TRITOP Professional

Pomiar z wykorzystaniem zdjęcia

Oprogramowanie TRITOP Professional analizuje obrazy o wysokiej rozdzielczości, zarejestrowane aparatem cyfrowym systemu pomiarowego TRITOP. Cechy takie jak: pozycje punktów pomiarowych, adaptery, określane są w szybki i dokładny sposób oraz wyświetlane w oprogramowaniu wraz z obliczonymi współrzędnymi 3D. Za pomocą systemu pomiarowego TRITOP i dedykowanego oprogramowania, można realizować pomiary małych komponentów, ale również dużych obiektów takich jak: wagony pociągów, statki czy turbiny wiatrowe.

Od współrzędnych 3D do kompletnej inspekcji - cały przebieg pracy w jednym oprogramowaniu

System pomiarowy TRITOP w połączeniu z oprogramowaniem TRITOP Professional umożliwia przetwarzanie współrzędnych punktów 3D. Za pomocą prostego graficznego interfejsu użytkownika, dane pomiarowe mogą być edytowane oraz analizowane. Oprogramowanie TRITOP Professional wspiera zadania kontroli jakości oraz testowania komponentów na etapie ich rozwoju i produkcji. Do podstawowych zadań oprogramowania należą: lokalizowanie w przestrzeni punktów pomiarowych, przetwarzanie chmury punktów oraz monitorowanie jakości zarejestrowanych obrazów. W celu analizy wyników pomiarów dostępne są funkcje importu danych CAD, importu planów pomiarowych, różne metody bazowań, odchyłki od CAD, kąty i wymiary, wektory przemieszczeń, analiza GD&T oraz raportowanie dla przejrzystego przedstawienia wyników.

Statystyczna analiza deformacji

Za pomocą oprogramowania TRITOP Professional badane mogą być zarówno deformacje wywołane obciążeniami mechanicznymi jak i termicznymi (badania materiałowe oraz testy w komorach klimatycznych). W wyniku przemieszczania się punktów referencyjnych obliczany jest ruch oraz deformacje wszystkich komponentów obiektu.

Najważniejsze funkcje

Inspekcja parametryczna

Inspekcja parametryczna jest sprawdzoną koncepcją, w której wewnątrz struktury programu widoczna jest ścieżka stworzenia każdego pojedynczego elementu. Wszystkie etapy oceny można prześledzić i w łatwy sposób edytować. Jeden przycisk automatycznie aktualizuje wszystkie nowe wprowadzone zależności. Inspekcja parametryczna jest także stosowana przy analizie trendu oraz deformacji. Pozwala to na łatwą inspekcję badanych obiektów z różnych stanów obciążenia w ramach jednego projektu. W ten sposób firma GOM, wykorzystując system pomiarowy TRITOP, ujednoliciła pełną analizę parametryczną wraz z badaniami deformacji statycznej.

Analiza deformacji

Wszystkie funkcje oceny dotyczące analizy deformacji mogą być wykorzystane na zmierzonej chmurze punktów. Przemieszczenia i deformacje obliczane są i analizowane na podstawie stworzonych wcześniej komponentów. W tym celu, punkty podzielone są na grupy, w których ruch pomiędzy poszczególnymi znacznikami jest relatywnie mały, natomiast ruch pomiędzy grupami może być duży. Na bazie komponentów, obliczane są deformacje i transformację poszczególnych grup względem siebie.

Lokalne układy współrzędnych

Dostępne w oprogramowaniu lokalne układy współrzędnych pozwalają na dokonywanie lokalnych analiz opartych o rysunki 2D. Dzięki temu możliwe jest wymiarowanie w układzie współrzędnych, zgodnym ze standardami GD&T. W łatwy sposób łączyć można analizę w lokalnym układzie współrzędnych w ramach jednego układu referencyjnego. Lokalne układy współrzędnych można również wykorzystać do wdrażania złożonych metod bazowania, ponadto służą, jako podstawa do analizy 6DoF.

Oś czasu

Wbudowana w interfejs graficzny oś czasu ułatwia zarządzanie wieloetapowymi projektami, na przykład w ramach statystycznego sterowania jakością (SPC) lub analizy deformacji. Użytkownik oprogramowania może przechodzić między wcześniejszymi i późniejszymi etapami projektu lub wyświetlać wyłącznie zdefiniowane obszary tych etapów.

Informacja o jakości wykonanego obrazu (WLAN - Assistant)

WLAN - Assistant umożliwia transfer obrazu z bezpośrednią informacją zwrotną na temat jego jakości. Użytkownik otrzymuje natychmiastową informację na temat tego, czy obraz jest zbyt jasny, zbyt ciemny lub nieostry.
Dodatkowym atutem jest automatyczne wykrywanie podwójnych punktów kodowanych.

Mapowanie obrazu

TRITOP Professional oferuje optymalną orientację podczas pomiaru przez mapowanie obrazu i widok 3D. Mapowanie obrazu umożliwia również szybką i łatwą nawigację projektu podczas jego analizy. Odchylenia od CAD w postaci kolorów oraz wektory przemieszczeń można łatwo zwizualizować na podstawie wykonanych obrazów. Mapowanie obrazów jest funkcją wspierającą prezentacje wyników.

Teaching by Doing

Przez zastosowanie metody Teaching by Doing firmy GOM wszystkie kroki analizy są dostępne bez konieczności tworzenia skryptu, zaawansowanego planowania lub ingerencji użytkownika. Teaching by Doing redukuje czas programowania do zera. Wynikiem jest identyczny przebieg pracy dla pojedynczej analizy jak i wielu analiz, oszczędzając czas i pieniądze.

I-Inspect

Funkcja I-Inspect dostarcza inteligentnych rozwiązań w dziedzinie kontroli, prowadząc operatora przez proces inspekcji. TRITOP Professional ułatwia przypisanie konkretnej zasady pomiaru i kryteriów kontroli dla wybranego obiektu. Dzięki temu nawet skomplikowane czynności kontrolne stają się szybkie i proste w wykonaniu.

Raportowanie

Raporty pomiaru mogą być w pełni dostosowane do zadań pomiarowych za pomocą modyfikowanych szablonów. Przykładowo, dostępne są również tabele w normowanych formatach VDA. Istnieje również możliwość tworzenia filmów na podstawie oceny deformacji. Za pomocą darmowej przeglądarki GOM Inspect, w łatwy sposób można wymieniać się wynikami pomiarów ze współpracownikami i klientami.

Inne funkcje

 • Interfejs/zarządzanie systemem pomiarowym TRITOP (oprogramowanie pomiarowe)
 • Pomiar na podstawie punktów 3D: kierowanie tworzeniem projektu, bezprzewodowa transmisja obrazu, automatyczna funkcja przetwarzania obrazów i orientacji punktów pomiarowych, pomiar adapterów
 • Dopasowanie elementów geometrycznych (powierzchnie, kule, cylindry ...) certyfikowane przez PTB i NIST
 • Bazująca na danych CAD generacja elementów geometrycznych: linie, płaszczyzny, koła, walce, stożki ...
 • Import chmury punktów: ATOS, STL, ASCII, PLY
 • Import danych CAD: CATIA V4, CATIA V5, PRO/E, Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid ...
 • Import planów pomiarowych: ASCII, CSV, FTA, lista CATIA, ...
 • Wielokrotne bazowanie w jednym projekcie: 3-2-1, RPS, powierzchnia-linia-punkt, najlepsze dopasowanie, ...
 • Wielokrotna kompensacja ruchu ciała sztywnego dla różnych części komponentów
 • Porównanie z danymi CAD: punkty, elementy geometryczne, ...
 • Funkcje analizy: wymiarowanie, wirtualna suwmiarka, kąt, średnica, wektory przemieszczeń, …
 • Analiza GD&T według ISO 1101, ASME Y14.5 i geometrii
 • Analiza oparta na krzywej, analiza wielkości szczelin, linie kontrastowe
 • Trend/analiza SPC
 • Analiza 6DoF
 • Raportowanie: (tabele, obrazy, diagramy), łatwe dostosowywanie szablonów, prezentacja slajdów, filmy z etapów projektu
 • Export współrzędnych 3D do zdefiniowanych formatów
 • GOM Inspect - bezpłatna przeglądarka 3D