TRITOP

Optyczne urządzenie do pomiaru współrzędnych 3D

Optyczny system fotogrametryczny charakteryzuje się elastycznością i mobilnością.

Mobilny system pomiarowy

Przenośny system TRITOP CMM szybko i precyzyjnie mierzy współrzędne obiektów trójwymiarowych. TRITOP CMM pozwala łatwo wykonać pomiary, do których tradycyjnie stosowano dotykowe urządzenia do pomiaru współrzędnych 3D. Teraz do pomiarów nie jest już potrzebny kompleksowy, ciężki i wymagający konserwacji sprzęt. Urządzenie pomiarowe dociera do obiektu.

Podobnie jak w przypadku dotykowych urządzeń do pomiaru współrzędnych, TRITOP rejestruje współrzędne i ich orientację w przestrzeni dla dowolnej cechy obiektu.

 • Punkty i przekroje powierzchniowe
 • Prymitywy
 • Otwory, dziurki i krawędzie
 • Średnice, długości, kąty

Po określeniu współrzędnych 3D pomiar jest matematycznie przekształcany w układ współrzędnych komponentu.

 • Układ punktów odniesienia (RPS)
 • Wyrównanie przyrządu pomiarowego
 • Najlepsze dopasowanie

Po porównaniu danych pomiarowych z danymi CAD (IGES, VDA, STEP, Catia, ProE, UG) tworzone są odpowiednie raporty pomiarowe w znanych formatach.

 • Reprezentacja fałszywego koloru
 • Odchylenie poszczególnych punktów w postaci chorągiewek
 • Przekroje, kąty i odległości
 • Średnice i płaskość
 • Tabele i wykazy

Zmierzone i wyrównane dane są wykorzystywane do różnych zadań.

 • Porównanie z CAD
 • Weryfikacja tolerancji kształtu i położenia
 • Weryfikacja specyfikacji z rysunków, plików lub tabel
 • Pomiary początkowe

Obszary zastosowania

 • Kontrola jakości części metalowych i karoserii samochodów, np. podczas produkcji pilotażowej, optymalizacji procesu, prób narzędzi, zwiększenia produkcji seryjnej lub prób losowych
 • Kontrola jakości obiektów wielkogabarytowych, np. samolotów, statków, turbin wiatrowych itp.
 • Weryfikacja części z tworzyw sztucznych, np. do kontroli pierwszej sztuki
 • Weryfikacja i rejestracja uchwytów
 • Pomiar modeli i prototypów, np. w projektowaniu wewnętrznego i zewnętrznego wyposażenia pojazdu
 • Weryfikacja rur i przewodów pod względem trójwymiarowego kształtu
 • Pomiar krawędzi przycinania dwuwymiarowych półfabrykatów z blachy
 • Analiza odkształceń podczas testów komór samochodowych i klimatycznych
 • Pomiar pól punktów odniesienia

Statyczna analiza odkształceń

TRITOP jest optycznym, mobilnym systemem pomiarowym, który dokładnie określa współrzędne 3D punktów na obiekcie w warunkach kwazistatycznych. Na podstawie tych informacji TRITOP oblicza przemieszczenia i odkształcenia 3D obiektów i komponentów.

Bezdotykowy system TRITOP zastępuje konwencjonalne systemy do pomiarów przemieszczeń i systemy LVDT, rejestrując szybko przemieszczenia i odkształcenia bez użycia przewodów i czujników wokół mierzonego obiektu i bez ingerowania w niego.

Dla dowolnej liczby punktów pomiarowych TRITOP dostarcza informacje o:

 • współrzędnych 3D
 • przemieszczeniach 3D
 • odkształceniach
 • zgięciu, skręceniu, ugięciu
 • kątach obrotu
 • 6 stopniach swobody
 • przemieszczeniach względnych (punkt – punkt, punkt – linia, punkt – płaszczyzna)

Wyniki można przedstawić na wykresach, bezpośrednio na danych CAD lub obrazach z aparatu, co umożliwia przejrzystą, intuicyjną i łatwą do zrozumienia wizualizację danych pomiarowych.

Obszary zastosowania

 • Komory klimatyczne
 • Symulacja warunków środowiskowych
 • Badanie sztywności
 • Zmiana wielkości szczeliny
 • Zmiana położenia na jednej płaszczyźnie
 • Weryfikacja i optymalizacja symulacji
 • Odkształcenie komponentów i testowanie
 • Przemieszczenia względne
 • Odkształcenie globalne
 • Testy obciążenia i starzenia się (siły i temperatury)

Zalety techniki pomiarowej TRITOP

 • Kompletne urządzenie pomiarowe 3D o minimalnych wymaganiach sprzętowych (2 skrzynki o łącznej wadze 23 kg)
 • Obiekt nie jest dotykany podczas pomiaru
 • Wysoka dokładność także w przypadku dużych obiektów
 • Brak zużycia i utraty dokładności
 • Łatwa obsługa
 • Pomiary niezależne od warunków środowiskowych

Wskazówki dotyczące zastosowania

Dowiedz się więcej na temat praktycznego zastosowania systemu pomiarowego TRITOP.

Dowiedz się więcej

Kolejne kroki

Więcej informacji można otrzymać
od lokalnego partnera GOM.

Kontakt

Experience a live demonstration given by our metrology experts specifically for your application

Digital Demo

Wprowadź dane i poproś o więcej informacji


CT Form PL

Inquiry