves and forming limit curves. Some material tests can only be performed due to the non-contact method of ARAMIS measurements and the high local resolution of the results. This is applied to tensile, shear, compression and 3-point bending tests as well as to high-speed and temperature tests.

Learn more

Prototype testing

ARAMIS is used for strength and vibration analyses, fatigue limit and crash tests. The measuring results form the basis for determining product durability and load limits and for optimizing the geometrical layout. During load testing, the system measures the real part geometry along with the non-linear deformation behavior and allows for direct comparison with FEM data.

Learn more

Validating numerical simulations

ARAMIS sensors provide information on material properties, the deformation behavior of parts and the boundary conditions of test setups. The measurement data are used as input parameters for simulation computations and for optimization and validation of FEA models. The software allows for importing FE data from ABAQUS, PAMSTAMP, LS-DYNA and ANSYS, AUTOFORM as well as for aligning them in 3D to the measuring data and in space.

Learn more

ARAMIS App

Bezpłatna aplikacja ARAMIS App od GOM to idealny dodatek do wszechstronnego systemu pomiarowego, który pozwala na szybkie i niezawodne planowanie zadań pomiarowych. Aplikacja oblicza wymagane ustawienia sensora, takie jak odległość pomiarowa oraz kamer i dostarcza wszystkie dane potrzebne do optymalnej konfiguracji. Wskazuje również, których punktów referencyjnych i sond stykowych GOM można użyć.

POBIERZ

Optyczne rozwiązanie do analizy formowania

ARGUS

System do analizy formowania ARGUS wspiera optymalizację procesu formowania blach uwzględniając prawidłowy dobór materiału i optymalizację narzędzi. Jest to decydujący czynnik konkurencyjności, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. ARGUS dostarcza dane całej geometrii o wysokiej rozdzielczości lokalnej dla zarówno małych jak i dużych części. System ten znajduje więc zastosowanie w wielu zadaniach związanych z formowaniem blach, takich jak detekcja krytycznych obszarów deformacji, rozwiązywanie złożonych problemów formowania, optymalizacja procesów formowania, weryfikacja narzędzi oraz weryfikacja i optymalizacja symulacji numerycznych.

MORE

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach? Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i przeprowadzimy demonstrację systemu - zdalnie lub na miejscu.

KONTAKT