ARAMIS Professional

Oprogramowanie ARAMIS Professional łączy funkcje sensorów ARAMIS i oprogramowania GOM Correlate, umożliwiając zsynchronizowane pozyskiwanie obrazów i danych analogowych oraz korzystanie z funkcji oceny.

Zsynchronizowane pozyskiwanie obrazów

System ARAMIS Professional obsługuje bezpośrednią rejestrację obrazów za pomocą sensorów ARAMIS oraz zsynchronizowane pozyskiwanie danych analogowych za pomocą GOM Testing Controller. System kontroluje uruchamianie sensorów i oświetlenie. Umożliwia również integrację z istniejącymi środowiskami testowymi.

Koncepcja parametryczna oprogramowania

Dzięki opracowanej przez GOM koncepcji parametrycznej ścieżka tworzenia każdego poszczególnego elementu zostaje zachowana w strukturze oprogramowania. Wszystkie czynności i kroki ocen są w pełni identyfikowalne i wzajemnie powiązane. Modyfikacje i dopasowania poszczególnych elementów możliwe są w każdej chwili, a po ich dokonaniu wystarcza naciśnięcie jednego przycisku, aby automatycznie zaktualizować wszystkie zależne elementy.

Kontrola w oparciu o oś czasu

Wbudowana w interfejs graficzny oś czasu obsługuje zarządzanie projektami pomiarowymi. Funkcje definiowania obszarów zainteresowania są zrealizowane jako zakresy etapów, pomagając użytkownikowi w poruszaniu się po danych pomiarowych i skupieniu oceny i raportów na ważnych okresach projektu pomiarowego.

I-Inspect

Funkcja I-Inspect oznacza inteligentną kontrolę i prowadzi użytkownika przez proces kontroli. Funkcja I-Inspect proponuje odpowiednie zasady pomiarowe i kryteria kontroli dopasowane do wybranego elementu. Dzięki temu nawet skomplikowane czynności kontrolne stają się szybkie i proste w wykonaniu.

Cyfrowa korelacja obrazu

Cyfrowa korelacja obrazu (DIC) to optyczna, bezdotykowa metoda pomiaru współrzędnych 3D do oceny trójwymiarowych powierzchni oraz ruchu i odkształceń w przestrzeni 3D. Wzory stochastyczne i markery punktów służą do opisywania dyskretnych obszarów obrazu, które można ustalić z dokładnością subpikselową przez analizę danych obrazu. Na podstawie tych zasad uzyskiwane są wyniki pomiarów dla punktów i pełnego pola, które służą szerokiej gamie zastosowań w badaniach materiałów i testowaniu komponentów w celu ustalenia statycznego i dynamicznego zachowania próbek, na przykład przemieszczeń i wydłużeń. Funkcja DIC umożliwia zatem badanie analityczne złożonego zachowania każdego badanego obiektu.

Analiza ruchu i odkształceń 3D

W analizie ruchu i odkształceń 3D GOM Correlate wykorzystuje zasadę komponentu, w której zdefiniowana przez użytkownika grupa komponentów jest konsolidowana i śledzona w czasie. Rozłożona w czasie ocena komponentów prowadzi do współrzędnych 3D na wszystkich ocenianych obrazach, na których podstawie przesunięcia 3D są precyzyjnie obliczane. Grupy komponentów służą poza tym do kompensacji ruchów ciał sztywnych przez analizę i odejmowanie przesunięć między tymi grupami. Ponadto znając dokładne przesunięcie 3D komponentu można ocenić ruchy translacyjne i obrotowe w przestrzeni 3D, tak zwane 6 stopni swobody.

Konfigurowalna matematyka

Większość wyników, takich jak przemieszczenia i wydłużenia, oblicza się, używając predefiniowanych zasad kontroli w standardowym procesie oceny. W przypadku specyficznych ocen oprogramowanie GOM Correlate udostępnia interfejs, który umożliwia wprowadzenie zdefiniowanej przez użytkownika matematyki i wzorów, oraz automatyczne obliczanie odpowiednich wyników.

Mapowanie obrazów

Mapowanie obrazów jest intuicyjnym interfejsem użytkownika, wspierającym go na każdym etapie działania, od definicji projektu przez analizę wyników do tworzenia raportów. Wszystkie niezbędne interakcje użytkownika są wykonywane bezpośrednio na mierzonych obrazach, a wyniki, takie jak pola wektorowe, przemieszczenia pełnego pola i wydłużenia, są bezpośrednio wyświetlane.

Więcej szczegółów na temat najnowszych funkcji oprogramowania można znaleźć na stronie www.gom-correlate.com.