Szkolenie GOM

Kursy stacjonarne

Wszystkie kursy stacjonarne (jedno- i wielodniowe) można dowolnie łączyć. Kursy te są oparte na ustandaryzowanej koncepcji o zasięgu międzynarodowym. Prowadzą je nasi certyfikowani dystrybutorzy w językach narodowych. Kursy stacjonarne odbywają się w centrach szkoleniowych GOM, które są wyposażone w niezbędny sprzęt i systemy. Na życzenie możliwe są także kursy w terenie według wymagań klienta.

Szkolenie AUKOM

Wielopoziomowe kursy AUKOM to seria powiązanych ze sobą szkoleń dostarczających uniwersalnej wiedzy o systemach w połączeniu z ćwiczeniami praktycznymi.

Więcej informacji

Szkolenie podstawowe

Uczestnicy poznają swój system GOM, uczą się obsługi sprzętu oraz tworzą swoje pierwsze projekty z użyciem oprogramowania.

Więcej informacji

Szkolenie zaawansowane

Ugruntowanie umiejętności obsługi systemu i oprogramowania GOM podczas kursów zaawansowanych.

Więcej informacji

Kursy dla ekspertów

Uczestnicy zostają ekspertami w zakresie swojego systemu GOM w swojej dziedzinie.

Więcej informacji

Seminaria wprowadzające do obsługi GOM

Seminaria wprowadzające do obsługi GOM są dostępne w wielu krajach. To szybki i prosty sposób zdobycia wiedzy o bezpłatnych programach GOM Inspect i GOM Correlate.

Więcej informacji


eLearning

Webinaria

Webinaria GOM pozwalają uczestnikom skorzystać ze specjalistycznej wiedzy gospodarzy tych sesji szkoleniowych.

Więcej informacji

Filmy instruktażowe

Filmy instruktażowe GOM to szybki sposób na poznanie funkcji oprogramowania.

Więcej informacji

Koncepcja nauczania

Kursy GOM są oparte na ustandaryzowanej koncepcji opracowanej we współpracy z klientami i partnerami z całego świata. Bezpośrednie sąsiedztwo placówek prac rozwojowych GOM gwarantuje wysoki standard zawartości szkoleń oraz bezpośredni dostęp do ćwiczeń praktycznych.

spis kursów