Analiza danych z tomografów komputerowych

Modele objętościowe 3D z tomografów komputerowych dostarczają kompleksowych danych na temat wewnętrznej i zewnętrznej charakterystyki części. Oprogramowanie GOM Inspect umożliwia łatwe importowanie danych objętościowych we wszystkich powszechnych w formatach, takich jak *.vgi, *.vgl, *.pcr, *.exv, *.rek itd. do sprawdzonego formatu oprogramowania oraz standardową kontrolę powierzchni.

CT Software Inspection

Dane objętościowe można w łatwy sposób przeciągnąć kursorem do oprogramowania. Automatyczna konwersja danych wokselowych z tomografów komputerowych do danych powierzchniowych (siatki STL) znacznie przyspiesza i upraszcza pracę. Oprogramowanie umożliwia ocenę przedmiotów wykonanych z jednego, jak również z wielu materiałów oraz z wielu części. Różne materiały, z jakich wykonany jest przedmiot, są następnie wyświetlane jako oddzielne siatki powierzchni.

Oprogramowanie GOM Inspect rozróżnia poszczególne materiały, z których wykonany jest skanowany przedmiot, i generuje powierzchnie dla każdego z nich. Dodatkowo można zawęzić obszar poligonizacji, ograniczając import do odpowiednich obszarów całej objętości. Do analizy kształtów i wymiarów oraz do porównywania danych nominalnych z rzeczywistymi można wykorzystywać wszystkie powierzchnie – również wewnętrzne.