Szkolenie AUKOM

Jako członek AUKOM, firma GOM jest certyfikowanym partnerem i organizatorem szkoleń AUKOM. Stowarzyszenie AUKOM działa na rzecz zapewniania szkoleń o solidnych podstawach w zakresie techniki pomiarowej w produkcji przemysłowej, szczególnie w obszarze współrzędnościowej techniki pomiarowej. Program szkolenia AUKOM z zakresu techniki pomiarowej w produkcji gwarantuje porównywalność poziomów kursów realizowanych przez partnerów.

Metrologia: uniwersalne szkolenie podstawowe

Wieloetapowe kursy przekazują wiedzę niezależną od urządzeń, w tym uznane i sprawdzone w praktyce procedury. Kursy modułowe są ze sobą powiązane i kończą się certyfikowanym egzaminem, którego wynik jest uznawany na całym świecie.