Przykładowe dane

GOM oferuje bezpłatnie dane projektowe, na których można przetestować różne funkcje oprogramowania GOM.

Analiza komponentów

Ten przykładowy projekt pokazuje analizę całopowierzchniową komponentu 3D. Celem projektu jest analiza odkształceń i przemieszczeń na powierzchni elementu za pomocą cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Aby zobaczyć efekty lokalne, można też wprowadzić dalsze oceny z przekrojami i punktami.

POBIERZ

GOM_Testing_Object_Component.gcorrelate (199 MB)

Analiza ruchu

Ten projekt jest przykładem dynamicznej analizy ruchu. Daje on przegląd zastosowania komponentów punktowych do analizy ruchu względnego i przemieszczenia. Uwzględniono w nim takie kontrole jak pola wektorowe, ocena 6DoF i zmiany kąta względnego.

POBIERZ

GOM_Testing_Object_Motion_Analysis.gcorrelate (182 MB)

Test materiałowy

Ten przykładowy projekt pokazuje całopowierzchniową analizę odkształcenia próbki z otworem płaskim w warunkach obciążenia jednoosiowego. Pokazuje on lokalne efekty odkształcenia wokół otworu, które są analizowane na całej powierzchni próbki i wyświetlane w przekrojach.

POBIERZ

GOM_Testing_Object_Material.gcorrelate (206 MB)

Deformacja statyczna

Ten projekt jest statyczną analizą części samochodowej z tworzywa sztucznego w różnych warunkach obciążenia. Dla każdego stanu obciążenia pokazuje on kierunek i wielkość przemieszczeń w przestrzeni 3D. Dane pomiarowe są dopasowywane do modelu CAD w celu wykorzystania kierunków układu współrzędnych do kontroli.

POBIERZ

GOM_Testing_Object_Static_Analysis.gcorrelate (713 MB)

Porównywanie z FEM

Ten przykład pokazuje typowy przypadek obciążenia rzeczywistego za pomocą części 3D. Oprogramowanie może wykonać analizę całopowierzchniową nawet bardzo małych odkształceń, co stanowi podstawę kontroli wymiarów. Wizualizacja rozkładu odkształceń umożliwia ocenę efektów lokalnych. Zmierzone wartości są wykorzystywane do całopowierzchniowego i ilościowego porównania z danymi symulacji FE.

POBIERZ

Wrench_Component_Test_FEA_Comparison.gcorrelate (66 MB)

Wprowadzenie do programu
GOM Correlate

Darmowe oprogramowanie GOM Correlate do testowania 3D


Cyfrowa korelacja obrazu

Analiza ruchu 3D

Ocena całopowierzchniowa i punktowa


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ