Kursy dla ekspertów

GOM oferuje kursy stacjonarne dla ekspertów ukierunkowane na biegłe opanowanie umiejętności wymaganych w poszczególnych branżach. Procedury, przepływy pracy, rady i wskazówki są połączone ze szczegółową wiedzą techniczną oraz rozbudowanymi ćwiczeniami praktycznymi z użyciem sprzętu i oprogramowania.

Trenerzy prowadzący kursy dla ekspertów sami są ekspertami i posiadają obszerną wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie w danych obszarach. To połączenie zapewnia uzyskanie profesjonalnych odpowiedzi również na pytania wykraczające poza zawartość szkolenia.

GOM Training Expert Courses

Szkolenie produktowe dla ekspertów

Zawsze na bieżąco

Zalecane jest, by uczestnicy tych kursów posiadali umiejętności obsługi systemów i oprogramowania GOM na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Pomyślne ukończenie kursów mogą ułatwić także webinaria szkoleniowe i filmy na poszczególne tematy.

Koncepcja nauczania

Kursy GOM są oparte na ustandaryzowanej koncepcji opracowanej we współpracy z klientami i partnerami z całego świata. Bezpośrednie sąsiedztwo placówek prac rozwojowych GOM gwarantuje wysoki standard zawartości szkoleń oraz bezpośredni dostęp do ćwiczeń praktycznych.