ATOS ScanBox serii 6

W metrologii produkcyjnej ważne jest możliwe całościowe sprawdzenie dużej liczby części, aby w krótkim czasie można było dokonać celowej korekty błędów w procesach produkcyjnych.

Typowe zastosowania ATOS ScanBox 6130 to kontrola jakości, np. części dołączonych lub wewnętrznych, a także rozwój produktu i próba narzędzi. W ATOS ScanBox 6130 mogą być również mierzone części bardzo duże lub ciężkie, na przykład części odlewane lub narzędzia.

System paletowy

Montaż komponentów i osprzętu może być przeprowadzony poza ATOS ScanBox na wymiennych paletach. Palety są ładowane w sposób szybki i powtarzalny przy użyciu kołków pozycjonujących. Metoda ta pozwala osiągnąć dużą przepustowość i idealnie sprawdza się w produkcji seryjnej.

Szybki załadunek i rozładunek

Wejście ATOS ScanBox 6130 mierzy 3,1 m, jest bardzo szerokie i zabezpieczone fotokomórką. Pozwala to na nieskomplikowane użycie narzędzi załadowczych, takich jak dźwigi, wózki widłowe lub paletowe, w celu umieszczenia dużych części na maszynie pomiarowej.

Metrology Systems ATOS Scanbox Series 6 Software

Analiza trendów pełnego pola

Podczas weryfikacji komponentów zanalizowane mogą zostać dane w pełnym polu (wizualizacja odchyleń, zawinięte obrzeża, promienie, odcinki inspekcji itd.). Dalsze pomiary innych części umożliwiają w pełni wirtualne instalacje. W przypadku inspekcji podczas produkcji rejestrowana jest cała charakterystyka kontroli i wymiary funkcjonalne. Dane te przekazywane są do statystycznych systemów sterowania procesem i wyświetlane jako analizy trendów.