ARAMIS 3D Camera

ARAMIS 3D Camera jest systemem pomiarowym przeznaczonym do pomiarów pełnego pola i pomiarów punktowych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 6 megapikseli i maksymalnej częstotliwości zapisu obrazu 25 Hz przy pełnej rozdzielczości, skaner jest odpowiedni do zastosowań o średniej szybkości w testowaniu materiałów i komponentów w terenie. W innej konfiguracji z rozdzielczością 2,3 megapiksela i maksymalną szybkością zapisu obrazu 130 Hz przy pełnej rozdzielczości system ma rozszerzony zakres zastosowań. System ARAMIS 3D Camera jest wykorzystywany w ogólnych zastosowaniach badawczych i przemysłowych do pomiarów od małych próbek do dużych obiektów.

W przypadku próbek i części obciążanych statycznie i dynamicznie ARAMIS 3D Camera dostarcza dokładnych danych, w tym:

 • współrzędnych 3D
 • przemieszczeń 3D, prędkości i przyspieszeń
 • naprężeń powierzchniowych
 • właściwości materiałów do symulacji (np. modułu Younga itp.)
 • oceny 6 stopni swobody (6DoF)

ARAMIS 3D Camera w użyciu

Technologia ARAMIS

Skaner

Wysoka rozdzielczość w zastosowaniach o średniej szybkości

Dzięki wysokiej rozdzielczości 6 megapikseli i maksymalnej częstotliwości zapisu obrazu 25 Hz w pełnej rozdzielczości, system ARAMIS 3D Camera jest odpowiedni do zastosowań w badaniach materiałów i komponentów. Skaner zapewnia odpowiednią rozdzielczość do zastosowań o średniej szybkości, np. do niezawodnego określania właściwości materiału. Ponadto, zmniejszając rozdzielczość, można zwiększyć częstotliwość rejestracji klatek obrazu do 44 Hz. 

ARAMIS 3D Camera Sensor FLC

Wyższa częstotliwości rejestracji obrazu dla szybciej poruszających się obiektów

Dzięki rozdzielczości 2,3 megapiksela i maksymalnej szybkości zapisu obrazu 130 Hz przy pełnej rozdzielczości, system ARAMIS 3D Camera stanowi odpowiednie rozwiązanie do szybkich zastosowań. Dzięki ograniczeniu wysokości obrazu można również zwiększyć częstotliwość zapisu obrazu do 450 Hz.

Konfiguracja skanera

Skaner ARAMIS jest systemem kamer stereoskopowych zapewniającym precyzyjne współrzędne 3D oparte na triangulacji. Dzięki solidnej konstrukcji obudowy system ARAMIS 3D Camera zapewnia wymaganą stabilność przy niewielkim zapotrzebowaniu na kalibrację czujników w zastosowaniach w warunkach przemysłowych. Ponadto obszary pomiarowe można szybko ustawiać dzięki regulowanym wymiarom klatek obrazu i zastosowaniu wstępnie ustawionych i certyfikowanych obiektywów.

Zarządzanie światłem

Blue Light Technology

Blue Light Technology wyróżnia się wąskopasmowym niebieskim światłem, co oznacza, że zakłócające światło otoczenia podczas pozyskiwania obrazu może zostać odfiltrowane. Źródła światła zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne oświetlenie przy krótkich czasach naświetlania dla wszystkich obszarów pomiarowych od 10 mm x 10 mm do 5 m x 5 m.

Projektor światła

Projektor światła służy do pomiaru obszarów o wymiarach do 1 m × 1 m i może być ustawiony na różne obszary oświetlenia. Dzięki Blue Light Technology zapewnia stabilne źródło światła do dokładnych pomiarów we wszystkich środowiskach.

Tracking Spots

Tracking Spots są używane do oświetlania dużych powierzchni do 5 m × 5 m i są zoptymalizowane do pomiarów punktowych w analizie ruchu. Konfiguracja podwójnego źródła światła wykorzystuje efekt odbicia wstecznego zastosowanych markerów punktowych, umożliwiając tym samym czasy naświetlania w zakresie mikrosekund dla obiektów poruszających się z dużą prędkością.

Kalibracja

Kalibracja czujnika ARAMIS odbywa się w oprogramowaniu ARAMIS Professional przy użyciu certyfikowanych, wysoce precyzyjnych obiektów kalibracyjnych. Kompletna procedura kalibracji jest sterowana przez użytkownika, zapewniając zawsze bardzo dokładny wynik kalibracji, niezależny od operatora systemu. Standardowa kalibracja skanera ARAMIS jest wykonywana w ciągu zaledwie kilku minut.

Dane techniczne

ARAMIS 3D Camera - 2.3MARAMIS 3D Camera - 6M
Rozdzielczość kamery1936 x 1216 pikseli2752 x 2200 pikseli
Liczba klatek na sekundę (fps)

130 w pełnej rozdzielczości

240

450

25 w pełnej rozdzielczości

44

Wspornik kamery [mm]

150

300

600

1200

1600

150

300

600

1200

1600

Integracja ze środowiskiem testowym

Zintegrowany GOM Testing Controller nie tylko steruje etapem pozyskiwania, lecz także oświetleniem. Ponadto dostępny jest interfejs programowania do korzystania z gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika sekwencji pomiarowych. GOM Testing Controller w pełni wspiera integrację z istniejącymi środowiskami testowymi za pomocą zewnętrznych wyzwalaczy i pozyskiwania danych analogowych.

Śledzenie w czasie rzeczywistym
Aktywne funkcje Live systemu ARAMIS umożliwiają pomiary online, analizy pozycji i ruchu, i są również wspierane pomiarami za pomocą czujników stykowych i adapterów.

Długotrwałe pomiary online

Testowanie komponentów online jest wykorzystywane na przykład w testach wytrzymałościowych, testach zmęczeniowych, jak również w testach w tunelach aerodynamicznych i analizach drgań. Jednocześnie wyniki pomiarów można przeglądać online lub przesyłać do innych programów za pomocą interfejsów cyfrowych i analogowych, i przetwarzać na bieżąco za pomocą tych programów.

W pomiarach online części i ich ruchy są specjalnie dopasowane i ustawione zgodnie z CAD. Przykładowe typowe zastosowanie polega na przekształceniu układu współrzędnych symulacji w rzeczywistą konfigurację pomiarową.

GOM Touch Probe

Czujnik stykowy – GOM Touch Probe jest dodatkowym, dotykowym systemem pomiarowym, który jest optycznie śledzony przez system ARAMIS. Służy on do pomiarów dotykowych i umożliwia pomiar współrzędnych w miejscach, które są trudno dostępne dla systemów optycznych.

Adapter GOM

Adaptery GOM zapewniają rozszerzone możliwości pomiaru w czasie rzeczywistym, takie jak dopasowania elementów lub pomiary regularnych geometrii i krawędzi.

ARAMIS Professional Live

Multiskaner

Połączenie kilku skanerów ARAMIS pozwala na pomiary z różnych perspektyw z różnymi obszarami pomiarowymi. W tym przypadku zachowanie odkształceniowe komponentu jest rejestrowane jednocześnie ze wszystkich stron i analizowane we wspólnym układzie współrzędnych.

Duża przestrzeń pomiarowa

W przypadku dynamicznych pomiarów złożonych lub dużych zastosowań o wymiarach do dziesięciu metrów system ARAMIS umożliwia analizę zachowania wibracyjnego poszczególnych łopat turbin wiatrowych pod dużymi obciążeniami spowodowanymi czynnikami pogodowymi.

Weryfikacja symulacji numerycznych

Skanery ARAMIS dostarczają informacji o właściwościach materiałowych części. Dane te są wykorzystywane jako parametry wejściowe do obliczeń symulacyjnych oraz jako wielkości odniesienia do optymalizacji i weryfikacji. Oprogramowanie GOM umożliwia import danych FE z formatów ABAQUS, LS-DYNA, ANSYS oraz ich dopasowanie do danych pomiarowych i przestrzennych.

Kiosk – automatyczna kontrola

ARAMIS Kiosk Interface jest interfejsem użytkownika do automatycznej analizy prób rozciągania zgodnych z różnymi normami. Dzięki zminimalizowaniu interakcji użytkownika, znormalizowane procedury testowe można przeprowadzać szybko, łatwo i w powtarzalny sposób dla serii pomiarowych z wieloma próbkami.

Oprogramowanie ARAMIS Professional
Oprogramowanie ARAMIS Professional oferuje pełny przepływ zadań od pozyskiwania danych pomiarowych, poprzez analizę, aż po raportowanie.

Oprogramowanie ARAMIS Professional łączy funkcje skanerów ARAMIS i oprogramowania GOM Correlate, umożliwiając zsynchronizowane pozyskiwanie obrazów i danych analogowych oraz korzystanie z funkcji oceny.

Oprogramowanie GOM Correlate

GOM Correlate to pakiet oprogramowania do cyfrowej korelacji obrazów (DIC) i analizy ruchu 3D w ramach badań materiałów i komponentów. Oprogramowanie to służy do ustalania właściwości materiałów, a także sprawdzania poprawności i optymalizacji symulacji numerycznych. Oprogramowanie GOM Correlate jest stosowane w badaniach podstawowych, pracach rozwojowych produktów i analizach awarii.

Szkolenie GOM

W zależności od poziomu, kursy w ośrodkach szkoleniowych GOM oferują podstawy sprzętowe i programowe, dogłębną wiedzę lub wiedzę ekspercką. Więcej informacji i terminy można znaleźć pod adresem: www.gom.com/training.

Rozwiązania ARAMIS

 • Badania materiałów
 • Próby i analiza elementów
 • Branża motoryzacyjna
 • Przemysł lotniczy
 • Biomechanika
 • Prace badawczo-rozwojowe

Wskazówki dotyczące zastosowań

Dowiedz się więcej o praktycznych zastosowaniach systemu pomiarowego ARAMIS. Zobacz wszystkie wskazówki dotyczące zastosowania systemu ARAMIS.