GOM Software 2018

Oprogramowanie GOM w wersji 2018 jest już dostępne oferując wiele nowych funkcji i rozwiązań dla różnych aplikacji.

Cyfrowe złożenie

Kilka części w jednym projekcie może zostać złożonych wirtualnie. Możliwe jest zabazowanie siatek dwóch części względem siebie przy wykorzystaniu różnych opcji. W związku z tym inspekcja jest możliwa nie tylko w obrębie części, ale także między częściami.

Fizyczne złożenie może być przewidziane lub zasymulowane w oparciu o pojedyncze części. Użytkownik może, na przykład, dokładnie sprawdzać wymiary szczelin i dopasowania pomiędzy poszczególnymi częściami i tym samym zapobiegać kolizjom.

Dalszy rozwój w branży motoryzacyjnej

Oprogramowanie GOM 2018 oferuje zoptymalizowany proces robogrametrii, dzięki temu pomiar karoserii wykonywany jest jeszcze szybciej i dokładniej.

Dzięki nowym zasadom pomiarowym użytkownicy mogą w łatwiejszy sposób przeprowadzać inspekcję śrub i gwintów bez wykorzystania adapterów. Oprócz znormalizowanych zasad, GOM oferuje zasady inspekcji, które użytkownicy mogą indywidualnie tworzyć i dostosować do swoich zadań pomiarowych. Ułatwia to przeniesienie specyficznej dla użytkownika analizy, na przykład szczeliny, z jednego punktu do innych punktów na tej samej lub innej części.

Inteligentna inspekcja

Inspekcje GD&T części lub złożenia części, które zostały określone na rysunku technicznym, można bezpośrednio wybrać w oprogramowaniu GOM 2018 dzięki zoptymalizowanej ścieżce pracy. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje elementy geometryczne i powierzchnie o dowolnych kształtach, do których GD&T może być odpowiednio dostosowane.

Funkcjonalne aspekty części, takie jak równoległość, płaskość i pozycje w lokalnych układach współrzędnych mogą być kontrolowane w znacznie szybszy i wygodniejszy sposób. Wyniki mogą być przedstawione w postaci kolorystycznej reprezentacji odchyłek.

Wybór dalszych funkcji oprogramowania:

Rozszerzona rzeczywistość: Nowy tryb umożliwia bezpośrednie wyświetlanie wyników na rzeczywistym obiekcie oraz przeglądanie na tablecie ze zintegrowaną kamerą lub na innym urządzeniu mobilnym z kamerą zewnętrzną, jest to przydatne na przykład w trakcie audytów.

Tryb prezentacji interaktywnej: Nowy, prosty interfejs użytkownika umożliwia interakcje, takie jak obracanie części oraz konfigurowanie legendy, podczas gdy strony raportu pozostają niezmienione i tym samym chronione.

Rozszerzony import danych CT: Nawet jeśli dane objętościowe są większe niż pamięć główna komputera, można je importować do oprogramowania GOM 2018, a następnie spoligonizować.

Otwarta wymiana danych: Oprócz istniejących opcji importu i eksportu, można również eksportować, na przykład jako pliki G3D lub STL, zespolone patche CAD, spoligonizowane siatki oraz kilka etapów projektu.

Kalibracja ustawień pomiarowych podczas zautomatyzowanego pomiaru: za pomocą nowej funkcji, dane CAD obiektu i, w razie potrzeby, uchwytu pomiarowego mogą być dokładnie pozycjonowane w oparciu o rzeczywiste dane, po to aby konfiguracja pomiaru została wykonana dla danego projektu.

Inspekcja kątów pochylenia: Inspekcja kątów pochylenia rozszerza zakres dostępnych dotychczas funkcji inspekcyjnych. Dzięki tym funkcjom można zidentyfikować powierzchnie, które mogą powodować problemy podczas demontażu narzędzia, na przykład w procesach odlewania.

Rozszerzona analiza defektów powierzchni bez danych CAD: W oprogramowaniu GOM 2018, może być utworzona szacowana powierzchnia odniesienia, w celu wyraźniejszego odróżnienia defektów od rzeczywistego kształtu części.

Optymalizacje dla przemysłu lotniczego: Nowe chorągiewki odchyłek i zoptymalizowana ścieżka pracy dla profili z różnymi regionami tolerancji może być użyta głównie dla inspekcji kształtu profilu i pozycji łopatki.

Ocena jakości fotogrametrii: W oparciu o precyzyjne obliczenia poszczególnych punktów referencyjnych w widoku 3D, można wyciągnąć wnioski dotyczące jakości całej konfiguracji pomiarowej, szczególnie w przypadku analiz eksperckich.

Przetwarzanie końcowe wielobocznych siatek: Jako dodatek do poprzednich korekt błędów, błędy łączenia i niespójności spowodowane przez obecność trójkątów z odwrotnymi normalnymi powierzchni można teraz z łatwością naprawić.

...

Wydajny, oparty na procesach interpreter języka Python: Oprogramowanie GOM 2018 oferuje szybki i uproszczony dostęp do danych dla złożonych obliczeń naukowych i umożliwia import dostępnych bibliotek Pythona, takich jak NumPy, SciPy i Matplotlib.

Wyraźna reprezentacja odchyłek w widoku 3D: Oprócz kolorystycznej reprezentacji odchyłek, deformacje, takie jak wybrzuszenia i wgniecenia, mogą być wizualizowane z nadmiarem, a przez to w sposób bardziej wyraźny.

Udoskonalenia interfejsu ARAMIS Kiosk Interface dla testów materiałowych: Oprogramowanie GOM 2018 oferuje kolejne szablony dla standardowych metod testowania, takich jak testy na rozciąganie, wybrzuszenia i FLC. Inne powtarzalne metody testowania i szablony projektów można dowolnie konfigurować i integrować z uproszczonym interfejsem użytkownika.

Otwarta wymiana danych: Eksport CSV i XML obsługuje teraz eksport kilku etapów oraz dodatkowych elementów ( na przykład: przekrojów, krzywych i układów współrzędnych ). Eksport został zoptymalizowany m.in. pod względem prędkości.

Obszar pomiarowy online: Obszar pomiarowy online może być wyświetlony w oprogramowaniu GOM 2018 w celu ułatwienia optymalnego pozycjonowania obiektu w obszarze pomiarowym.

Udoskonalenia dla komponentów punktowych: Kilka komponentów punktowych, na przykład, z pomiarów z różnych kierunków, może być teraz połączonych w jeden obszar i użytych do określenia kompensacji ruchu ciała sztywnego.

Więcej informacji

Instruktaże wideo oraz dokumentacja dotycząca nowych funkcji oprogramowania GOM 2018 jest dostępna w What’s New GOM Software 2018 (https://support.gom.com/x/MIHNAg).

Na istniejącym forum Preview – What’s New GOM Software 2018*, możesz dać bezpośrednią odpowiedź na temat nowych funkcji. W ten sposób możesz dyskutować i wymieniać doświadczenie z programistami GOM oraz innymi klientami.

Ponadto, możesz oglądać filmy wideo dostępne na kanale YouTube. (https://www.youtube.com/playlist?list=PLuGIgkKQklokaSYBc_OWhNa4qWVUmbdUE)

(*) wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników