GOM Correlate

Funkcje

Wykrywanie i ocena wierzchołków pęknięć

Trajektorię punktów pęknięć można śledzić i oceniać za pomocą nowej funkcji wykrywania wierzchołków pęknięć. W przypadku próbek o jednolitym kolorze stosuje się metody oparte na kontraście do wykrywania położenia wierzchołka pęknięcia. Można również uzyskać dalsze wielkości, takie jak długość pęknięcia, otwory, tryby w 3D. Znajduje szeroki zakres zastosowań w badaniach materiałów takich jak metale, CFRP i tworzywa sztuczne oraz w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł lotniczy, samochodowy i inżynieria lądowa o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa.

Wykrywanie konturu

Nowa funkcja wykrywania konturu umożliwia analizę testów uruchamiania poduszki powietrznej. Nowe narzędzie śledzi kontur poduszki powietrznej w dowolnym nagraniu wideo o wysokiej prędkości i pomaga określić maksymalny punkt ugięcia w lokalnym układzie współrzędnych kierownicy. Ponadto wszelkie określone punkty ugięcia można łatwo zidentyfikować w przestrzeni i czasie. W oparciu o metody śledzenia kontrastu funkcja ta może być dalej używana w konturach rozszerzających się otworów i konturach deformujących się obiektów.

Interpreter Pythona

GOM Correlate Professional oferuje szybki i łatwy dostęp do danych podczas złożonych obliczeń naukowych przy użyciu Pythona. Łatwo dostępne biblioteki Pythona, takie jak NumPy, SciPy lub Matplotlib, mogą być używane z zewnętrzną instalacją Pythona w GOM Correlate Professional. W ten sposób można bezpośrednio tworzyć zarówno obliczenia, jak i diagramy, które są niezbędne na przykład do analiz drgań (FFT) i statycznych prób rozciągania.

Najważniejsze funkcje

Kontrola parametryczna

Oprogramowanie GOM opiera się na koncepcji parametrycznej. Zasadniczo wszystkie funkcje operują zgodnie z tą koncepcją. Dzięki temu wszystkie etapy procesu są identyfikowalne, co gwarantuje niezawodność uzyskanych wyników pomiarów i raportów.

Personalizacja z użyciem szablonów (np. szablonów projektów)

Oprogramowanie pozwala tworzyć szablony projektów. Dzięki tej funkcji można szybko i łatwo dokonać powtarzających się ocen. Po przeprowadzeniu pełnej oceny danych pomiarowych użytkownik zapisuje projekt jako szablon. W szablonie projektu zapisywane są również elementy kontroli, słowa kluczowe projektu i raporty, dlatego nie trzeba ponownie konfigurować projektu podczas kolejnej oceny tego samego typu.

Obsługa skryptów

Koncepcja obsługi skryptów oparta jest na rejestratorze poleceń, który może rejestrować wszystkie wykonywane operacje w oprogramowaniu. Oprogramowanie zapisuje nagranie jako skrypt w języku Python. Dzięki temu zapis można wykonywać wielokrotnie. W drodze edytowania zapisanego skryptu można go zaadaptować do innych zadań lub go uogólnić. Oprogramowanie oferuje szybki i łatwy dostęp do danych podczas złożonych obliczeń naukowych przy użyciu Pythona. Łatwo dostępne biblioteki Pythona, takie jak NumPy, SciPy lub Matplotlib, można łatwo zintegrować w oprogramowaniu z zewnętrznym interpreterem Pythona.

Dopasowanie, lokalne układy współrzędnych

Oprogramowanie zawiera różne funkcje do dopasowywania danych pomiarowych. Należą do nich: dopasowanie na podstawie elementów geometrycznych lub współrzędnych 3D, dopasowanie w lokalnym układzie współrzędnych, dopasowanie z wykorzystaniem punktów referencyjnych i różne procedury najlepszego dopasowania, takie jak globalny i lokalny best-fit. Ponadto za pomocą funkcji „Transform By Component” można przeprowadzić kompensację ruchu ciała sztywnego. Dzięki sztywnej kompensacji ruchu ciała analizowany jest ruch względny komponentu odniesienia względem innego komponentu. Komponent odniesienia służy jako stałe odniesienie w przestrzeni 3D.

Otwarta architektura danych

Porównywanie i jednoczesne wizualizowanie danych pomiarowych oraz wymiana danych są na ogół coraz bardziej ważne w metrologii. Dlatego możliwe jest importowanie dodatkowych wartości skalarnych, takich jak dane temperatury i geometrie, na przykład z programów symulacyjnych do GOM Correlate Professional. Dane pomiarowe utworzone w oprogramowaniu można eksportować w różnych formatach i można je wykorzystać na przykład do analizy drgań w oprogramowaniu innych firm.

Formaty importu CAD

Neutralne formaty CAD, takie jak IGES, JT Open i STEP, a także formaty natywne, takie jak CATIA, NX, SOLIDWORKS i Pro/E, można importować do GOM Inspect Professional bez dodatkowych kosztów. Poszczególne formaty plików są importowane metodą „przeciągnij i upuść” oraz automatycznie identyfikowane i przypisywane przez oprogramowanie.

Parametry kontroli

Cyfrowa korelacja obrazu

Cyfrowa korelacja obrazu (DIC) to optyczna, bezdotykowa metoda pomiaru współrzędnych 3D do oceny ruchu i deformacji w przestrzeni 3D oraz do określenia odkształcenia powierzchniowego. Wzory stochastyczne i/lub markery punktów referencyjnych służą do pomiaru współrzędnych 3D z dokładnością do subpikseli.

Import i eksport danych pomiarowych (dane ASCII, STL, PSL, PLY, CT)

Oprogramowanie GOM Correlate ma wiele interfejsów do importowania i eksportowania popularnych formatów plików, takich jak ASCII, STL, PSL, PL i CT. Na przykład podczas importowania plików ASCII można odczytać współrzędne do tworzenia chmur punktów 3D.

Ocena całopowierzchniowa i punktowa

Oprogramowanie umożliwia ocenę wyników pomiaru całopowierzchniowego i punktowego. Stochastyczny wzór kontrastu jest nakładany na próbkę w celu uzyskania wyników pomiaru na całej powierzchni, takich jak rozkłady odkształceń. Do pomiarów punktowych stosuje się markery punktów referencyjnych. Markery punktów referencyjnych na próbce są automatycznie wykrywane przez oprogramowanie i wyświetlane są zmierzone współrzędne 3D. W ramach jednego pomiaru można zastosować metodę oceny całopowierzchniowej i punktowej. W przypadku obu metod oprogramowanie zapewnia dane, takie jak odkształcenie, deformacje 3D i przemieszczenia 3D.

Odkształcenie, przemieszczenie 3D i deformacja 3D

Odkształcanie, współczynniki odkształcenia, przemieszczenia 3D, deformacje 3D, prędkości i przyspieszenia można obliczyć ze współrzędnych 3D zmierzonych na całej powierzchni i w określonych punktach. Oprogramowanie oblicza wartości, takie jak duże odkształcenie i niewielkie odkształcenie lub odkształcenie w kierunku X i w kierunku Y. Grupy punktów, tzw. komponenty, można definiować na podstawie poszczególnych punktów pomiarowych. Oprogramowanie może identyfikować grupy punktów w trakcie całego testu. Dzięki temu możliwe jest dokładnie obliczenie przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń w trzech wymiarach. Ponadto grupy punktów można wykorzystać do kompensacji ruchów ciała sztywnego. Dzięki temu możliwa jest analiza ruchów z grupą punktów jako stałym odniesieniem w przestrzeni 3D.

Sześć stopni swobody (6DoF) i względna analiza 6DoF

Lokalne układy współrzędnych można dołączyć do grup punktów. W rezultacie lokalne układy współrzędnych poruszają się razem z grupą punktów i umożliwiają analizy 6DoF. Analiza 6DoF służy do określania ruchów translacyjnych i obrotowych grup punktów w stosunku do siebie lub jako ruchów absolutnych we wszystkich kierunkach w przestrzeni.

Trajektorie

Za pomocą tej funkcji można wyświetlać trajektorie poszczególnych punktów, grup punktów, lokalnych układów współrzędnych i elementów konstrukcyjnych. Trajektoria wyświetla pozycję wybranego elementu na wszystkich etapach. W ten sposób można zobaczyć, jak zmienia się pozycja elementu na poszczególnych etapach.

Prędkość i przyspieszenie

Oprogramowanie umożliwia kontrolę prędkości i przyspieszeń. Korzystając z kontroli prędkości i przyspieszenia, można przeanalizować, jak szybko poszczególne elementy poruszają się względem ich położenia w poprzednim i następnym etapie. Oprócz ogólnego przyspieszenia można sprawdzić przyspieszenie stycznie do zakrzywionej trajektorii. Oprogramowanie umożliwia także kontrolę przyspieszenia na ścieżce kołowej względem punktu środkowego okręgu.

Wirtualny ekstensometr

Ta funkcja umożliwia bezdotykowy pomiar zmiany długości z dokładnie podaną długością odniesienia i może być stosowana w projektach 2D i 3D. W rezultacie żaden kontakt mechaniczny nie może mieć wpływu na wyniki pomiaru. Zmianę długości można sprawdzić w ramach jednego projektu w dwóch lub więcej kierunkach.

Ulepszona reprezentacja deformacji w widoku 3D

Oprócz dwuwymiarowej reprezentacji odchyleń, deformacje, takie jak wybrzuszenia, wgniecenia i wgłębienia, mogą być nadmiernie wyświetlane w widoku 3D, a zatem mogą być wyświetlane plastycznie. Wartości skalarne można odpowiednio przekształcić w pewnego rodzaju mapę wysokości. Ponadto kierunek przemieszczeń euklidesowych na komponentach powierzchni można wyświetlić za pomocą strzałek wektorowych.

Tworzenie raportów

W dzisiejszych czasach pracownicy, różne działy i klienci muszą wymieniać się wynikami testów, aby móc je wykorzystać w prezentacjach i dalszych dyskusjach. GOM Correlate wspiera wymianę wyników dzięki modułowi raportowania, który oferuje dokumentację gotową do druku oraz w pełni animowany eksport plików PDF. Dla lepszej prezentacji wyników i lepszego zrozumienia całe pliki projektu można zastąpić i wyświetlić w interfejsie użytkownika 3D w darmowym oprogramowaniu GOM Correlate.

Teaching by Doing

Teaching by Doing pozwala zastosować w łatwy sposób każdą strategię oceny do dwóch lub więcej części. Dzięki koncepcji parametrycznej oprogramowanie automatycznie zapisuje każdy pojedynczy krok kontroli. Bez względu na to, czy ocena dotyczy pojedynczej części czy też wielu części, wszystkie czynności wykonywane są bez potrzeby korzystania ze skryptów, uprzedniego planowania czy ingerencji użytkownika, dzięki czemu nie traci się czasu na programowanie.

Oś czasu: tworzenie etapów obrazu za pomocą importu 2D/3D

Funkcja „Import 2D or 3D Image Series” umożliwia import obrazów do oprogramowania GOM, które nie zostały zarejestrowane przez skaner GOM ARAMIS, lecz za pomocą kamer o dużej prędkości. Oprogramowanie przekształca wszystkie importowane obrazy na etapy. Wtedy można w zwykły sposób ocenić dane obrazu.

Konfigurowalna matematyka

Większość wyników, takich jak przemieszczenia i odkształcenia, jest obliczana przy użyciu wstępnie zdefiniowanych zasad inspekcji. W przypadku specjalnych ocen GOM Correlate oferuje interfejs do integracji obliczeń i wzorów zdefiniowanych przez użytkownika oraz do automatycznego obliczania odpowiednich wyników.

Funkcje specyficzne dla aplikacji

Korelacja z pomiarami temperatury

Zmierzone dane 3D można połączyć z importowanymi danymi temperatury w oprogramowaniu. Zaletą tej wizualizacji jest łatwiejsze i szybsze zrozumienie korelacji zachowania komponentów termicznych i mechanicznych. Oprogramowanie umożliwia import obrazów z różnych kamer termograficznych. Obrazy importowane z kamery termograficznej można przekształcić w układ współrzędnych danych ARAMIS 3D. Następnie odczytywane są dane temperatury i mapowane na dane ARAMIS 3D. W ten sposób uzyskuje się korelację danych pomiarowych DIC i danych temperatury dla wszystkich punktów pomiarowych w każdym momencie pomiaru.

Analiza drgań

Oprogramowanie może wyświetlać rodzaj drgań do pierwszej i szybkiej interpretacji zmierzonych danych przemieszczenia. Analiza pokazuje przemieszczenie wszystkich zmierzonych punktów na całej powierzchni lub punktowo we wszystkich trzech kierunkach przestrzennych. Dodatkowo obwiednia odpowiedzi częstotliwościowej wszystkich punktów i odpowiadający jej rodzaj drgań są wyświetlane trójwymiarowo. Współrzędne 3D i wartości przemieszczenia można wyeksportować w Universal File Format (UFF) do dalszej analizy drgań. Format ten obsługiwany jest przez większość pakietów oprogramowania do analiz drgań.

Walidacja symulacji numerycznych

Wartości i geometrie skalarne, na przykład z programów symulacyjnych, takich jak ABAQUS, LS-DYNA, ANSYS, PAM-STAMP i AutoForm, można importować w celu bezpośredniego porównania z danymi pomiarowymi 3D. Dane pomiarowe 3D można przekształcić w układ współrzędnych modelu symulacji za pomocą różnych funkcji dopasowania. W ten sposób geometrię modelu symulacji można porównać ze zmierzoną powierzchnią 3D w pierwszym etapie. Dalsze analizy, takie jak bezpośrednie porównanie przemieszczeń, deformacji i odkształceń, można wykonać dla każdego etapu.

Określanie właściwości materiałów

Zmierzone dane z typowych testów materiałów, takich jak testy Nakajima, wybrzuszenia, rozciągania, zginania, ścinania i rozszerzania otworów, są oceniane w oprogramowaniu w celu określenia właściwości materiału. Na podstawie charakterystyki materiału obliczane są wiarygodne dane, takie jak graniczna krzywa formowania, odkształcenie zniszczenia, wartość n, wartość r, współczynnik Poissona, moduł Younga (moduł sprężystości), krzywa naprężenie-odkształcenie i zmniejszenie grubości materiału. Dane te wykorzystywane są jako parametry wejściowe do symulacji i umożliwiają bardziej precyzyjny model materiału oraz dokładniejsze przewidywanie zachowania materiału.

Dowiedz się więcej na temat
GOM Correlate

Zarządzaj przepływem pracy w zakresie pomiarów 3D za pomocą oprogramowania GOM Correlate

  • Importuj dane pomiarowe
  • Ocena całopowierzchniowa i punktowa
  • Parametry kontroli
  • Tworzenie raportów

WIĘCEJ

Dowiedz się więcej na temat
GOM Correlate Professional

Różnice pomiędzy GOM Correlate Professional a GOM Correlate by

  • Kontrola parametryczna
  • Obsługa skryptów
  • Szablony zdefiniowane przez użytkownika
  • Funkcje specyficzne dla aplikacji

WIĘCEJ