ARGUS

Optyczna analiza formowania

Sprawdzone narzędzie do oceny procesów formowania i weryfikowania symulacji.

Zastosowania

System analizy formowania ARGUS wspiera optymalizację procesu formowania blach, uwzględniając prawidłowy dobór materiału i optymalizację narzędzi. Jest to decydujący czynnik konkurencyjności, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym.

ARGUS zapewnia wyniki dla pełnego pola z wysoką rozdzielczością lokalną dla małych i dużych części. Dlatego jest idealny w wielu zadaniach związanych z formowaniem blach, takich jak wykrywanie krytycznych obszarów odkształceń, rozwiązywanie złożonych problemów formowania, optymalizacja procesów formowania, weryfikacja narzędzi oraz weryfikacja i optymalizacja symulacji numerycznych.

Korzyści

Ponadto dostarcza on wyniki dla pełnego pola w celu weryfikacji symulacji numerycznych formowania.

ARGUS stosuje konwencjonalne i sprawdzone metody analizy formowania, które opierają się na strukturyzacji formy wstępnej. System pomiarowy działa niezależnie od materiału. Może służyć do analizy elementów wykonanych z półfabrykatów płaskich, rur lub innych elementów wytwarzanych w procesie formowania pod wysokim ciśnieniem (IHPF).

Cechy

Wszystkie wyniki są przedstawiane w siatce o wysokiej rozdzielczości, utworzonej na podstawie ustalonych współrzędnych 3D i prezentacji powierzchni mierzonego przedmiotu. W wykresie krzywych granicznych formowania zmierzone deformacje są porównywane z charakterystyką półwyrobu (krzywymi odkształceń granicznych formowania).

Technologia

Próbka jest rejestrowana za pomocą obrazów o wysokiej rozdzielczości, które są następnie analizowane przy użyciu oprogramowania ARGUS. Na podstawie współrzędnych 3D punktów przedmiotu oblicza się rzeczywiste wyniki formowania i grubość blachy z uwzględnieniem geometrii elementu oraz zasad teorii plastyczności. Najpierw zmiany wywołane formowaniem są wyświetlane w siatce 3D z fałszywymi kolorami. Etykiety ułatwiają przedstawienie szczególnych punktów na powierzchni z ich wartościami pomiarowymi. Na wykresach możliwe jest przedstawienie dowolnych przekrojów.

Dowiedz się więcej

Wskazówki dotyczące zastosowań

Dowiedz się więcej o praktycznych zastosowaniach systemu pomiarowego ARGUS.

Dowiedz się więcej

Kolejne kroki

Więcej informacji można otrzymać
od lokalnego partnera GOM.

Kontakt

Przegląd produktów zawiera więcej
rozwiązań metrologicznych.

Systemy metrologiczne

Wprowadź dane i poproś o więcej informacji


CT Form PL

Inquiry