GOM Metrology

GOM Metrology

It looks like you are visiting our site from a(n) English speaking country. Would you like to go to our English site?

Accept

Testowanie 3D

Testowanie 3D

Pomiar deformacji w czasie rzeczywistym

Portfolio produktów ARAMIS obejmuje sensory wykorzystywane do dynamicznych pomiarów współrzędnych 3D, przemieszczeń 3D oraz odkształceń powierzchni 3D. Na podstawie triangulacji systemy te dostarczają precyzyjne współrzędne 3D dla pomiarów całej geometrii oraz punktowych.

Optyczna analiza ruchu i odkształceń 3D

Idealne narzędzie w dziedzinie rozwoju produktów, badań materiałowych i testowania części

Analiza dostarcza informacji na temat właściwości materiałów oraz zachowania części pod obciążeniem. Na ich podstawie określana jest wytrzymałość produktu i jego układ geometryczny oraz przeprowadzane są niezawodne symulacje numeryczne i ich walidacje.

Pomiar powierzchni z ARAMIS 3D Camera

Szybka i prosta procedura testowa

Sensory ARAMIS do pomiaru statycznie lub dynamicznie obciążanych próbek i części wykorzystują bezkontaktową metodę opartą na zasadzie cyfrowej korelacji obrazu (COK, ang. DIC) niezależnie od rodzaju badanego materiału. Pozwala to uniknąć długiego i kosztownego etapu przygotowywania badanego przedmiotu.

ARAMIS 3D Camera silnik samochodu

Wysoce precyzyjne pomiary małych i dużych obiektów

System oferuje stabilne rozwiązania do analizy zarówno próbek o rozmiarach rzędu milimetrów, jak i kilkumetrowych zespołów konstrukcyjnych. Pomiary można wykonywać z rozdzielczością dochodzącą do mikrometrów, niezależnie od kształtu i temperatury próbki.

Pomiar odkształceń powierzchni z ARAMIS Adjustable

ZEISS INSPECT Correlate

To oprogramowanie, znane dotychczas pod nazwą GOM Correlate Pro, umożliwia łatwą analizę danych dotyczących ruchu, takich jak prędkości, zmiany kątów czy odkształcenia.

MORE

Metrology Stories

Determination of load limits

The British motor sport company Williams Racing uses ARAMIS SRX sensors in the development of prototypes. Optical measurement technology is used to determine the load limits of parts, select suitable materials and optimize the performance of the cars.

Experience the whole partnership between Williams Racing and ZEISS!

VISIT ZEISS.COM

Analysis of physical effect chains

At the Vehicle Testing Centre (FVZ) of the TU Dresden ARAMIS SRX sensors are used to carry out dynamic analyses on complete vehicles in the test bench. Emphasis is given to evaluating the interaction of the parts chassis, axles and tires.

Przegląd systemów ARAMIS

Technical White Paper

Digital Image Correlation and Strain Computation Basics

DOWNLOAD

DOWNLOAD

Testowanie z ARAMIS

Integracja ze środowiskiem testowym

Wbudowana jednostka sterująca GOM Testing Controller nie tylko kieruje procesem akwizycji etapów, ale również reguluje oświetlenie. Ponadto interfejs programowania oferuje użycie gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika sekwencji pomiarowych. 

System wielosensorowy

Dzięki połączeniu kilku sensorów ARAMIS możliwe jest wykonywanie pomiarów z różnych perspektyw oraz rejestracja różnych obszarów pomiarowych. Rejestracja i inspekcja pomiarów odbywa się równocześnie we wspólnym układzie współrzędnych. 

Duże objętości pomiarowe

ARAMIS umożliwia również dynamiczne pomiary obiektów złożonych lub o dużych rozmiarach, na przykład drgań pojedynczych łopatek turbin wiatrowych pod dużym obciążeniem.

Długie pomiary online

Testowanie części w trybie online wykorzystywane jest na przykład w próbach wytrzymałościowych i zmęczeniowych, badaniach w tunelu aerodynamicznym czy do analizy drgań. Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco lub przetwarzać je w czasie rzeczywistym w innym oprogramowaniu. 

ARAMIS Kiosk Interface – zautomatyzowana kontrola

ARAMIS Kiosk Interface to interfejs użytkownika umożliwiający przeprowadzanie zautomatyzowanej oceny prób rozciągania zgodnie z różnymi normami. Dzięki redukcji interakcji użytkownika znormalizowane procedury testowe można wykonywać szybko, łatwo i w powtarzalny sposób w przypadku serii pomiarowych z wieloma próbkami. 

Weryfikacja symulacji numerycznych

Sensory ARAMIS dostarczają informacji o właściwościach materiałowych części. Dane te służą jako parametry wejściowe dla obliczań symulacji oraz jako wymiary referencyjne dla optymalizacji i weryfikacji. Oprogramowanie GOM umożliwia import danych MES z formatów ABAQUS, LS-DYNA, ANSYS oraz ich bazowanie względem danych pomiarowych i w przestrzeni.

ARAMIS dostarcza precyzyjne dane

  • Przemieszczenia 3D
  • Deformacje 3D
  • Prędkości i przyśpieszenia
  • Odkształcenia powierzchni
  • Cyfrowa korelacja obrazu (CKO)
  • Właściwości materiałowe na potrzeby symulacji
  • Ocena 6 stopni swobody (6DoF)
  • Współrzędne 3D
ARAMIS generuje precyzyjne dane

ZEISS INSPECT Correlate Software – Digital Image Correlation

The ZEISS INSPECT Correlate software provides the complete workflow from measuring data acquisition via analysis up to reporting. It combines the synchronized acquisition of images and analog data of the ARAMIS sensors with the evaluation functionality of the ZEISS INSPECT Correlate software. 

ARAMIS Professional Digger

Zastosowania

Testy w przemyśle motoryzacyjnym

Testy w przemyśle lotniczym

Testy biomechaniczne

Identyfikacja częstotliwości i postaci drgań własnych

Testy materiałowe

Weryfikacja symulacji numerycznych

Określanie granicznych krzywych tłoczenia

Próby wytrzymałości na ścinanie

Testowanie komponentów z dużą prędkością

ARAMIS DIC and thermography
Optical 3D Metrology for Civil Engineering
High-speed Imaging meets DIC

GOM Acceptance Test 

Protokół GOM Acceptance Test (GAT) stanowi dowód jakości i wydajności większości sensorów ARAMIS. Procedura akceptacji opiera się na normach VDI 2634-1 i 2626 i jest nieodłączną częścią procesu dostawy. Klienci otrzymują certyfikat GAT dla zakupionego sensora, certyfikat DAkkS dla zastosowanego wzorca optycznego oraz szczegółowy opis procedury.

GOM Acceptance Test

ARAMIS App

Bezpłatna aplikacja ARAMIS App od GOM to idealny dodatek do wszechstronnego systemu pomiarowego, który pozwala na szybkie i niezawodne planowanie zadań pomiarowych. Aplikacja oblicza wymagane ustawienia sensora, takie jak odległość pomiarowa oraz kamer i dostarcza wszystkie dane potrzebne do optymalnej konfiguracji. Wskazuje również, których punktów referencyjnych i sond stykowych GOM można użyć.

POBIERZ

Optyczne rozwiązanie do analizy formowania

ARGUS

System do analizy formowania ARGUS wspiera optymalizację procesu formowania blach uwzględniając prawidłowy dobór materiału i optymalizację narzędzi. Jest to decydujący czynnik konkurencyjności, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. ARGUS dostarcza dane całej geometrii o wysokiej rozdzielczości lokalnej dla zarówno małych jak i dużych części. System ten znajduje więc zastosowanie w wielu zadaniach związanych z formowaniem blach, takich jak detekcja krytycznych obszarów deformacji, rozwiązywanie złożonych problemów formowania, optymalizacja procesów formowania, weryfikacja narzędzi oraz weryfikacja i optymalizacja symulacji numerycznych.

MORE

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach? Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i przeprowadzimy demonstrację systemu - zdalnie lub na miejscu.

KONTAKT