Wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR)

VMR stał się narzędziem niezbędnym w automatyzowanej digitalizacji danych trójwymiarowych. Dzięki oprogramowaniu ATOS Professional firma GOM oferuje dodatkowy moduł oprogramowania VMR.

Wirtualne pomieszczenie pomiarowe to centralne stanowisko kontrolne i oprogramowanie do planowania pomiarów wszystkich elementów w celach pomiarowych ATOS. Tworzy ono funkcjonalną reprezentację rzeczywistego środowiska pomiarowego w wirtualnej symulacji. Dzięki VMR użytkownik może korzystać z systemu, nie posiadając umiejętności programowania robota. Wszystkie ruchy robota są symulowane i sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przed wykonaniem w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym.

VMR obejmuje pełną procedurę pomiarową:

Planowanie kontroli

Zbiór danych CAD jest importowany razem z odpowiednim planem pomiarowym. Zapisane w nim cechy kontrolne są automatycznie przypisywane do charakterystyki kontroli z planu pomiarowego. Raporty pomiarowe można również przygotować wcześniej w trybie offline. Wyniki pomiarów można wyświetlić po zakończeniu procedury.

Programowanie robota z automatycznym uczeniem

Funkcja automatycznego uczenia (Auto Teaching) w VMR oblicza wymagane położenia skanera dla wszystkich cech kontrolnych i powierzchni CAD. Następnie wykonywana jest optymalizacja ścieżek, która ulepsza sekwencję pozycji pod względem czasu wykonania i unikania kolizji. Dzięki funkcji uczenia automatycznego czas wymagany na utworzenie programu robota, który będzie niezawodny i zoptymalizowany pod względem czasu wykonania, zostaje skrócony do minimum.

Testowanie

Programy pomiarowe utworzone w trybie offline są jednorazowo „testowane” w środowisku ATOS ScanBox za pomocą zautomatyzowanego procesu. Robot przesuwa się do pozycji pomiarowych, w których ustala poszczególne parametry pomiaru, np. czasy naświetlania, na rzeczywistym elemencie. Za pomocą specjalnej procedury oprogramowanie automatycznie wykrywa odbicia lustrzane i dostosowuje rzutowanie prążków, aby zapobiec błędom pomiarowym wywoływanym przez odbicia lustrzane.

Pomiar serii

Gotowe do użycia programy pomiarowe mogą służyć do kontroli innych elementów. Robot jest w pełni sterowany przez oprogramowanie i przechodzi po kolei pozycje pomiarowe. Każdy wynik pomiaru jest kontrolowany pod kątem spełnienia wymagań jakościowych. Zmiany statusu danych CAD lub planu pomiarowego można łatwo wprowadzić do sparametryzowanego oprogramowania.

Ocena pomiarów

Po pozyskaniu danych oprogramowanie oblicza siatkę wielokątów powierzchni elementu, a także rzeczywiste wartości planu kontroli cech. Dane są porównywane z danymi nominalnymi i przedstawiane w raporcie. Wyniki pomiarów są automatycznie zapisywane w specjalnych formatach eksportu, na przykład bazach danych statystycznej kontroli jakości. Procedurę pomiarową poszczególnych elementów można wykonać w pełni automatycznie.

Kiosk Interface

Kiosk Interface jest specjalnym interfejsem użytkownika umożliwiającym uproszczoną obsługę środowiska ATOS ScanBox. Oprogramowanie obsługuje całą kontrolę procesu, automatycznie wykonując pomiary i kontrole. Ponieważ czynności wykonywane przez użytkownika są zredukowane, gwarantowana jest wysoka precyzja i jakość danych: parametry pomiarowe, dane i system operacyjny są chronione.