ATOS Plus – zautomatyzowana fotogrametria dla systemów ATOS

ATOS Plus jest rozszerzeniem dla głowic typu ATOS Triple Scan, ATOS Capsule i ATOS Core i umożliwia w pełni zintegrowaną fotogrametrie do pomiaru punktów referencyjnych.

ATOS Plus umożliwia zrealizowanie w pełni zautomatyzowanego procesu kontroli:

 • Długoterminowe zapewnienie stabilności procesu
 • Wyższa odtwarzalność i niezawodność
 • Oszczędność czasu
 • Niższe koszty związane z uchwytami i sprawdzianami

Długoterminowe zapewnienie stabilności procesu

Na dokładność położenia zainstalowanych na stałe komponentów mogą mieć wpływ różne czynniki zewnętrzne, na przykład temperatura oraz czynniki mechaniczne, wstrząsy i zderzenia lub niewielkie z biegiem czasu zmiany pozycji. ATOS rozpoznaje te zmiany automatycznie i uruchamia nowy pomiar fotogrametryczny.

Wyższa odtwarzalność i niezawodność

Fotogrametria zapewnia precyzyjne wyniki. Dokładność tradycyjnych, ręcznych pomiarów jest zależna od operatora systemu pomiarowego. Człowiek nie zawsze jest w stanie używać identycznych pozycji pomiaru a jego staranność może z biegiem czasu zawodzić.

Oszczędność czasu

ATOS Plus umożliwia pełną integracje w zautomatyzowane procesy bez manualnej interwencji użytkownika.

 • Mniej pomiarów
 • Idealne oświetIenie części
 • Poprawa pozycjonowania obrazów i tym samym zoptymalizowany pakiet obrazu
 • Lepsze rozmieszczenie punktów referencyjnych i wzorców długości

Niższe koszty związane z uchwytami i sprawdzianami

Uchwyty oraz ramy referencyjne są odpowiedzialne za stabilność położenia części i komponentów podczas pomiaru. ATOS Plus otwiera nowe możliwości mocowania komponentów takich jak:

 • Produkcja lżejszych uchwytów z tańszych materiałów
 • Elastyczne uchwyty
 • System modułowy: części uchwytów wykonane na zamówienie z centralnej bazy obrabianych części
 • Uchwyty mogą być montowane wokół dużych i kompleksowych części i komponentów

ATOS Plus – Zintegrowane urządzenie i oprogramowanie

Rozwiń możliwości z niezawodnym urządzeniem

ATOS Plus jest w pełni zintegrowany ze sprawdzonymi rozwiązaniami przez firmę GOM oraz można go łatwo zintegrować z głowicami pomiarowymi z serii ATOS Triple Scan i ATOS Core.

 • Kamera fotogrametryczna o wysokiej rozdzielczości - dzięki rozdzielczości do 29 megapikseli wbudowany aparat fotogrametryczny rejestruje punkty referencyjne z najwyższą dokładnością.
 • Specjalnie rozwinięta optyka - optyka oraz obiektyw ATOS Plus zostały specjalnie rozwinięte przez firmę GOM, aby zapewnić wysoką stabilność obrazu i dokładność.
 • Szeroki zakres pomiarowy - czujnik o wysokiej rozdzielczości i specjalna optyka zapewnia wszechstronne zakresy pomiarowe do 3 metrów przy krótkim odstępie pomiarowym.
 • Wbudowane oświetlenie - ATOS Plus dysponuje zintegrowanym oświetleniem, które niezależnie od obszaru pomiarowego zapewnia jednolite światło.
 • Test VDI - czujniki pomiarowe ATOS Plus są przetestowane w oparciu o wytyczne VDI/VDE 2634.
 • Bezpośrednie sterowanie w oprogramowaniu - ATOS Plus jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem ATOS Professional.