Physical Digital®: het ATOS systeem van GOM gebruiken om Nadcap accreditatie voor 3D-scannen te bereiken

Met name in de lucht- en ruimtevaartindustrie worden hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en veiligheid van producten. Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) is een wereldwijd samenwerkingsprogramma voor toonaangevende ondernemingen om hun toeleveranciers te auditeren met betrekking tot speciale processen en producten en om de continue ontwikkeling binnen de lucht- en ruimtevaartindustrie te verbeteren.

Met het ATOS systeem van GOM is Physical Digital® een van de eerste bedrijven ter wereld met accreditatie door Nadcap AC7130/4

De Nadcap accreditatie staat wereldwijd voor de erkenning van het streven van ondernemingen naar perfectie en het vertrouwen dat wordt voldaan aan de normen. GOM’s leverancier Physical Digital® is het eerste bedrijf ter wereld dat de Nadcap accreditatie voor meting en inspectie met 3DSL scanners heeft gekregen. Om aan de norm te voldoen hebben ze sterk geïnvesteerd in het ontwikkelen van processen, procedures en apparatuur, bijvoorbeeld met de introductie van de hoognauwkeurige ATOS Triple Scan met hoge resolutie.

Nadcap accreditatie wordt uitgevoerd door taakgroepen met specifieke expertise en is gebaseerd op verschillende controlelijsten voor meetuitrusting en -processen. De 3D scanner controlelijst Nadcap AC7130/4, oorspronkelijk bekend als 3D Structured Light controlelijst, is de norm die van toepassing is voor ATOS apparatuur en applicaties.

De meetcel bij Physical Digital.

Om aan de normen in Nadcap AC7130/4 te voldoen, heeft Physical Digital stappen ondernomen om bedrijfs- en procesverbeteringen door te voeren, hun 3D meetprocessen te laten voldoen aan de eisen van de lucht- en ruimtevaart en stevig geïnvesteerd in de nieuwste apparatuur, bijvoorbeeld door het introduceren van een ATOS ScanBox geautomatiseerde inspectiecel en een ATOS Triple Scan sensor met hoge resolutie.

Daniel Lainchbury, Engineering Manager van Physical Digital, beschouwt GOM als een sterke partner voor metingen in de gasturbine-industrie. „Nadcap heeft een hoge norm voor nauwkeurigheid, traceerbaarheid en herhaalbaarheid, en het systeem van GOM is nagenoeg het enige systeem dat aan de norm kan voldoen”, zei hij. GOM’s geautomatiseerde systeem ATOS ScanBox heeft een sleutelrol gespeeld voor de accreditatie van Physical Digital, omdat klanten zeer stabiele, herhaalbare metingen kunnen verkrijgen voor statistische data-analyses.

Lee Griffiths van GOM, verantwoordelijk voor Business Development, zegt: „We werken nu al meerdere jaren volgens de AC7130/4 controlelijst en herkennen het als een hoge accreditatienorm. We zijn dicht bij de eisen, we weten hoe we de accreditatie kunnen bereiken met onze systemen en we zijn verheugd dat Physical Digital dit heeft gedemonstreerd. We zijn enthousiast en goed gepositioneerd om onze bestaande en potentiële klanten te ondersteunen om deze status de komende maanden en jaren te bereiken.”

 

Physical Digital heeft 3D Structured Light (3DSL) metingen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie geleverd sinds de oprichting van de onderneming in 2005. De onderneming maakt herhaalbaarheidsstudies, batchmetingen, inspecties en analyses voor industriële componenten van afzonderlijke turbineschoepen tot complete vliegtuigmoteren en volledige vliegtuigen. Met de technologische ontwikkelingen van GOM heeft Physical Digital niet alleen een hoogwaardige accreditatie verkregen, maar ook een prestigieuze reputatie als toonaangevende aanbieder van 3D scanningdiensten.

ATOS 5 for Airfoil van GOM scant een turbineschoep.
Turbineschoepinspectie met GOM software.

Waarom is Nadcap belangrijk voor de lucht- en ruimtevaartindustrie? En hoe bereik je het?

Nadcap is de benchmark voor de hoge eisen van de lucht- en ruimtevaartindustrie. Het heeft een hoge auditeringsstandaard. “De Nadcap audit is meer gedetailleerd dan andere non-destructive testing (NDT) of kwaliteitsaudits, en elke geïnitieerde non-conformiteit vereist een grondige reactie”, zei Mark Aubele, Senior Program Manager voor NDT van de Performance Review Institute in de VS tegen Aerospace Testing International Magazine.

Voor Nadcap, auditeerden lucht- en ruimtevaartondernemingen hun eigen leveranciers op hun eigen procesvereisten om conformiteit vast te stellen. Er zijn veel regels en normen die moeten worden nageleefd, maar Nadcap vond dat er geen gemeenschappelijke norm bestond voor meting en inspectie met 3D-scanners. Bovendien brachten deze herhaalde audits geen meerwaarde maar wel onnodig en extra werk. Daarom verving Nadcap alle verschillende klantaudits. De Performance Review Institute kreeg de opdracht het Nadcap programma te beheren. In tegenstelling tot programma’s van derden, komt de goedkeuring van Nadcap tot stand op basis van de consensus binnen de sector.

Nadcap
White Paper

Voor meer informatie over conformiteit met Nadcap AC7130/4 met ATOS meetsystemen van GOM, gelieve het witboek te downloaden.

 


Download

Physical Digital Ltd.

Physical Digital, opgericht in 2005 door Tim Rapley, is de grootste dienstverlener voor 3D Structured Light (3DSL) metingen, kwaliteitsinspectie, meetplanning, houderdesign en implementatie, ATOS ScanBox programmering (inclusief serie 8) reverse engineering, en designdiensten met de wereldberoemde GOM non-contact, hoognauwkeurige meetsystemen. Physical Digital biedt zowel mobiel, on-site 3D scannen als 3D geautomatiseerde meetdiensten in hun gespecialiseerde, celgebaseerde metrologie in een gecontroleerde omgeving aan in hun faciliteiten in Guildford, Surrey.

www.physicaldigital.com