eLearning

Na kursach e-learningowych uczestnicy mogą ukończyć szkolenie we własnym tempie, w dowolnym czasie i miejscu na świecie. Prezentacje wideo w połączeniu z ćwiczeniami praktycznymi i przeglądem wyników umożliwiają szybkie i trwałe przyswajanie wiedzy. Kursy są dostępne w Centrum Szkoleniowym GOM. Każdy uczestnik ma osobiste konto szkoleniowe. Ukończone kursy, osiągnięcia, certyfikaty oraz inne opcje szkoleń mogą być wyświetlane i zarządzane w dowolnym czasie.

Szybki start

Szkolenie produktowe dla nowych użytkowników

Szkolenie zaawansowane

Kursy dla ekspertów

Zawsze na bieżąco

Koncepcja nauczania

Kursy GOM są oparte na ustandaryzowanej koncepcji opracowanej we współpracy z klientami i partnerami z całego świata. Bezpośrednie sąsiedztwo placówek prac rozwojowych GOM gwarantuje wysoki standard zawartości szkoleń oraz bezpośredni dostęp do ćwiczeń praktycznych.