Oprogramowanie GOM Inspect

Oprogramowanie do analizy danych pomiarowych 3D

GOM Inspect Professional i GOM Inspect to pakiety oprogramowania przeznaczonego do analizy danych pomiarowych 3D gromadzonych w trakcie kontroli jakości, opracowywania produktów i produkcji. Program GOM jest stosowany w procesach opracowywania produktów oraz kontroli jakości i produkcji do analizy danych pomiarowych 3D pochodzących z systemów GOM, skanerów 3D, skanerów laserowych, tomografów komputerowych, WMP i innych źródeł.

Siatki 3D i CAD

Import danych CAD, planów pomiarowych i chmur punktów 3D, tworzenie i edycja siatek wieloboków.

Kontrola 3D

Bazowanie danych pomiarowych względem danych nominalnych, analiza wymiarów (2D, 3D, GD&T, SPC) oraz tworzenie raportów pomiarowych.

Bezpłatna przeglądarka

GOM Inspect to bezpłatna przeglądarka skanowanych danych 3D, raportów pomiarowych i danych CAD.

Certyfikowane oprogramowanie do metrologii 3D

Aby zapewnić precyzyjne pomiary, oba oprogramowania GOM Inspect Professional i GOM Inspect zostały przetestowane i zatwierdzone przez instytucje PTB i NIST. Dokładność oprogramowania do oceny testowana jest przez porównanie dostarczonych przez nie wyników z wynikami referencyjnymi. Oprogramowanie GOM zostało zaliczone do kategorii 1, oznaczającej najmniejsze odchyłki pomiarów.

Import danych

Interfejsy

Oprogramowanie GOM zawiera szereg interfejsów do importowania danych pomiarowych z różnych urządzeń, takich jak skanery laserowe, skanery prążkowe o białym świetle, współrzędnościowe maszyny pomiarowe czy tomografy komputerowe. Program pozwala następnie na ich przetwarzanie, filtrowanie i rozcieńczanie. Dane CAD można importować zarówno w standardowych formatach neutralnych, jak i w formatach macierzystych.

Analiza pełnego pola

Tworzenie map odchyłek na podstawie chmur punktów

Jedną z głównych zalet metrologii optycznej jest możliwość analizy i wizualizacji pełnego pola w postaci kolorowych map odchyłek. Umożliwia to proste rozpoznanie problematycznych obszarów danej części oraz określenie stosownych działań.

  • FTA/PMI: GOM obsługuje również interfejsy do transferów cyfrowych parametrów inspekcji
  • Analiza GD&T według norm ISO 1101 i ASME Y14.5
  • Wiele bazowań w obrębie jednego projektu: automatyczne bazowanie wstępne, RPS, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt, najlepsze dopasowanie (best-fit), bazowanie hierarchiczne lub oparte na lokalnych układach współrzędnych, …
  • Porównywanie z CAD: powierzchnia, odcinki, punkty, …
  • Generowanie elementów geometrycznych w oparciu o CAD: linie, płaszczyzny, koła, cylindry, stożki, ...
  • Analiza 2D w oparciu o przekrój
  • Planowanie konstrukcji i pomiaru: wymiary, suwmiarki wirtualne, kąty, średnice, …

Funkcje analizy do specyficznych zastosowań

Funkcje przeznaczone do zadań specjalnych

Analiza danych z tomografów komputerowych

Modele objętościowe 3D z tomografów komputerowych dostarczają kompleksowych danych na temat wewnętrznej i zewnętrznej charakterystyki części. Oprogramowanie GOM Inspect umożliwia łatwe importowanie danych objętościowych we wszystkich powszechnych w formatach, takich jak *.vgi, *.vgl, *.pcr, *.exv, *.rek itd. do sprawdzonego formatu oprogramowania oraz standardową kontrolę powierzchni.

Programowanie wizualne

Oceny – pomiar – przebiegi pracy

Dzięki koncepcji parametrycznej oprogramowanie umożliwia proste tworzenie szablonów bezpośrednio w interfejsie graficznym użytkownika, bez znajomości programowania.

  • Kontrola parametryczna: analiza trendów / SPC, funkcja uczenia przez zastosowanie, …
  • Tworzenie raportów: kontrola pierwowzoru, tabele (np. VDA), swobodnie definiowane szablony raportów, prezentacja ekranowa raportów, filmy z projektów etapowych, ręczne i automatyczne pozycjonowanie etykiet, …
  • Dodatkowy moduł oprogramowania VMR do pomiarów automatycznych: import planów pomiarowych, programowanie w trybie offline i online, symulacja 3D pomiarów, zapobieganie zderzeniom, bezpieczeństwo procesów, rejestracja danych, tworzenie raportów z kontroli i pomiarów

Więcej szczegółów na temat najnowszych funkcji oprogramowania jest dostępnych pod adresem www.gom-inspect.com.

Bezpłatne oprogramowanie GOM Inspect

GOM Inspect to bezpłatne oprogramowanie do kontroli 3D i przetwarzania siatek oraz analizy kształtu i wymiarów chmur punktów 3D, które może być stosowane w charakterze przeglądarki wyników pomiarowych i danych CAD. Oprogramowanie to jest przeznaczone dla użytkowników, których zadaniem jest przetwarzanie i analiza danych 3D.

W programie GOM Inspect funkcje parametryczne nie są całkowicie dostępne. Zapewnia on identyfikowalność danych pomiarowych, przy czym tworzenie szablonów, funkcje uczenia przez zastosowanie (Teaching by Doing) i kontroli parametrycznej są dostępne wyłącznie w wersji GOM Inspect Professional.

GOM Inspect w praktyce

Program GOM Inspect stosowany jest w przemyśle jako oprogramowanie kontrolne, przeglądarka 3D, narzędzie komunikacji i oprogramowanie do konwersji danych CAD. Raporty dotyczące jego stosowania przez znane firmy, takie jak Miele, Bosch, BMW, TRW lub Novo Nordisk dostępne są pod adresem www.gom-inspect.com.

GOM Inspect seminarium wprowadzające

Jest to jednodniowe seminarium obejmujące wprowadzenie do obsługi oprogramowania oraz ćwiczenia praktyczne, takie jak: import siatek, danych skanowania i danych CAD, przetwarzanie siatek, bazowanie, porównywanie danych nominalnych z rzeczywistymi, kontrola 3D, kontrola 2D, GD&T, analiza grubości materiału, przeglądarka 3D i wiele innych tematów. Rejestracja możliwa jest bezpośrednio na stronie internetowej GOM Inspect seminarium wprowadzające.

GOM Inspect – samouczki wideo

Trzy filmy instruktażowe przedstawiające obsługę programu GOM Inspect przekazują podstawowe informacje na temat jego funkcji. Filmy te pomagają zrozumieć sposób wykorzystania programu GOM Inspect i wypróbowania aplikacji pod kątem przydatności do konkretnych zastosowań roboczych.

Pobieranie i aktualizacja

GOM Inspect można pobrać za darmo bez zobowiązań bądź ograniczeń czasowych na stronie pobierania GOM.
Aby uaktualnić go do wersji GOM Inspect Professional zawierającej dodatkowe funkcje, m.in. import macierzystych formatów CAD, aktywne funkcje parametryczne, tworzenie projektów trendów i uczenie przez zastosowanie (Teaching by Doing), prosimy o wypełnienie formularza aktualizacji.