TRITOP – Optyczna Maszyna Pomiarowa Współrzędnych 3D

TRITOP jest przenośnym systemem służącym do szybkich i precyzyjnych pomiarów współrzędnych trójwymiarowych obiektów. Tradycyjne zadania pomiarowe wykonywane przez dotykowe maszyny pomiarowe mogą być teraz z łatwością prowadzone przez system TRITOP. Nie wymaga on żadnego skomplikowanego, ciężkiego i trudnego w utrzymaniu osprzętu. Ta maszyna pomiarowa łatwo integruje się ze środowiskiem pracy obiektu pomiarowego.

Tak samo jak współrzędnościowe maszyny pomiarowe TRITOP rejestruje współrzędne i ich orientację w przestrzeni dla dowolnych interesujących nas cech:

 • Punkty powierzchniowe i przekroje
 • Elementy geometryczne
 • Otwory, wycięcia i krawędzie
 • Średnice, długości, kąty...

Po określeniu współrzędnych 3D, pomiar matematycznie transformowany jest do układu współrzędnych wyrobu:

 • Punkty RPS
 • Bazowanie na uchwycie
 • Najlepsze dopasowanie (Best-fit)...

Wykonany i zabazowany pomiar wykorzystywany jest do różnych zadań:

 • Porównania z danymi CAD
 • Weryfikacji tolerancji położenia i kształtu
 • Porównania z rysunkami technicznymi, tabelami itp.
 • Kontroli w fazie rozwoju wyrobu

Podczas porównania wyników pomiarów z danymi CAD (IGES, VDA, STEP, Catia, ProE, UG …), raporty pomiarowe można generować w różnych formatach:

 • Kolorowa mapa odchyłek
 • Odchyłki poszczególnych punktów
 • Przekroje, kąty i odległości
 • Średnice, płaskości
 • Tabele i listy

Obszary stosowania

 • Kontrola jakości części metalowych i karoserii samochodu np. w produkcji pilotażowej, optymalizacji procesów, produkcji narzędzi, rozpoczęciu produkcji seryjnej
 • Kontrola jakości wielkogabarytowych obiektów np. samolotów, statków, turbin wiatrowych itp.
 • Weryfikacja części wykonanych z tworzyw sztucznych np. do kontroli i pierwszej sztuki
 • Weryfikacja i optymalizacja przyrządów i uchwytów
 • Pomiar modeli i prototypów np. wnętrze pojazdu
 • Sprawdzenie rur i przewodów w stosunku do trójwymiarowego kształtu
 • Pomiar krawędzi
 • Analiza deformacji w komorach klimatycznych
 • Pomiar punktów odniesienia

Statyczne analizy deformacji

TRITOP jest optycznym, mobilnym systemem pomiarowym, który dokładnie definiuje współrzędne 3D punktów na obiekcie w warunkach statycznych. Bazując na tych informacjach TRITOP jest zdolny do obliczenia przemieszczeń 3D i deformacji obiektu oraz komponentów.

Bezdotykowy system TRITOP zastępuje konwencjonalne systemy do pomiarów przemieszczeń lub systemy LVDT uzyskując przemieszczenia i deformacje szybko, bez przewodów i czujników ustawionych dookoła mierzonego obiektu, nie ingerując w niego.

TRITOP zapewnia dla dowolnej liczby punktów pomiarowych informacje o:

 • Współrzędnych 3D
 • Przemieszczeniach 3D
 • Deformacji
 • Zgięciu, skręceniu, ugięciu
 • Kątach obrotu
 • 6 stopniach swobody
 • Przemieszczeniach względnych (Punkt – punkt, punkt – Linia, punkt – płaszczyzna)

Prezentacje wyników można dokonać opcjonalnie na diagramach, bezpośrednio na danych CAD lub na obrazach z aparatu, co umożliwia przejrzystą i intuicyjną wizualizację danych pomiarowych.

Obszary stosowania

 • Komory klimatyczne
 • Symulacja warunków środowiskowych
 • Testy zużycia
 • Pomiary sztywności
 • Zmiany wielkości szczelin
 • Flush
 • Weryfikacja i optymalizacja symulacji
 • Pomiary deformacji oraz testy na komponentach
 • Przemieszczenia względne
 • Globalne deformacje
 • Testy obciążenia oraz starzenia się (siły i temperatury)

Zalety techniki pomiarowej TRITOP

 • Kompletna maszyna pomiarowa 3D z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi
 • Bezstykowy pomiar
 • Wysoka dokładność także przy dużych obiektach
 • Brak zużyć i utraty dokładności
 • Łatwa obsługa
 • Niezależna od warunków środowiskowych (pomiary w komorze klimatycznej, na wolnym powietrzu, ...)

Raporty aplikacji

Dowiedz się więcej na temat praktycznego wykorzystania systemu pomiarowego TRITOP.
Zobacz wszystkie raporty aplikacji TRITOP.