Oprogramowanie GOM Inspect

Oprogramowanie do analizy danych pomiarowych 3D

GOM Inspect Professional i GOM Inspect to pakiety oprogramowania przeznaczonego do analizy danych pomiarowych 3D gromadzonych w trakcie kontroli jakości, opracowywania produktów i produkcji. Program GOM jest stosowany w procesach opracowywania produktów oraz kontroli jakości i produkcji do analizy danych pomiarowych 3D pochodzących z systemów GOM, skanerów 3D, skanerów laserowych, tomografów komputerowych, WMP i innych źródeł.

Siatki 3D i CAD

Import danych CAD, planów pomiarowych i chmur punktów 3D, tworzenie i edycja siatek wieloboków.

Kontrola 3D

Bazowanie danych pomiarowych względem danych nominalnych, analiza wymiarów (2D, 3D, GD&T, SPC) oraz tworzenie raportów pomiarowych.

Bezpłatna przeglądarka

GOM Inspect to bezpłatna przeglądarka skanowanych danych 3D, raportów pomiarowych i danych CAD.

Oprogramowanie z certyfikatem

Pakiety oprogramowania GOM Inspect zostały przetestowane i certyfikowane przez Narodowy Instytut Metrologiczny Niemiec (PTB) i NIST. Oprogramowanie GOM zostało zaliczone do kategorii 1, oznaczającej najmniejsze odchyłki pomiarów.

Kontrola parametryczna

Oprogramowanie GOM opiera się na koncepcji parametrycznej, która stanowi podstawę każdej funkcji. Dzięki temu wszystkie etapy procesu są identyfikowalne, co gwarantuje niezawodność jego przebiegu odzwierciedlaną w postaci wyników i raportów pomiarowych.

Analiza trendów

Podstawowym założeniem koncepcji parametrycznej oprogramowania GOM jest umożliwianie wdrażania analizy trendów do wielu analiz, m.in. statystycznej kontroli procesu (SPC). Pozwala to na analizę pełnego pola składającą się z kilku części lub etapów w ramach jednego projektu.

Funkcje

 • Import chmur punktów: ATOS, STL, PLY, ASCII, ...
 • Generowanie siatki wieloboków: wygładzanie, rozrzedzanie, wypełnianie otworów, optymalizacja krawędzi siatki, tworzenie mostów na siatce, obliczanie Złotej Siatki, ...
 • Import CAD: CATIA V4, CATIA V5, PRO/E, Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid, PLY, ...
 • Import planów pomiarowych: ASCII, CSV, FTA, ...
 • Wiele bazowań w obrębie jednego projektu: automatyczne bazowanie wstępne, RPS, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt, najlepsze dopasowanie (best-fit), bazowanie hierarchiczne lub oparte na lokalnych układach współrzędnych, ...
 • Porównywanie z CAD: powierzchnie, przekroje, punkty, ...
 • Generowanie elementów geometrycznych w oparciu o CAD: linie, płaszczyzny, koła, cylindry, stożki, ...
 • Kontrola w oparciu o krzywe: analiza płaskości i szczelin, analiza odskoków sprężystych, kontrola kształtu i linii charakterystycznych, tworzenie wygładzonych krzywych sklejanych, ...
 • Analiza 2D w oparciu o przekroje
 • Konstrukcja oraz planowanie pomiarów: wymiary, wirtualne suwmiarki, kąty, średnice, ...
 • Kontrola parametryczna: analiza trendów/analiza SPC, Teaching by Doing, ...
 • Dalsze funkcje kontrolne: kontrola profili lotniczych, kontrola w oparciu o punkty, ...
 • Analiza GD&T według norm ISO 1101 i ASME Y14.5
 • Tworzenie raportów: kontrola pierwowzoru, tabele (np. VDA), swobodnie definiowane szablony raportów, prezentacja ekranowa raportów, filmy z projektów etapowych, ręczne i automatyczne pozycjonowanie etykiet, ...
 • Import i analiza danych objętościowych generowanych przez tomografy komputerowe w formatach: vgi, vgl, pcr, exv, rek, ...
 • Dodatkowy moduł oprogramowania VMR do automatyzacji procedur pomiarowych: import planów pomiarowych, programowanie w trybie offline i online, symulacja 3D pomiarów, zapobieganie zderzeniom, bezpieczeństwo procesów, rejestracja danych, wykonywanie kontroli i tworzenie raportów z pomiarów.

Więcej szczegółów na temat najnowszych funkcji oprogramowania dostępnych jest pod adresem www.gom-inspect.com.

Bezpłatne oprogramowanie GOM Inspect

GOM Inspect to bezpłatne oprogramowanie do kontroli 3D i przetwarzania siatek oraz analizy kształtu i wymiarów chmur punktów 3D, które może być stosowane w charakterze przeglądarki wyników pomiarowych i danych CAD. Oprogramowanie to jest przeznaczone dla użytkowników, których zadaniem jest przetwarzanie i analiza danych 3D.

W programie GOM Inspect funkcje parametryczne nie są całkowicie dostępne. Zapewnia on identyfikowalność danych pomiarowych, przy czym tworzenie szablonów, funkcje uczenia przez zastosowanie (Teaching by Doing) i kontroli parametrycznej są dostępne wyłącznie w wersji GOM Inspect Professional.

GOM Inspect w praktyce

Program GOM Inspect stosowany jest w przemyśle jako oprogramowanie kontrolne, przeglądarka 3D, narzędzie komunikacji i oprogramowanie do konwersji danych CAD. Raporty dotyczące jego stosowania przez znane firmy, takie jak Miele, Bosch, BMW, TRW lub Novo Nordisk dostępne są pod adresem www.gom-inspect.com.

GOM Inspect seminarium wprowadzające

Jest to jednodniowe seminarium obejmujące wprowadzenie do obsługi oprogramowania oraz ćwiczenia praktyczne, takie jak: import siatek, danych skanowania i danych CAD, przetwarzanie siatek, bazowanie, porównywanie danych nominalnych z rzeczywistymi, kontrola 3D, kontrola 2D, GD&T, analiza grubości materiału, przeglądarka 3D i wiele innych tematów. Rejestracja możliwa jest bezpośrednio na stronie internetowej GOM Inspect seminarium wprowadzające.

GOM Inspect – samouczki wideo

Trzy filmy instruktażowe przedstawiające obsługę programu GOM Inspect przekazują podstawowe informacje na temat jego funkcji. Filmy te pomagają zrozumieć sposób wykorzystania programu GOM Inspect i wypróbowania aplikacji pod kątem przydatności do konkretnych zastosowań roboczych.

Pobieranie i aktualizacja

GOM Inspect można pobrać za darmo bez zobowiązań bądź ograniczeń czasowych na stronie pobierania GOM.
Aby uaktualnić go do wersji GOM Inspect Professional zawierającej dodatkowe funkcje, m.in. import macierzystych formatów CAD, aktywne funkcje parametryczne, tworzenie projektów trendów i uczenie przez zastosowanie (Teaching by Doing), prosimy o wypełnienie formularza aktualizacji.