Szkolenie AUKOM

Jako członek AUKOM, firma GOM jest certyfikowanym partnerem i organizatorem szkoleń AUKOM. Stowarzyszenie AUKOM działa na rzecz zapewniania szkoleń o solidnych podstawach w zakresie techniki pomiarowej w produkcji przemysłowej, szczególnie w obszarze współrzędnościowej techniki pomiarowej. Program szkolenia AUKOM z zakresu techniki pomiarowej w produkcji gwarantuje porównywalność poziomów kursów realizowanych przez partnerów.

Koncepcja nauczania

Kursy GOM są oparte na ustandaryzowanej koncepcji opracowanej we współpracy z klientami i partnerami z całego świata. Bezpośrednie sąsiedztwo placówek prac rozwojowych GOM gwarantuje wysoki standard zawartości szkoleń oraz bezpośredni dostęp do ćwiczeń praktycznych.