Physical Digital®: Akredytacja Nadcap w zakresie skanowania 3D dzięki systemowi ATOS firmy GOM

Przemysł lotniczy i kosmiczny stawia szczególnie wysokie wymagania w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa produktów. Nadcap (ang. National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program) to ogólnoświatowy program współpracy dla dużych firm, który umożliwia przeprowadzanie audytów dostawców w zakresie specjalnych procesów i produktów oraz ciągły rozwój w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Physical Digital® – pierwsza na świecie firma akredytowana przez Nadcap AC7130/4 dzięki zastosowaniu systemu ATOS marki GOM

Akredytacja Nadcap jest postrzegana na całym świecie jako zobowiązanie do doskonałości i uchodzi za budzący zaufanie symbol zgodności. Physical Digital® jest dostawcą usług GOM i pierwszą na świecie firmą, która otrzymała akredytację Nadcap w zakresie pomiarów i inspekcji z wykorzystaniem skanerów 3DSL. Aby spełnić wymogi akredytacji, firma ta zainwestowała znaczną sumę w rozwój procesu, procedury i sprzętu, np. w system ATOS Triple Scan o wysokiej rozdzielczości i dokładności.

Akredytacja Nadcap jest prowadzona przez eksperckie grupy zadaniowe w oparciu o różne listy kontrolne dotyczące sprzętu pomiarowego i procesów. Lista kontrolna Nadcap AC7130/4 dla skanerów 3D, pierwotnie znana jako lista kontrolna 3D Structured Light, jest normą, która obowiązuje dla systemu ATOS i jego zastosowań.

Cela pomiarowa w Physical Digital.

Aby spełnić wymogi akredytacji Nadcap AC7130/4, firma Physical Digital wprowadziła ulepszenia w zakresie swojej działalności i procesów, dostosowała usługi pomiarowe 3D do wymagań przemysłu lotniczego i zainwestowała znaczną sumę w najnowszy sprzęt, m.in. w zautomatyzowaną celę pomiarową ATOS ScanBox i wysokiej rozdzielczości skaner ATOS Triple Scan.

Daniel Lainchbury, menedżer inżynierii w Physical Digital, uważa spółkę GOM za wspaniałego partnera w dziedzinie pomiarów w branży turbin gazowych. „Nadcap stawia wysokie wymagania w zakresie dokładności, identyfikowalności i powtarzalności, a system GOM jest chyba jedynym systemem, który może je spełnić”, powiedział. Zautomatyzowany system ATOS ScanBox firmy GOM odegrał kluczową rolę w uzyskaniu akredytacji przez Physical Digital, gdyż zapewnia on klientom bardzo stabilne, powtarzalne pomiary do analizy danych statystycznych.

Seria przemysłowych, bezkontaktowych skanerów 3D ATOS firmy GOM wykorzystuje strukturalne światło niebieskie i zapewnia precyzyjne skanowanie z wysoką rozdzielczością i dużą szybkością. System ATOS zaprojektowano z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu i inteligentnego oprogramowania w celu zapewnienia powtarzalnych, dokładnych pomiarów oraz elastyczności i niezawodności procesu. Lee Griffiths, odpowiedzialny za rozwój biznesu w spółce GOM, mówi: „Od kilku lat pracujemy nad listą kontrolną AC7130/4 i uważamy ją za wysoki standard akredytacji. Znamy wymagania, wiemy, jak można uzyskać akredytację dzięki naszym systemom, a firma Physical Digital jest najlepszym tego dowodem, z czego bardzo się cieszymy. Cieszymy się, że mamy dobrą pozycję i możemy wspierać naszych obecnych i potencjalnych klientów w procesie akredytacji w nadchodzących miesiącach i latach”.

Firma Physical Digital została założona w 2005 roku i od tej pory świadczy usługi pomiarowe 3D Structured Light (3DSL) dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Spółka realizuje badania powtarzalności, pomiary partii oraz inspekcję i analizę komponentów przemysłowych – od pojedynczych łopatek turbin po kompletne silniki turboodrzutowe i lotnicze. Postęp technologiczny dokonany przez GOM pozwolił firmie Physical Digital nie tylko zdobyć wysoko cenioną akredytację, ale także uzyskać prestiżową reputację jako lider w zakresie usług skanowania 3D.

ATOS 5 for Airfoil firmy GOM do skanowania łopatek turbin.
Inspekcja łopatek turbiny za pomocą oprogramowania GOM.

Dlaczego akredytacja Nadcap jest ważna dla przemysłu lotniczego i kosmicznego? Jak ją zdobyć?

Nadcap służy za wzorcowy przykład spełnienia wysokich wymagań jakościowych w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz zapewnia wysoki standard audytu. „Audyt Nadcap jest bardziej dogłębny niż inne badania nieniszczące (NDT) lub audyty jakości, a każda inicjowana niezgodność wymaga dokładnej odpowiedzi”, wyjaśnia Mark Aubele, starszy menedżer programu ds. NDT z amerykańskiego Instytutu Kontroli Wydajności, w wywiadzie dla magazynu Aerospace Testing International.

Zanim pojawił się program Nadcap, firmy z branży lotniczej i kosmicznej przeprowadzały audyty dostawców pod kątem własnych wymagań procesowych w celu weryfikacji zgodności. Istnieje wiele przepisów i standardów, których należy przestrzegać, ale jak stwierdzono w Nadcap, nie było nigdy wspólnego standardu dla pomiarów i kontroli z użyciem skanerów 3D. Poza tym zduplikowane audyty nie wnosiły żadnej wartości dodanej i były niepotrzebnym, dodatkowym obciążeniem w pracy. Dlatego audyt Nadcap zastąpił wszystkie różnorodne audyty klientów. Instytut Kontroli Wydajności otrzymał polecenie zarządzania programem Nadcap. W przeciwieństwie do programów innych firm, akredytacja Nadcap jest udzielana w oparciu o konsens branżowy.

Biała księga
Nadcap

Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z Nadcap AC7130/4 dzięki zastosowaniu systemów pomiarowych ATOS firmy GOM, należy pobrać białą księgę.

 


Pobranie

Physical Digital Ltd.

Firma Physical Digital, założona w 2005 r. przez Tima Rapley’a, to największy brytyjski dostawca usług w zakresie pomiarów 3D Structured Light (3DSL), kontroli jakości, planowania pomiarów, projektowania i implementacji uchwytów, programowania ATOS ScanBox (w tym serii 8), inżynierii odwrotnej oraz usług projektowych z wykorzystaniem znanych na całym świecie bezdotykowych systemów pomiarowych GOM o wysokiej dokładności. Physical Digital oferuje zarówno mobilne skanowanie 3D na miejscu, jak i zautomatyzowane usługi pomiarowe 3D w specjalistycznej, kontrolowanej środowiskowo celi pomiarowej z siedzibą w Guildford, Surrey.

www.physicaldigital.com