ATOS

ScanBox BPS

Technologia automatyzacji z systemem przetwarzania wsadowego (Batch Processing System)

ATOS ScanBox BPS

System przetwarzania wsadowego umożliwia automatyczne ładowanie i rozładowywanie optycznego urządzenia do pomiaru współrzędnych 3D. Z tego względu ATOS ScanBox jest rozszerzony o system obsługi i PLC Interface Station. ATOS ScanBox BPS, to rozwiązanie do pełnej dygitalizacji całej powierzchni partii części o wysokości do 500 mm.

Solution 1 Rozwiązanie 2 Rozwiązanie 3
Typowe zastosowaniaElektrody Łopatki Łopatki
Maks. średnica części [mm] 50 72 115
Maks. wysokość części [mm] (w tym zacisk/uchwyt) 150 300 500
Maks. masa części [kg] 20 20 40
Maks. wielkość partii132 88 25
Typowy samowystarczalny czas trwania [h] 11 8 3

ATOS ScanBox BPS

Więcej informacji na temat ATOS ScanBox BPS można uzyskać pobierając ulotki produktowe.

 


KOMPONENTY TURBINY ELEKTRODY

Wprowadź dane i poproś o więcej informacji

Broszura ATOS ScanBox do pobrania

Download Form

Korzyści

Autarkiczny czas obróbki

Ponieważ użytkownik nie musi umieszczać poszczególnych części, czas wymagany do zapewnienia jakości jest znacznie krótszy niż wcześniej. ATOS ScanBox BPS mierzy autarkicznie do 11 godzin przy niewielkiej liczbie interwencji operatora. Koszty personelu są zmniejszone, a wykorzystanie maszyny wzrasta.

Zwiększona niezawodność procesu

Ponieważ części są oznaczone na przykład chipem RFID, system niezależnie rozpoznaje, który program pomiarowy musi zostać wykonany i które kontrole mają być przeprowadzone. Wyeliminowanie wpływu użytkownika na pomiar znacząco zwiększa niezawodność procesu.

Zintegrowana z produkcją metrologia 3D

Solidność, szybkość pomiaru i kompensacja wahań temperatury są przekonującymi czynnikami ATOS ScanBox BPS w produkcji. Pracochłonne transporty całej partii części, elektrod lub elementów turbiny nie są już konieczne.

Technologia skanerów

Skanery ATOS dostarczają współrzędnych 3D całej powierzchni w każdym pomiarze. Podczas jednego skanowania w ciągu kilku sekund rejestruje się do 16 milionów niezależnych punktów pomiarowych. W rezultacie dane pomiarowe charakteryzują się bardzo dużą szczegółowością, dlatego umożliwiają pomiar bardzo małych cech elementów.

ATOS – przegląd

Oprogramowanie ATOS Professional VMR – wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR)


Wirtualne pomieszczenie pomiarowe to centralne stanowisko kontrolne i oprogramowanie do planowania pomiarów wszystkich elementów w celach pomiarowych ATOS. Tworzy ono funkcjonalną reprezentację rzeczywistego środowiska pomiarowego w wirtualnej symulacji. Dzięki VMR użytkownik może korzystać z systemu bez konieczności posiadania umiejętności programowania robotów. Wszystkie ruchy robota są symulowane i sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przed ich wykonaniem w rzeczywistym środowisku.

Dowiedz się więcej

Kolejne kroki

Więcej informacji można otrzymać
od lokalnego partnera GOM.

Kontakt

Zobacz demonstrację na żywo pokazaną przez naszych specjalistów z dziedziny metrologii w Twoich obszarach zastosowania.

DEMONSTRACJA ONLINE

Wprowadź dane i poproś o więcej informacji


CT Form PL

Inquiry