Przykładowe dane

GOM oferuje bezpłatnie dane projektowe, na których można przetestować różne funkcje oprogramowania GOM.

Podstawowe funkcje kontrolne

Przykładowy projekt, który pomoże Ci zapoznać się z podstawowymi funkcjami oprogramowania GOM Inspect – od prostej kontroli odchyłek powierzchni, przez ocenę – w oparciu o krzywe i analizę opartą na punktach, aż po obsługę różnych bazowań. Projekt zawiera również przykłady wymiarowania w – oparciu o rysunki oraz kontroli tolerancji GPS i grubości materiału.

POBIERZ

GOM_Part_Inspection_Essentials.ginspect (49 MB)

Analiza trendów

Przykładowe dane pomiarowe pokazują analizę kilku części w jednym projekcie pomiarowym. Do analizy trendu i oceny statystycznej można wykorzystać kilka etapów. Kontrola obejmuje wizualizację kolorystyczną statystyk dla zakresu oraz odchyleń standardowych sigma, oraz pokazuje parametry statystycznej kontroli procesu (SPC). Ponadto, trend jest wizualizowany w tabelach i wykresach.

DOWNLOAD

GOM_Part_Trend_Analysis.ginspect (116 MB)

Dane próbne

Wypróbuj funkcje programu GOM Inspect Professional dostępnego w bezpłatnej wersji próbnej. Możesz pobrać dane nominalne (CAD) oraz dane rzeczywiste (siatki). Dane testowe obejmują różne siatki służące do generowania analizy trendów oraz statystycznej kontroli procesu (SPC), CAD do importu danych PMI (Informacji o Produkcji Produktu), a także komponentów do montażu cyfrowego.

ZALOGUJ SIĘ

Aby pobrać przykładowe dane i uzyskać dostęp do instruktażowych materiałów wideo, proszę się zalogować do Centrum Szkoleniowego GOM i otworzyć kurs zatytułowany „Jak przenieść przepływy pracy i wyniki na wyższy poziom przy użyciu oprogramowania GOM Inspect Professional”.

Wprowadzenie do programu
GOM Inspect

Bezpłatne oprogramowanie kontrolne do danych pomiarowych 3D


Kontrola 3D
Edytowanie siatek wieloboków
Raportowanie wyników pomiarów


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ