Systemy pomiarowe

Firma GOM rozwija, produkuje oraz sprzedaje optyczne systemy pomiarowe do pomiarów współrzędnych 3D oraz analizy deformacji części.
Systemy pomiarowe firmy GOM bazują na cyfrowym przetwarzaniu obrazów i są używane w rozwoju produktów, zapewnieniu jakości, testowaniu materiałów oraz komponentów.
Na całym świecie każdego dnia, klienci korzystają z systemów pomiarowych firmy GOM w przemyśle samochodowym i lotniczym, dóbr konsumpcyjnych, dostawców komponentów, instytucjach badawczych i naukowych.