ARAMIS for Education

Kompletny pakiet edukacyjno-szkoleniowy w zakresie badań materiałowych i testowania komponentów

„ARAMIS for Education” to kompletny pakiet służący do teoretycznego i praktycznego nauczania w szkołach zawodowych oraz na uczelniach wyższych i uniwersytetach. Pakiet edukacyjny firmy GOM obejmuje przemysłowy sprzęt i oprogramowanie do skanowania i przeprowadzania kontroli 3D, a także gotowe do wykorzystania badania laboratoryjne oraz materiały wykładowe wraz ze szczegółowymi informacjami wprowadzającymi. GOM dostarcza również sprawne oprogramowanie do korelacji obrazów cyfrowych dla studentów, a także zapewnia szkolenia praktyczne dla szkoleniowców oraz profesjonalne wsparcie przez doświadczonych inżynierów.

Sprzęt przemysłowy

W badaniach i testach przy pomocy pakietu ARAMIS zazwyczaj wykorzystywany jest sprawdzony w zastosowaniach przemysłowych skaner ATOS Core, wraz z pulpitem, komputerem do przetwarzania obrazów i oprogramowaniem GOM Snap.

Oprogramowanie do korelacji obrazów cyfrowych – GOM Correlate

GOM Correlate to darmowe oprogramowanie do korelacji obrazów cyfrowych (DIC) i analizy ruchu 3D. Umożliwia ono kompleksową analizę wykorzystywaną w badaniach materiałów i testach 3D. Użytkownicy oprogramowania posiadają dostęp do podręczników i filmów instruktażowych wyjaśniających krok po kroku sposób korzystania z programu.

Badania laboratoryjne i materiały wykładowe

Wprowadzenie do badań materiałowych i testowania komponentów oparte na szczegółowo objaśnionych badaniach laboratoryjnych do wykorzystania w ramach szkoleń praktycznych. Poza badaniami laboratoryjnymi pakiet zawiera powiązane tematycznie materiały wykładowe z informacjami wprowadzającymi.

Testowanie komponentów 3D i pomiary w oparciu o punkty

Ćwiczenie to poświęcone jest testowaniu komponentów. Zamiast przetworników, do określania odkształceń przestrzennych komponentów poddawanych obciążeniu wykorzystywane są markery punktów referencyjnych. Ćwiczenie sprawdza również wiedzę w zakresie mechaniki inżynieryjnej i rozwija zdolności analizy zachowania mierzonego komponentu.

3D component testing, surface-based measurement

Strain analyses that are often carried out with strain gauges for endurance tests or for comparing simulation models (FEM) can be practiced in laboratory tests in the form of a surface-based component test on 3D surfaces. In this context, a complex plastic component is analyzed under load and critical strain areas are determined.

Badania specjalistyczne i programy studiów

Uczelnie wyższe i uniwersytety coraz częściej wprowadzają optyczne systemy pomiarowe GOM do swoich programów studiów. Pakiet „ARAMIS for Education” wykorzystywany jest w rozmaitych dziedzinach badań specjalistycznych i programach studiów, takich jak:

  • Materiałoznawstwo / badania materiałowe
  • Inżynieria mechaniczna / inżynieria pojazdów samochodowych / mechatronika:
    wiedza praktyczna w zakresie mechaniki inżynieryjnej
  • MES / porównanie analiz MES i walidacja symulacji

ARAMIS sprawdził się w powyższych dziedzinach specjalistycznych jako niezawodny i skuteczny system do badań materiałowych i testowania komponentów.

Education Starter Package

„Education Starter Package” firmy GOM to bezpłatne wprowadzenie do świata metrologii optycznej dla szkół, uczelni wyższych i uniwersytetów.

W skład pakietu wchodzą materiały wykładowe z szczegółowymi informacjami wprowadzającymi oraz oprogramowanie GOM Correlate do korelacji obrazów cyfrowych, zawierające również przykładowe zbiory danych, gotowe do wykorzystania w analizie. Dodatkowo załączono również plakat z tematyką korelacji obrazów cyfrowych oraz dodatkowe materiały informacyjne, takie jak broszury i ulotki.

Aby zamówić bezpłatny „Education Starter Package”, należy wypełnić poniższy formularz: Zamówienie Education Starter Package.