Systemy i oprogramowanie: szkolenie podstawowe

Zakres stacjonarnych kursów podstawowych obejmuje szkolenie z systemów i oprogramowania. Każdy kurs łączy wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami praktycznymi. Różnorodne ćwiczenia z zakresu systemów i oprogramowania zapewniają produktywne środowisko edukacyjne. Kursy są szczególnie polecane użytkownikom, którzy mają kontakt ze środowiskiem GOM po raz pierwszy lub chcą odświeżyć swoją wiedzę o systemach i oprogramowaniu GOM.

Szkolenie produktowe dla nowych użytkowników

*podlega oddzielnej rezerwacji

ATOS Professional: szkolenie podstawowe: moduły

Kurs obejmuje moduł pozyskiwania danych i moduł kontroli. Uczestnicy poznają wszystkie podstawowe strategie skanowania części o różnych rozmiarach za pomocą skanera ATOS. W module kontroli uczestnicy uczą się używania oprogramowania GOM Inspect Professional do prowadzenia analiz kształtów i wymiarów, kontroli 3D i przetwarzania siatek zeskanowanych danych pomiarowych 3D.

ARAMIS Professional: szkolenie podstawowe: moduły

Kurs obejmuje moduł pozyskiwania danych i moduł kontroli. Moduł pozyskiwania danych zawiera wszystkie podstawowe strategie obsługi skanerów ARAMIS oraz rejestracji próbek dynamicznych części na podstawie markerów punktów referencyjnych i wzorów stochastycznych. W module kontroli uczestnicy uczą się testowania komponentów statycznych i dynamicznych na podstawie wyników pomiarów.

TRITOP Professional: szkolenie podstawowe: moduły

Kurs obejmuje moduł pozyskiwania danych i moduł kontroli. Moduł pozyskiwania danych przedstawia wszystkie podstawowe strategie fotogrametrycznego pozyskiwania współrzędnych 3D wybranych punktów mierzonego przedmiotu za pomocą aparatu fotogrametrycznego TRITOP. Moduł kontroli przekazuje wszystkie informacje niezbędne do oceny danych pomiarowych.

*podlega oddzielnej rezerwacji