ARAMIS – czujnik ruchu i odkształceń 3D

ARAMIS to bezkontaktowy i niezależny od materiału system pomiarowy oparty na cyfrowej korelacji obrazów (DIC). Stanowi on stabilne rozwiązanie do analizowania metodą pełnego pola i metodą punktową przedmiotów o wymiarach od kilku milimetrów do elementów konstrukcyjnych o wielkości kilku metrów.

System wykonuje pomiary 3D o wysokiej precyzji i rozdzielczości w sub-mikrometrycznym zakresie, niezależnie od geometrii i temperatury próbki. Czasochłonne i kosztowne przygotowanie zostało wyeliminowane. W przypadku próbek i elementów obciążanych statycznie lub dynamicznie, system ARAMIS zapewnia dokładne pomiary:

 • współrzędnych 3D
 • przemieszczeń 3D, prędkości, przyspieszeń
 • naprężeń powierzchniowych
 • właściwości materiałów do symulacji (np. modułu Younga itp.)
 • oceny 6 stopni swobody (6DoF)

ARAMIS w użyciu

Technologia skanerów do analizy ruchu i odkształceń 3D

Badania materiałów i próby elementów odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju produktu. Systemy ARAMIS dostarczają dane o właściwościach zastosowanych materiałów i zachowaniu produktów pod obciążeniem. Wyniki stanowią podstawę do określenia trwałości produktu, układu geometrycznego oraz prowadzenia niezawodnych symulacji numerycznych i kontroli poprawności.

Sensorik für 3D-Bewegungs- und -Verformungsanalyse

Zarządzanie światłem

Blue Light Technology wyróżnia się wąskopasmowym niebieskim światłem, co oznacza, że zakłócające światło otoczenia podczas pozyskiwania obrazu może zostać odfiltrowane. Źródła światła zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne oświetlenie przy krótkich czasach naświetlania dla wszystkich obszarów pomiarowych od 10 mm x 10 mm do 5 m x 5 m.

ARAMIS Bluelight

Integracja ze środowiskiem testowym

Zintegrowany GOM Testing Controller nie tylko steruje etapem pozyskiwania, lecz także oświetleniem. Ponadto dostępny jest interfejs programowania do korzystania z gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika sekwencji pomiarowych. GOM Testing Controller w pełni wspiera integrację z istniejącymi środowiskami testowymi za pomocą zewnętrznych wyzwalaczy i pozyskiwania danych analogowych.

Śledzenie w czasie rzeczywistym
Aktywne funkcje Live systemu ARAMIS umożliwiają pomiary online, analizy pozycji i ruchu, i są również wspierane pomiarami za pomocą czujników stykowych i adapterów.

Długotrwałe pomiary online

Testowanie komponentów online jest wykorzystywane na przykład w testach wytrzymałościowych, testach zmęczeniowych, jak również w testach w tunelach aerodynamicznych i analizach drgań. Jednocześnie wyniki pomiarów można przeglądać online lub przesyłać do innych programów za pomocą interfejsów cyfrowych i analogowych, i przetwarzać na bieżąco za pomocą tych programów.

W pomiarach online części i ich ruchy są specjalnie dopasowane i ustawione zgodnie z CAD. Przykładowe typowe zastosowanie polega na przekształceniu układu współrzędnych symulacji w rzeczywistą konfigurację pomiarową.

GOM Touch Probe

Czujnik stykowy – GOM Touch Probe jest dodatkowym, dotykowym systemem pomiarowym, który jest optycznie śledzony przez system ARAMIS. Służy on do pomiarów dotykowych i umożliwia pomiar współrzędnych w miejscach, które są trudno dostępne dla systemów optycznych.

GOM Adapter

Adaptery GOM zapewniają rozszerzone możliwości pomiaru w czasie rzeczywistym, takie jak dopasowania elementów lub pomiary regularnych geometrii i krawędzi.

ARAMIS Professional Live

Multiskaner

Połączenie kilku skanerów ARAMIS pozwala na pomiary z różnych perspektyw z różnymi obszarami pomiarowymi. W tym przypadku zachowanie odkształceniowe komponentu jest rejestrowane jednocześnie ze wszystkich stron i analizowane we wspólnym układzie współrzędnych.

Duża przestrzeń pomiarowa

W przypadku dynamicznych pomiarów złożonych lub dużych zastosowań o wymiarach do dziesięciu metrów system ARAMIS umożliwia analizę zachowania wibracyjnego poszczególnych łopat turbin wiatrowych pod dużymi obciążeniami spowodowanymi czynnikami pogodowymi.

Weryfikacja symulacji numerycznych

Skanery ARAMIS dostarczają informacji o właściwościach materiałowych części. Dane te są wykorzystywane jako parametry wejściowe do obliczeń symulacyjnych oraz jako wielkości odniesienia do optymalizacji i weryfikacji. Oprogramowanie GOM umożliwia import danych FE z formatów ABAQUS, LS-DYNA, ANSYS oraz ich dopasowanie do danych pomiarowych i przestrzennych.

Kiosk – automatyczna kontrola

ARAMIS Kiosk Interface jest interfejsem użytkownika do automatycznej analizy prób rozciągania zgodnych z różnymi normami. Dzięki zminimalizowaniu interakcji użytkownika, znormalizowane procedury testowe można przeprowadzać szybko, łatwo i w powtarzalny sposób dla serii pomiarowych z wieloma próbkami.

Oprogramowanie ARAMIS Professional
Oprogramowanie ARAMIS Professional oferuje pełny przepływ zadań od pozyskiwania danych pomiarowych, poprzez analizę, aż po raportowanie.

Oprogramowanie ARAMIS Professional łączy funkcje skanerów ARAMIS i oprogramowania GOM Correlate, umożliwiając zsynchronizowane pozyskiwanie obrazów i danych analogowych oraz korzystanie z funkcji oceny.

Oprogramowanie GOM Correlate

GOM Correlate to pakiet oprogramowania do cyfrowej korelacji obrazów (DIC) i analizy ruchu 3D w ramach badań materiałów i komponentów. Oprogramowanie to służy do ustalania właściwości materiałów, a także sprawdzania poprawności i optymalizacji symulacji numerycznych. Oprogramowanie GOM Correlate jest stosowane w badaniach podstawowych, pracach rozwojowych produktów i analizach awarii.

Szkolenie GOM

W zależności od poziomu, kursy w ośrodkach szkoleniowych GOM oferują podstawy sprzętowe i programowe, dogłębną wiedzę lub wiedzę ekspercką. Więcej informacji i terminy można znaleźć pod adresem: www.gom.com/training.

Rozwiązania ARAMIS

 • Badania materiałów
 • Próby i analiza elementów
 • Branża motoryzacyjna
 • Przemysł lotniczy
 • Biomechanika
 • Prace badawczo-rozwojowe

Wskazówki dotyczące zastosowań

Dowiedz się więcej o praktycznych zastosowaniach systemu pomiarowego ARAMIS. Zobacz wszystkie wskazówki dotyczące zastosowania systemu ARAMIS.