GOM Metrology

GOM Metrology

It looks like you are visiting our site from a(n) English speaking country. Would you like to go to our English site?

Accept
The key visual of ZEISS INSPECT shows a color plot on a CAD of a component

Od oprogramowania GOM do ZEISS INSPECT

To samo rozwiązanie, nowa nazwa

Od oprogramowania GOM do ZEISS INSPECT

To samo rozwiązanie, nowa nazwa

Kolejny kamień milowy w historii sukcesu oprogramowania GOM: Począwszy od wersji z 2023 r., nasze oprogramowanie będzie nosić nową nazwę – ZEISS INSPECT.

Zgodnie ze sloganem „To samo rozwiązanie, nowa nazwa” oprogramowanie to będzie w dalszym ciągu pełnić funkcję przemysłowego standardu w dziedzinie inspekcji i oceny metrologicznej. Co będzie służyć do sterowania systemem pomiarowym? Z czego będzie można korzystać do dokonywania inspekcji? W jakim oprogramowaniu będzie można wykonywać analizy kształtu/położenia (GD&T)? Gdzie będzie można tworzyć raporty pomiarowe? Odpowiedź na te wszystkie pytania pozostaje taka sama, nowa jest tylko nazwa: ZEISS INSPECT.

Co nowego?

Pomimo nowej nazwy nasze oprogramowanie metrologiczne będzie zawierać wszystkie dotychczasowe funkcje oprogramowania GOM, jednocześnie oferując nowe możliwości. W ramach tegorocznego cyklu rozwojowego skupiliśmy się bowiem na optymalizacji i rozbudowie funkcji analitycznych. W wersji 2023 do ZEISS INSPECT dodane zostaną również liczne nowe funkcje.

ZEISS INSPECT jest sercem naszego oprogramowania metrologicznego. Jego uzupełnienie stanowią różne warianty dedykowane dla poszczególnych branż. Są one wstępnie skonfigurowane i od razu gotowe do odpowiednich zastosowań i zadań. Wariant GOM Inspect, wykorzystywany do inspekcji i oceny danych pomiarowych 3D, otrzyma nazwę ZEISS INSPECT Optical 3D. Nasze specjalistyczne rozwiązanie GOM Volume Inspect do analizy danych wolumetrycznych będzie się teraz nazywać ZEISS INSPECT X-Ray. Oprogramowanie GOM Correlate do analizy ruchów i deformacji będzie znane jako ZEISS INSPECT Correlate. Z kolei klienci z branży lotniczej wszystkie specjalne funkcje inspekcji znane z GOM Blade Inspect znajdą teraz w ZEISS INSPECT Airfoil.

Wyraźnie widać tu jedną zależność: Wspólnym mianownikiem tych wszystkich rozwiązań jest ZEISS INSPECT – nasze oprogramowanie metrologiczne, które w przyszłości będzie dostępne dla wszystkich technologii i zastosowań.

Co to oznacza dla naszych klientów?

Nasze oprogramowanie inspekcyjne ma liczną społeczność aktywnych użytkowników, którzy cenią sobie oferowane przez nie duże możliwości. Mamy dla nich dobrą wiadomość: Oprócz wszystkich dotychczasowych i wielu nowych funkcji oprogramowanie ZEISS INSPECT będzie oferować większą elastyczność użytkowania i będzie zgodne ze wszystkimi systemami pomiarowymi.

Splash screen of the new ZEISS INSPECT X-Ray

Dlaczego nowa nazwa?

Chcieliśmy, aby wszystkie nasze produkty w zakresie oprogramowania dostępne były w jednym miejscu i pod tą samą nazwą. W ZEISS stale staramy się bowiem zapewnić naszym klientom większą elastyczność i przystępność oferowanych przez nas rozwiązań. Naszą wizją jest oprogramowanie metrologiczne, które podoła wszystkim wyzwaniom – ZEISS INSPECT. Jako eksperci w dziedzinie optycznej technologii pomiarowej nieustannie się rozwijamy. Wprowadzenie GOM Inspect było kamieniem milowym w naszej ofercie oprogramowania. Na jego podstawie stopniowo dodawaliśmy nowe produkty, dedykowane do specyficznych wymagań metrologicznych.

Czy wiedzieli Państwo, że aktualne oprogramowanie oparte jest na opracowanej całkowicie od nowa wersji z 2009 r.? Jej wprowadzenie było niezbędne do zaimplementowania dwóch kluczowych funkcji: parametrycznej koncepcji oprogramowania oraz wirtualnego pomieszczenia pomiarowego.

Jedno jest jasne: Aby móc stawiać czoła nowym wyzwaniom, musimy nieustannie doskonalić nasze kompetencje i nasze oprogramowanie. Dlatego też oferujemy naszym klientom jedno skuteczne rozwiązanie – ZEISS INSPECT. Ponieważ również w przyszłości ZEISS INSPECT pozostanie odpowiedzią na wszystkie wyzwania metrologiczne.

Kolorowe dane CAD przedmiotu

Muzeum oprogramowania: historia oprogramowania GOM

Four variants for your measurement success

With ZEISS INSPECT, the world of measurement technology is at your feet. But because measurement technology is so multifaceted, ZEISS INSPECT comes in four variants. Whether you want to analyze surfaces, volume data, or motion sequences or meet specific challenges in aerospace – ZEISS INSPECT has just the right software variant for your needs.

Logo ZEISS INSPECT Optical 3D

ZEISS INSPECT Optical 3D

Formerly known as GOM Inspect Pro and still the software for 3D inspections. That’s how you make quality visible.

READ MORE ›

CAD komponentu wygenerowany przez ZEISS INSPECT X-Ray

ZEISS INSPECT X-Ray

Formerly known as GOM Volume Inspect, ZEISS INSPECT X-Ray reveals the inside of your parts for the efficient analysis of CT data.

READ MORE ›

Dane CAD części wygenerowane w ZEISS INSPECT Airfoil

ZEISS INSPECT Airfoil

Formerly known as GOM Blade Inspect, the software is the highlight for experts in the measurement and inspection of turbine parts.

READ MORE ›

Dane CAD części wygenerowane w ZEISS INSPECT Correlate

ZEISS INSPECT Correlate

Formerly known as GOM Correlate Pro, the software supports you with the analysis of movement data such as velocities, changes in angle or strains.

READ MORE ›

Dalsze pytania?

Nowa nazwa

Czym motywowana była zmiana nazwy oprogramowania GOM?
W 2019 r. ZEISS Group dokonała przejęcia firmy GOM, która została włączona do działu ZEISS Industrial Quality Solutions. Spółka Carl Zeiss GOM Metrology GmbH, jako część ZEISS Industrial Quality Solutions, jeszcze bardziej wzbogaciła swoją oferującą duże możliwości gamę rozwiązań technologicznych i oprogramowania w zakresie metrologii oraz zapewniania jakości. Począwszy od wersji 2023, integracja ze strukturami ZEISS widoczna będzie również we wszystkich produktach z naszego portfolio oprogramowania. Pragniemy w ten sposób w maksymalnym możliwym stopniu uprościć codzienne zadania metrologiczne wykonywane przez naszych klientów. Aby to umożliwić, skupiamy się na ZEISS Quality Suite jako na centralnym punkcie styku, który wraz ze stopniowym włączaniem kolejnych produktów na przestrzeni tego roku zapewni pełną integrację poszczególnych rozwiązań. Obejmują one nie tylko oprogramowanie , lecz również zgromadzone w jednym miejscu oferty i usługi, np. bezpośredni dostęp do szkoleń eLearning, aktualizacje, najświeższe informacje oraz aplikacje. Sercem ZEISS Quality Suite jest oprogramowanie metrologiczne ZEISS INSPECT. Umożliwia ono łatwe wizualizowanie jakości, a w przyszłości będzie też oferować coraz większą elastyczność w zastosowaniach biznesowych. Jego podstawową zaletą jest technologiczna niezależność – w przyszłości oprogramowanie ZEISS INSPECT będzie zgodne ze wszystkimi systemami pomiarowymi – zarówno oferowanymi przez firmę ZEISS, jak i innych producentów. Znacznie ograniczy to nakłady związane ze szkoleniem.
Jak teraz będzie nazywać się mój produkt?
Oprócz licznych udoskonaleń i nowych funkcji w wersji 2023 wprowadzona zostanie również spójna koncepcja nazewnictwa całości oprogramowania. Nazwy poszczególnych produktów odzwierciedlać będą wykorzystywaną technologię: GOM Inspect otrzyma nazwę ZEISS INSPECT Optical 3D. GOM Volume Inspect nazywać się będzie ZEISS INSPECT X-Ray. GOM Blade Inspect będzie nosić nazwę ZEISS INSPECT Airfoil. GOM Correlate będzie dostępne jako ZEISS INSPECT Correlate.
Nie widzę jeszcze nowej nazwy. Co mam robić?
Mamy dobre wiadomości dla licznej społeczności naszych użytkowników: Wraz z aktualizacją do wersji 2023 oprogramowanie GOM zostanie automatycznie przekształcone w ZEISS INSPECT. Będzie można w dalszym ciągu w dotychczasowy sposób korzystać z oprogramowania inspekcyjnego, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.
Czy muszę zaktualizować ZEISS Quality Suite?
Tak, prosimy o wykonanie aktualizacji ZEISS Quality Suite, która dostępna będzie wraz z wprowadzeniem oprogramowania w wersji 2023. Następnie będzie można się zalogować i zainstalować ZEISS INSPECT.
Jak wygląda konfiguracja nowego modelu produktów?
Do wyświetlania projektów będzie można wykorzystywać ZEISS INSPECT Viewer. Do ich edycji dostępne będą bezpłatne oraz profesjonalne licencje dla różnych wariantów ZEISS INSPECT, z których będzie można korzystać w elastyczny sposób.

To samo rozwiązanie

Co nowego pojawi się w ZEISS INSPECT?
Wyposażone teraz w nowe funkcje i dostępne pod nową nazwą oprogramowanie metrologiczne będzie w dalszym ciągu obejmować cały przebieg procesu – od pomiaru aż po końcowy raport z wynikami. ZEISS INSPECT będzie w dalszym ciągu przemysłowym standardem w dziedzinie inspekcji i oceny.
Oprogramowanie GOM to teraz ZEISS INSPECT. Co to oznacza dla mnie jako użytkownika?
Nasze oprogramowanie inspekcyjne ma liczną społeczność aktywnych użytkowników, którzy cenią sobie oferowane przez nie duże możliwości. Mamy dla nich dobrą wiadomość: ZEISS INSPECT zachowa wszystkie dotychczasowe funkcje oprogramowania, jednocześnie umożliwiając bardziej elastyczną konfigurację.
Czy zakres funkcji oprogramowania ulegnie zmianie?
ZEISS INSPECT obejmuje wszystkie funkcje poszczególnych wariantów oprogramowania GOM. Oznacza to, że wszystkie funkcje pozostaną bez zmian. W ramach tegorocznego cyklu rozwojowego skupiliśmy się także na optymalizacji i rozbudowie funkcji analitycznych. Oprócz tych udoskonaleń w wersji 2023 wprowadzone zostaną również liczne nowe funkcje.
Jakie funkcje obejmuje ZEISS INSPECT?
ZEISS INSPECT ułatwia wykonywanie prostych oraz złożonych zadań inspekcyjnych w ramach całego procesu inspekcji – od skanowania części poprzez edycję siatki, import CAD, wymagane obliczenia kształtu/położenia (GD&T), analizy trendów, cyfrowy montaż czy własne inspekcje aż po ostateczne raportowanie.
Czy bezpłatna wersja oprogramowania oraz GOM Viewer będą dalej dostępne?
Zarówno bezpłatna wersja oprogramowania jak i Viewer – teraz pod nazwą ZEISS INSPECT Viewer – pozostaną w 2023 r. dostępne jako bezpłatne aplikacje w ramach ZEISS INSPECT. Użytkownicy, którzy po upływie okresu próbnego nie zdecydują się na zakup pełnej wersji, będą mogli dalej korzystać z bezpłatnej wersji. ZEISS INSPECT Viewer umożliwia wyświetlanie wyników pomiaru oraz ich ocenę wraz z zespołem.
Korzystam z bezpłatnej wersji GOM Inspect. Czy będzie to w dalszym ciągu możliwe?
Tak. Bezpłatne oprogramowanie pozostanie dostępne, ale niektóre z jego funkcji zostaną przeniesione do wersji profesjonalnej.

Informacje dotyczące aktualizacji

W jaki sposób mogę przejść na ZEISS INSPECT?
Użytkownicy, którzy zawarli umowę o wsparcie techniczne oprogramowania (SMA) lub też korzystają z bezpłatnej licencji mogą po prostu uruchomić aktualizację do nowej wersji ZEISS Quality Suite. Następnie należy się zalogować i zainstalować ZEISS INSPECT. Użytkownicy nieposiadający umowy SMA mogą w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowej wersji bez jakichkolwiek ograniczeń. Nowa nazwa nie będzie jednak wówczas widoczna. Alternatywnie mogą oni również zakupić aktualizację, aby uzyskać dostęp do wszystkich nowych funkcji.
Czy muszę zaktualizować ZEISS Quality Suite?
Tak, prosimy o wykonanie aktualizacji ZEISS Quality Suite, która dostępna będzie wraz z wprowadzeniem oprogramowania w wersji 2023. Następnie będzie można się zalogować i zainstalować ZEISS INSPECT.
Mam zakupione opcje oprogramowania – co się z nimi stanie?
Zakupione już opcje oprogramowania i pakiety pozostaną dostępne w ZEISS INSPECT. Nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań.
Czy za ZEISS INSPECT będzie trzeba więcej zapłacić?
Nowe oprogramowanie ZEISS INSPECT nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Tak samo jak dotychczas, użytkownicy będą mieli dostęp do oferujących duże możliwości funkcji dla każdego z zastosowań oraz możliwość indywidualnego dobierania wymaganych licencji, odpowiednio do swoich potrzeb.

Informacje dotyczące użytkowników

Czy mój identyfikator GOM ID pozostanie ważny?
Proces migracji GOM ID do ZEISS ID zakończył się już wiosną 2023 r. W związku z tym nie ma konieczności ponownej rejestracji w ZEISS INSPECT. Użytkownicy, którzy nie otrzymali odpowiednich informacji, proszeni są o skontaktowanie się ze swoim lokalnym działem wsparcia.
Czy zmieni się system licencjonowania?
Posiadane przez użytkowników licencje nie ulegną zmianie. Z oprogramowania będzie można korzystać w taki sam sposób, jak dotychczas – zmieni się tylko nazwa.
Co stanie się ze wszystkimi utworzonymi już przeze mnie projektami (dotychczasowymi danymi)?
Nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań – wszystkie projekty i dotychczasowe dane zostaną w trakcie aktualizacji automatycznie przeniesione do ZEISS INSPECT.
Czy moje projekty i szablony projektów będą kompatybilne z ZEISS INSPECT?
Tak, będą. Zmiana nazwy nie wpływa na kompatybilność. Należy jednak pamiętać, że projekty zapisane w nowszej wersji oprogramowania nie są wstecznie kompatybilne ze starszymi wersjami.
Czy będzie można korzystać zarówno z GOM Inspect, jak i z ZEISS INSPECT Optical 3D?
Tak w ZEISS Quality Suite będzie można wybrać preferowaną wersję.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach? Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i przeprowadzimy demonstrację systemu - zdalnie lub na miejscu.

KONTAKT