TRITOP

Optyczne urządzenie do pomiaru współrzędnych 3D

Optyczny system fotogrametryczny, który charakteryzuje się elastycznością i mobilnością.

Mobilny system pomiarowy

Przenośny system TRITOP CMM szybko i precyzyjnie mierzy współrzędne obiektów trójwymiarowych. TRITOP CMM pozwala łatwo wykonać pomiary, do których stosowano tradycyjne stykowe urządzenia do pomiaru współrzędnych 3D. System ten nie potrzebuje kompleksowego, ciężkiego i wymagającego konserwacji sprzętu. Urządzenie pomiarowe dociera do obiektu, a nie odwrotnie.

Podobnie jak w przypadku stykowych urządzeń do pomiaru współrzędnych, TRITOP rejestruje współrzędne i ich orientację w przestrzeni dla dowolnej cechy obiektu.

  • Punkty powierzchniowe i przekroje
  • Kształty proste
  • Otwory, wytłoczenia i krawędzie
  • Średnice, długości, kąty

Po określeniu współrzędnych 3D pomiar jest matematycznie przekształcany w układ współrzędnych komponentu.

  • RPS
  • Bazowanie przyrządu pomiarowego
  • Best-fit

Po porównaniu danych pomiarowych z danymi CAD (IGES, VDA, STEP, Catia, ProE, UG) tworzone są odpowiednie raporty pomiarowe w typowych formatach.

  • Kolorystyczna mapa odchyłek
  • Odchylenie poszczególnych punktów w postaci etykiet
  • Przekroje, kąty i odległości
  • Średnice i płaskość
  • Tabele i wykazy

Dane pomiaru i bazowania wykorzystywane są do zróżnicowanych zadań.

  • Porównanie z CAD
  • Weryfikacja tolerancji kształtu i położenia
  • Weryfikacja specyfikacji z rysunków, plików lub tabel
  • Wstępne pomiary

Obszary zastosowania

  • Inspekcja części blaszanych i nadwozi np. podczas produkcji pilotażowej, optymalizacji procesu, prób narzędzi, zwiększenia produkcji seryjnej lub losowych kontrolach
  • Kontrola jakości obiektów wielkogabarytowych, np. samolotów, statków, turbin wiatrowych itp.
  • Weryfikacja części z tworzyw sztucznych, np. do kontroli pierwszej sztuki
  • Weryfikacja i rejestracja uchwytów
  • Pomiar modeli i prototypów, np. wewnętrznej i zewnętrznej konstrukcji pojazdu
  • Weryfikacja rur i przewodów w odniesieniu do trójwymiarowego kształtu
  • Pomiar wykrawanych krawędzi dwuwymiarowych półfabrykatów z blachy
  • Analiza odkształceń podczas testów samochodowych i komór klimatycznych
  • Pomiar pól punktów referencyjnych

Statyczna analiza odkształceń

TRITOP jest optycznym, mobilnym systemem pomiarowym, który dokładnie określa współrzędne 3D punktów na obiekcie w warunkach quasi statycznych. Na podstawie tych informacji system TRITOP oblicza przemieszczenia 3D i odkształcenia obiektów i orazi komponentów.

Bezdotykowy system TRITOP zastępuje konwencjonalne systemy do pomiarów przemieszczeń i systemy LVDT rejestrując przemieszczenia i odkształcenia w krótkim czasie oraz bez użycia przewodów i czujników wokół mierzonego obiektu i nie mając z nim fizycznego kontaktu.

System TRITOP dostarcza informacje dla dowolnej liczby punktów pomiarowych o:

  • Współrzędnych 3D
  • Przemieszczeniach 3D
  • Odkształceniach
  • Zgięciu, skręceniu, odchyleniu
  • Kątach obrotu
  • 6 stopniach swobody (6DoF)
  • Przemieszczeniach względnych (punkt – punkt, punkt – linia, punkt – płaszczyzna)

Wyniki można przedstawić na wykresach, bezpośrednio na danych CAD lub zdjęciach z aparatu, co umożliwia przejrzystą, intuicyjną i łatwą do zrozumienia wizualizację danych pomiarowych.

Obszary zastosowania

  • Komory klimatyczne
  • Symulacja warunków środowiskowych
  • Testowanie sztywności
  • Zmiana wielkości szczeliny
  • Zmiana położenia na jednej płaszczyźnie
  • Weryfikacja i optymalizacja symulacji
  • Odkształcenie i testowanie komponentów
  • Ruch względny
  • Odkształcenie globalne
  • Testy obciążeniowe i starzeniowe (siłay i temperatura)

Zalety techniki pomiarowej TRITOP

  • Kompletne urządzenie pomiarowe 3D o minimalnych wymaganiach sprzętowych (2 walizki o łącznej wadze 23 kg)
  • Obiekt nie jest dotykany podczas pomiaru
  • Wysoka dokładność także w przypadku dużych obiektów
  • Brak zużycia i utraty dokładności
  • Łatwa obsługa
  • Pomiary niezależne od warunków środowiskowych

Wskazówki dotyczące zastosowania

Dowiedz się więcej o praktycznych zastosowanich systemu pomiarowego TRITOP.

Dowiedz się więcej

Kolejne kroki

Więcej informacji można otrzymać
od lokalnego partnera GOM.

Kontakt

Zobacz demonstrację na żywo pokazaną przez naszych specjalistów z dziedziny metrologii w Twoich obszarach zastosowania.

DEMONSTRACJA ONLINE

Wprowadź dane i poproś o więcej informacji


CT Form PL

Inquiry