ARAMIS for Education

Kompletny pakiet edukacyjno-szkoleniowy w zakresie badań materiałowych i testowania komponentów

„ARAMIS for Education” to kompletny pakiet służący do teoretycznego i praktycznego nauczania w szkołach zawodowych oraz na uczelniach wyższych i uniwersytetach. Pakiet edukacyjny firmy GOM obejmuje przemysłowy sprzęt i oprogramowanie do skanowania i przeprowadzania kontroli 3D, a także gotowe do wykorzystania badania laboratoryjne oraz materiały wykładowe wraz ze szczegółowymi informacjami wprowadzającymi. GOM dostarcza również sprawne oprogramowanie do korelacji obrazów cyfrowych dla studentów, a także zapewnia szkolenia praktyczne dla szkoleniowców oraz profesjonalne wsparcie przez doświadczonych inżynierów.

Sprzęt przemysłowy

W badaniach i testach przy pomocy pakietu ARAMIS zazwyczaj wykorzystywany jest sprawdzony w zastosowaniach przemysłowych skaner ATOS Core, wraz z pulpitem, komputerem do przetwarzania obrazów i oprogramowaniem GOM Snap.

Oprogramowanie do korelacji obrazów cyfrowych – GOM Correlate

GOM Correlate to darmowe oprogramowanie do korelacji obrazów cyfrowych (DIC) i analizy ruchu 3D. Umożliwia ono kompleksową analizę wykorzystywaną w badaniach materiałów i testach 3D. Użytkownicy oprogramowania posiadają dostęp do podręczników i filmów instruktażowych wyjaśniających krok po kroku sposób korzystania z programu.

Badania laboratoryjne i materiały wykładowe

Wprowadzenie do badań materiałowych i testowania komponentów oparte na szczegółowo objaśnionych badaniach laboratoryjnych do wykorzystania w ramach szkoleń praktycznych. Poza badaniami laboratoryjnymi pakiet zawiera powiązane tematycznie materiały wykładowe z informacjami wprowadzającymi.

Testowanie komponentów 3D i pomiary w oparciu o punkty

Ćwiczenie to poświęcone jest testowaniu komponentów. Zamiast przetworników, do określania odkształceń przestrzennych komponentów poddawanych obciążeniu wykorzystywane są markery punktów referencyjnych. Ćwiczenie sprawdza również wiedzę w zakresie mechaniki inżynieryjnej i rozwija zdolności analizy zachowania mierzonego komponentu.

Badania specjalistyczne i programy studiów

Uczelnie wyższe i uniwersytety coraz częściej wprowadzają optyczne systemy pomiarowe GOM do swoich programów studiów. Pakiet „ARAMIS for Education” wykorzystywany jest w rozmaitych dziedzinach badań specjalistycznych i programach studiów, takich jak:

  • Materiałoznawstwo / badania materiałowe
  • Inżynieria mechaniczna / inżynieria pojazdów samochodowych / mechatronika:
    wiedza praktyczna w zakresie mechaniki inżynieryjnej
  • MES / porównanie analiz MES i walidacja symulacji

ARAMIS sprawdził się w powyższych dziedzinach specjalistycznych jako niezawodny i skuteczny system do badań materiałowych i testowania komponentów.

Education Starter Package

„Education Starter Package” firmy GOM to bezpłatne wprowadzenie do świata metrologii optycznej dla szkół, uczelni wyższych i uniwersytetów.

W skład pakietu wchodzą materiały wykładowe z szczegółowymi informacjami wprowadzającymi oraz oprogramowanie GOM Correlate do korelacji obrazów cyfrowych, zawierające również przykładowe zbiory danych, gotowe do wykorzystania w analizie. Dodatkowo załączono również plakat z tematyką korelacji obrazów cyfrowych oraz dodatkowe materiały informacyjne, takie jak broszury i ulotki.

Aby zamówić bezpłatny „Education Starter Package”, należy wypełnić poniższy formularz: Zamówienie Education Starter Package.