Przemysłowe systemy do skanowania 3D ATOS


Dotykowe systemy i przyrządy pomiarowe wypierane są w wielu branżach przemysłu przez optyczne urządzenia do pomiarów współrzędnościowych 3D. Urządzenia te umożliwiają dokonywanie pomiarów w krótszym czasie, a rejestrowane przez nie dane są bardziej szczegółowe i łatwiejsze w interpretacji.

W wielu branżach przemysłu skanery ATOS wykorzystywane są do kontroli części, takich jak blachy, narzędzia i matryce, łopatki do turbin, prototypy, części formowane wtryskowo czy odlewy kokilowe pod ciśnieniem.

Wykorzystanie optycznych urządzeń pomiarowych 3D do kontroli jakości w przemyśle

Systemy ATOS dokonują pomiaru odchyłek pomiędzy danymi CAD a rzeczywistymi współrzędnymi 3D, dostarczając danych pomiarowych pełnego pola. Dane te, oprócz reprezentacji odchyłek powierzchni w stosunku do danych CAD, zawierają kompletne informacje o przedmiocie, na podstawie których oprogramowanie automatycznie określa inne szczegółowe dane, takie jak GD&T czy położenia okrojeń i otworów.

Optyczne systemy pomiarowe zawdzięczają swoją dokładność zastosowaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie optoelektroniki, precyzyjnych technologii przetwarzania obrazu oraz algorytmów matematycznych, w połączeniu z niezmiennymi normami precyzji i automatycznie wykonywaną kalibracją.


Wykorzystanie optycznych urządzeń pomiarowych 3D do kontroli jakości w przemyśle

Technologia ATOS

Technologia Triple Scan

Podczas pomiaru na powierzchnię przedmiotu rzutowane są wzory złożone z prążków, a całość rejestrowana jest przez dwie kamery działające na zasadzie techniki stereoskopowej. Ponieważ drogi optyczne wiązek światła z obu kamer i projektora są dzięki kalibracji z góry znane, możliwe jest obliczenie na ich podstawie punktów współrzędnych 3D, w których promienie z trzech różnych źródeł światła przecinają się. Metoda ta, będąca podstawą technologii Triple Scan, sprawdza się szczególnie podczas pomiarów powierzchni odbijających światło oraz przedmiotów o wielu wycięciach. Uzyskane w ten sposób dane pomiarowe są kompletne, nie zawierając luk ani chaotycznie rozmieszczonych punktów.

Blue Light Technology

Technologia projekcji GOM wykorzystuje wąskopasmowe niebieskie światło, co umożliwia odfiltrowanie zakłócającego światła z otoczenia podczas rejestrowania obrazu. Mocne źródła światła pozwalają na rejestrowanie danych pomiarowych nawet w przypadku niewspółpracujących powierzchni. Co więcej, żywotność lamp LED wykorzystywanych w urządzeniach Blue Light Technology wynosi ponad 10 000 godzin.

System samomonitorujący

Skanery ATOS monitorują się same, wykrywając podczas pracy zmiany warunków w otoczeniu. Oprogramowanie skanera nieustannie monitoruje stan kalibracji, dokładność transformacji, zmiany środowiskowe oraz ruch części, aby zapewnić wysoką jakość danych pomiarowych.

Pozostałe produkty z serii ATOS: