Otwarte formaty danych

Zmiany i rozwój procesów produkcyjnych oraz konieczność dostosowania do nich wymogów pomiarowych skłoniły firmę GOM do zmodyfikowania kluczowych parametrów oprogramowania, których modyfikacja może prowadzić do znacznej poprawy wydajności i integralności procesu.

Jednym z kluczowych obszarów jest problem dotyczący wyników pomiarów, oceny i raportów, które często są dostępne tylko i wyłącznie w zamkniętych formatach danych. Nie można, zatem zagwarantować, że takie formaty danych będą zawsze dostępne lub użyteczne po kilku latach.

Firma GOM, jako dostawca systemów pomiarowych, świadoma jest jak ważne jest zastosowanie rozwiązań metrologicznych w nowoczesnym łańcuchu produkcyjnym. W związku z tym, rozwija otwarte formaty danych, zapewniając tym samym łatwą wymianę lub archiwizację danych pomiarowych.

GOM Inspection Exchange Format / Elements (XML)

GOM Inspection Exchange Format umożliwia łatwą wymianę danych dla elementów inspekcyjnych do otwartego środowiska danych pomiarowych.

GOM Inspection Exchange Format obejmuje między innymi elementy geometryczne, elementy CMM, chmury punktów, przekroje oraz punkty z czujnika dotykowego (nie siatki trójkątów). Format ten jest bezpłatny oraz może być implementowany bez ograniczeń.

Z wersją 8. oprogramowania GOM format ten został rozszerzony, aby umożliwić przetwarzanie dalszych elementów za pomocą XML (np. siatki, krzywe, ...) i jest teraz oznaczony w oprogramowaniu jako „Elements (XML)”.

GOM 3D (.g3d)

GOM 3D zapewnia bezpłatny format danych dla zbiorów danych 3D. Ten format danych jest szybszy przy odczycie i zapisie danych oraz bardziej elastyczny niż w znanym formacie STL.

Format GOM 3D istnieje od 2002 roku i wspiera aktualne oprogramowania CAD/CAM.