Wydanie GOM Software 2017: nowe funkcje i ulepszenia

Nowy GOM Software 2017 jest już dostępny. Zawiera nowe i zaawansowane funkcje metrologii 3D, wirtualnego pomieszczenia pomiarowego (VMR) i badań 3D.New GOM Software 2017 Inspection Car Body in white

Robogrammetria dla ATOS ScanBox

Robogrammetria pozwala na szybki, precyzyjny i powtarzalny pomiar dużych części, takich jak nadwozia samochodowe, karoserie samochodowe. Aby zapewnić powtarzalność procesu podczas transformacji pomiarów, robogrammetria łączy pozycje robota i nowo zaprojektowanych kostek referencyjnych. Kostki referencyjne łączą właściwości kodowanych i niekodowanych punktów referencyjnych. W porównaniu z tradycyjnym pomiarem fotogrametrycznym, potrzebnych ich jest znacznie mniej.

Nowe narzędzia do planowania, sprawdzania i wizualizacji dokładnego pozycjonowania kostek referencyjnych pozwalają na szybkie umieszczenie kostek na obiekcie pomiarowym w jak najbardziej efektywny sposób. W celach pomiarowych z dwoma robotami (DRC) nowa wersja oprogramowania automatycznie przydziela pozycje pomiaru dla odpowiedniego robota.

Dane pomiarowe ATOS - wydajność w przetwarzaniu końcowym

Szczególnie w odniesieniu do fotogrametrii i precyzyjnego wyrównania czas obliczeń został znacznie skrócony w oprogramowaniu GOM Software 2017, umożliwiając tym samym szybkie przetwarzanie danych pomiarowych. W projektach, które zawierają wiele pomiarów, można zauważyć znacznie wyższą wydajność. W dwóch testowych projektach zawierających ok. 1200 pomiarów program GOM Software 2017 oszczędza od 80% do 90% czasu na przetwarzanie danych.

Pomimo skrócenia czasu obliczeń, dokładność pozostaje wciąż tak wysoka. Ponadto zwiększyła się wydajność optymalizacji ścieżki w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym. Przyspieszenie przepływu pracy jest również zauważalne w systemie TRITOP. Im więcej zdjęć zawiera projekt fotogrametrii, tym więcej czasu oszczędzasz.

Otwarta architektura danych i ARAMIS Kiosk Interface w testach materiałowych

Coraz większą rolę w metrologii odgrywa możliwość porównywania różnych typów wyników wraz z jednoczesną ich wizualizacją i wymianą danych pomiarowych. Dlatego też oprogramowanie ARAMIS Professional 2017 i GOM Correlate Professional 2017 pozwala na import różnych geometrii oraz wartości skalarnych – pochodzących np. z aplikacji symulacyjnych . Wyniki stworzone w oprogramowaniu GOM mogą też być eksportowane w różnych formatach i wykorzystane w dalszej analizie w zewnętrznym oprogramowaniu – np. w celu analizy drgań.

Ponadto firma GOM w rozwiązaniu ARAMIS Kiosk Interface wprowadza nowy interfejs użytkownika do przeprowadzania zgodnie z obowiązującymi normami pomiarów w statycznej próbie rozciągania. Dzięki temu procedura badań normowych może być przeprowadzona znacznie szybciej i łatwiej.

Wybór dodatkowych funkcji oprogramowania

Metrologia 3D

 • Rozszerzony import CT: Obiekty, które zostały zeskanowane za pomocą jednego CT jednocześnie mogą być importowane jako pojedyncze siatki. GOM oferuje różne tryby poligonizacji dla importu.
 • Rozszerzona analiza defektów powierzchni: Analiza defektów powierzchni może zostać przeprowadzona w zakrzywionych/nieliniowych kierunkach, bez konieczności wskazania kierunku normalnej powierzchni.
 • Ulepszona kontrola łopatek: Regiony o różnych tolerancjach mogą zostać utworzone na odcinku lub na krzywej. Ponadto można wygenerować elipsy krawędzi profilowych, aby określić elipsy pasujące na krawędzi natarcia i krawędzi spływu profilu łopatki.
 • Rozbudowana funkcjonalność 3D clipping: Ukryte obszary obiektu pomiarowego można wizualizować za pomocą sześciokątnego prostokątnego przycinania.
 • Wsparcie kilku monitorów: Aby jednocześnie wyświetlić różne informacje o elementach inspekcji, oprogramowanie pozwala na umieszczenie okien, takich jak diagram lub eksplorator, na jednym lub kilku monitorach.
 • Uproszczona zmiana nazwy elementów: W nowej wersji oprogramowania można zmieniać nazwę i liczbę wielu elementów jednocześnie.
 • Nowa funkcja zaznaczania: Obszary siatki leżące powyżej określonej płaszczyzny mogą być wybierane automatycznie.
 • Włączanie limitów ostrzegawczych: Podczas tworzenia elementu lub modyfikowania jego właściwości można teraz włączyć limit ostrzegawczy, pod warunkiem że zdefiniowano wartości tolerancji.
 • Nowe funkcje elipsy: W GOM Software 2017 można łatwo tworzyć konstrukcje automatycznej elipsy i elipsy dopasowanej.
 • Ułatwione tworzenie elementu aktualnego: Nowa zasada pomiarowa „Obliczyć na aktualnym“ łączy w sobie metodę „konstrukcji z odniesieniem” i „elementu dopasowanego”.
 • Automatyczny czas ekspozycji: Oprogramowanie automatycznie ustawia czas ekspozycji zarówno dla pomiarów ATOS, jak i fotogrametrii (VMR), aby otrzymać optymalnie oświetlone powierzchnie przy maksymalnie doświetlonych punktach referencyjnych.
 • Nowe funkcje termometru: Oprogramowanie GOM Software 2017 oferuje możliwości pomiaru temperatury ręcznie lub automatycznie.
 • Przechwytywanie obiektów pomiarowych w VMR: W chwili pomiaru pojedynczej części obiektu pomiarowego, np. karoserii, oprogramowanie potrafi stworzyć jedną wspólną fotogrametrię dla całej konstrukcji.
 • Optymalizacja ścieżki w VMR: Pomiary przeprowadzone przy wykorzystaniu tego samego otworu, jak w przypadku pomiaru wnętrza karoserii, są wykonywane naprzemiennie. W efekcie seria pomiarów zawiera mniej pozycji pośrednich.

Badania 3D

 • Jednoczesna analiza kilku projektów w systemie ARAMIS: Funkcjonalność pozwalająca na pomiar obiektu z różnych perspektyw z wykorzystaniem jednego lub kilku systemów pomiarowych oraz na dalszą analizę w jednym wspólnym projekcie.
 • Analiza prędkości odkształcania: Funkcja między etapowego sprawdzania pozwala na analizę zmiany prędkości odkształcania w czasie całego testu.
 • Statyczne komponenty punktowe: Ta nowa funkcja umożliwia określenie podzbioru punktów referencyjnych w jednym komponencie punktowym. Ma to zastosowanie w projektach z dużą ilością potencjalnie rozpoznawalnych punktów referencyjnych.
 • Filtr medianowy: Oprogramowanie wyznacza medianę dla wszystkich kolejno uporządkowanych wartości, do których odnosi się filtr przestrzenny.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o oprogramowaniu GOM Software 2017 można znaleźć na stronie What’s New 2017.*

Filmy „What’s New” można znaleźć w kanale YouTube.

(*) only for registered users