ATOS ScanBox serii 7

ATOS ScanBox serii 7 stosowany jest głównie w produkcji samochodów, podczas prób narzędzi i w prasowniach. Optyczny system pomiarowy 3D wykonuje pełne pomiary analityczne do porównania w fazie wstępnej i służy do kontroli jakości produkcji.

System ten umożliwia pomiar dużych części, np. boków samochodów i części mocowanych o rozmiarze do 6 m. Dane pomiarowe pełnego pola umożliwiają analizę układu otworów, przycięcia i konturów. Za pomocą ATOS ScanBox serii 7 można zmierzyć i sprawdzić także ciężkie i duże części do innych zastosowań.

8-osiowa kinematyka

Firma GOM opracowała nowy 8-osiowy układ kinematyczny do pomiaru bardzo dużych części. Połączenie osi liniowej, pionowego podnośnika i przegubowego robota ze zintegrowanym trasowaniem kabla pozwala na ustawienie czujnika ATOS z największą elastycznością dzięki 8 stopniom swobody.

Obszar roboczy stołu obrotowego

ATOS ScanBox 7260 posiada obszar roboczy stołu obrotowego. Podobny jest on do obszaru w ATOS ScanBox 6130 i umożliwia dodatkowy pomiar komponentów średniej wielkości. Stół obrotowy może zostać załadowany na paletę, co zapewnia szybkie, powtarzalne i dokładne pozycjonowanie komponentów.

Układ modułowy

Jednakowe komponenty oraz modułowa budowa ATOS ScanBox serii 7 i 8 pozwalają rozszerzyć ATOS ScanBox zarówno w obrębie serii 7, jak i do serii 8, stosownie do potrzeb.

Kolumna sterownicza

Wszystkie systemy bezpieczeństwa, takie jak automatyczne fotokomórki bezpieczeństwa, skanery podłogowe i system bramki bezpieczeństwa są sterowane przez kolumnę sterowniczą. Kolumna ta informuje także o stanie maszyny, służy jako sterownik robota i zawiera komputer do przetwarzania obrazu. Dzięki mobilnej stacji operatora ATOS ScanBox może być obsługiwany i używany do uczenia z różnych miejsc.