AUKOM Poziom 2

Pięciodniowy kurs poszerza wiedzę o metrologii produkcji.

Uczestnicy zdobywają obszerną wiedzę w zakresie tolerancji kształtu i położenia, interpretacji planów testów, programowania i monitorowania. Szkolenie obejmuje także wykorzystywaną obecnie technologię maszyn i skanerów. Pogłębione zrozumienie zadań pomiarowych i wpływających na nie parametrów pozwala uczestnikom zmniejszać niepewności pomiarowe, dzięki czemu uzyskują bardziej wiarygodne i łatwiejsze do porównywania wyniki.

 • Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne
 • Strategia pomiarowa – wydajne pomiary części
 • Programowanie CNC – tworzenie programów pomiarowych
 • Ocena – kryteria i metody
 • Przegląd całej procedury pomiarowej
 • Przegląd geometryczny
 • Strategia sondowania – skanery dotykowe
 • Strategia sondowania – skanery do przetwarzania obrazu
 • Strategia sondowania – skanery dystansowe
 • Pomiar powierzchni swobodnych
 • Konsekwencje wyników pomiarów
 • Dokumentacja wyników pomiarów
 • Monitorowanie sprzętu do testów

Braunschweig
GOM GmbH, Schmitzstraße 2

 • March 04 - March 08, 2019 (Week 10)
 • June 17 - June 21, 2019 (Week 25)
 • July 08 - July 12, 2019 (Week 28)
 • August 26 - August 30, 2019 (Week 35)
 • November 25 - November 29, 2019 (Week 48)

Additional dates on request

Czas trwania: 5 dni
Egzamin i certyfikat: AUKOM Poziom 2

Grupa docelowa: Osoby z zaawansowaną wiedzą metrologiczną
Obszary: Metrologia produkcji
Wymagania: Zdany egzamin poziomu AUKOM Poziom 1