ARGUS – optyczna analiza formowania

System analizy formowania ARGUS wspiera optymalizację procesu formowania blach, uwzględniając prawidłowy dobór materiału i optymalizację narzędzi. Jest to decydujący czynnik konkurencyjności, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym.

ARGUS zapewnia wyniki dla pełnego pola z wysoką rozdzielczością lokalną dla małych i dużych części. Dlatego jest idealny w wielu zadaniach związanych z formowaniem blach, takich jak wykrywanie krytycznych obszarów odkształceń, rozwiązywanie złożonych problemów formowania, optymalizacja procesów formowania, weryfikacja narzędzi oraz weryfikacja i optymalizacja symulacji numerycznych.

Ponadto system pomiarowy dostarcza wyniki dla pełnego pola w celu weryfikacji symulacji numerycznych formowania. Wyniki z systemu ARGUS zapewniają dane pełnego pola o współrzędnych 3D powierzchni elementu, zmianie kształtu (duże i niewielkie odkształcenia, redukcja grubości, wykres krzywych granicznych formowania (FLD) i hartowanie blach).

ARGUS stosuje konwencjonalne i sprawdzone metody analizy formowania, które opierają się na strukturyzacji formy wstępnej. System pomiarowy można stosować do wszystkich materiałów. Może służyć do analizy elementów wykonanych z półfabrykatów płaskich, rur lub innych elementów wytwarzanych w procesie formowania pod wysokim ciśnieniem (IHPF).

Wszystkie wyniki są prezentowane w siatce o wysokiej rozdzielczości, utworzonej na podstawie ustalonych współrzędnych 3D i odbić od powierzchni mierzonego przedmiotu. W wykresie krzywych granicznych formowania zmierzone deformacje są porównywane z charakterystyką półwyrobu (krzywymi odkształceń granicznych formowania).

Technologia

Próbka jest rejestrowana za pomocą obrazów o wysokiej rozdzielczości, które są następnie analizowane przy użyciu Oprogramowanie ARGUS. Na podstawie współrzędnych 3D punktów przedmiotu oblicza się rzeczywiste wyniki formowania i grubość blachy z uwzględnieniem geometrii elementu oraz zasad teorii plastyczności. Najpierw zmiany wywołane formowaniem są wyświetlane w siatce 3D z fałszywymi kolorami. Etykiety ułatwiają przedstawienie szczególnych punktów na powierzchni z ich wartościami pomiarowymi. Na wykresach możliwe jest przedstawienie dowolnych przekrojów.

Wskazówki dotyczące zastosowań

Dowiedz się więcej o praktycznych zastosowaniach systemu pomiarowego ARGUS.
Zobacz wszystkie wskazówki dotyczące zastosowania systemu ARGUS.