Oprogramowanie ARGUS

Dzięki oprogramowaniu ARGUS, wykorzystywany jest pełen potencjał systemu pomiarowego ARGUS, który umożliwia uzyskanie wyników z całego obszaru mierzonego elementu zapewniając jednocześnie wysoką rozdzielczość lokalną zarówno dla małych jak i dla dużych części.

Cały proces pomiaru, analizy oraz dokumentacji przeprowadzony jest w szybki i bezpieczny sposób.

Więcej informacji na temat systemu pomiarowego ARGUS, umożliwiającego optymalizację procesów kształtowania blach oraz weryfikację symulacji numerycznej, znajdą Państwo na stronie systemu pomiarowego ARGUS.

Cechy

Akwizycja danych

 • Przyjazny interfejs dla różnych typów kamer
 • Prezentacja na żywo obrazu w czasie akwizycji danych
 • Automatyczny wybór zdjęcia o najlepszej jakości, przydatny w przypadku trudnych warunków oświetleniowych

Obliczanie współrzędnych powierzchni i zmian kształtu

 • Automatyczne obliczenie współrzędnych 3D powierzchni oraz lokalnych deformacji
 • Obliczanie redukcji grubości i odkształcenia w środkowej części blachy
 • Obliczanie naprężeń na podstawie krzywej płynięcia
 • Import danych CAD, odchyłki od CAD
 • Pomiary wieloetapowe

Wykres odkształceń granicznych

 • Import danych wykresu odkształceń granicznych (FLC)
 • Wizualizacja wyników pomiarów na wykresie odkształceń granicznych
 • Wyznaczanie wykresu odkształceń graficznych według ISO 12004
 • Ocena na podstawie przekrojów
 • Ocena kompletnej serii pomiarów

Elementy geometryczne

 • Elementy geometryczne (kula, walec, stożek, linie, ...) mogą być generowane na podstawie danych pomiarowych (certyfikowane przez PTB i NIST)
 • Tworzenie układu współrzędnych na elementach geometrycznych

Rejestracja

 • Dostosowanie danych pomiarowych do określonego układu współrzędnych lub do elementów geometrycznych
 • Wizualizacja wyników w osi Z- pozwala na łatwe porównanie z MES
 • Porównanie do danych CAD lub STL
 • Łączenie obszarów pomiarowych

Przekroje

 • Definicja linii przekroju na danych 3D
 • Wizualizacja danych przekroju na wykresie

Porównanie z MES

 • Import macierzystych formatów ze zbiorów danych MES (ABAQUS, LS-DYNA, PAM-STAMP, AutoForm i ASCII)
 • Porównanie pełnego obszaru pod kątem geometrii, deformacji, przemieszczeń i wartości odkształcenia
 • Obliczanie i porównanie odkształceń głównych, redukcja grubości materiału, przemieszczenia X-, Y-, Z- ...
 • Eksport danych i wyników pomiarów (dane powierzchniowe, ASCII, przekroje, diagramy, zdjęcia, raporty, ...)

Dokumentacja i raporty

 • Wyniki pomiarów wyświetlane na obrazach z kamer
 • Dynamicznie powiązane raporty, automatyczna aktualizacja wyników
 • Możliwość tworzenia własnych szablonów raportów
 • Rozbudowane funkcje raportowania, umożliwiające integrację schematów graficznych oraz wykonanych zdjęć
 • Raporty statystyczne oraz eksport wyników (ASCII, zdjęcia)

Automatyzacja

 • Funkcje makr umożliwiają łatwe nagrywanie, edycje i wykonywanie powtarzających się kroków dotyczących akwizycji obrazu, analizy oraz tworzenia raportów

Pomoc

 • Automatyczne sugestie parametrów dla ważnych funkcji
 • Pomoc online

Zarządzanie oprogramowaniem

 • Kontrola wszystkich funkcji oprogramowania za pośrednictwem oddzielnej licencji administratora
 • Dostosowanie oprogramowania do specyfiki i organizacji pracy firmy
 • Wyłączenie zbędnych funkcji
 • Definiowanie skryptów przez użytkownika
 • Blokada zbędnych szablonów, w celu pozostawienia aktualnie używanych przez firmę
 • Tworzenie oraz edycja szablonów, skryptów lub automatycznych protokołów