Szkolenie zaawansowane

Kursy zaawansowane GOM dostarczają szczegółowych informacji wprowadzających na poszczególne tematy. Uczestnicy mają okazję dokładnie poznać oprogramowanie GOM i jego zaawansowane funkcje w rozmaitych zastosowaniach. Uczestnictwo w szkoleniu zaawansowanym wymaga podstawowej wiedzy nabytej podczas kursów poprzedzających.

Koncepcja nauczania

Kursy GOM są oparte na ustandaryzowanej koncepcji opracowanej we współpracy z klientami i partnerami z całego świata. Bezpośrednie sąsiedztwo placówek prac rozwojowych GOM gwarantuje wysoki standard zawartości szkoleń oraz bezpośredni dostęp do ćwiczeń praktycznych.