Oprogramowanie GOM Correlate

Oprogramowanie do oceny danych 3D

GOM Correlate Professional i GOM Correlate to pakiety oprogramowania do cyfrowej korelacji obrazu (DIC) i śledzenia ruchu w przestrzeni 3D, celem uzyskania rozległego zrozumienia badań materiałów oraz statycznego i dynamicznego testowania komponentów.

 

Cyfrowa korelacja obrazu

Cyfrowa korelacja obrazu (DIC) to optyczna, bezdotykowa metoda pomiaru współrzędnych 3D do analizy odkształceń.

Analiza ruchu i odkształceń 3D

Schemat komponentu do analizy ruchów translacyjnych i obrotowych (6DoF).

Bezpłatne oprogramo-
wanie do analizy

GOM Correlate to bezpłatne oprogramowanie do analizy wyników badań materiałów i komponentów.

Kontrola parametryczna

Oprogramowanie GOM Correlate opiera się na koncepcji parametrycznej, która stanowi podstawę każdej funkcji. Dzięki temu wszystkie etapy procesu są identyfikowalne, co gwarantuje niezawodność jego przebiegu oraz wiarygodne wyniki i raporty pomiarowe.

Konfigurowalna matematyka

W przypadku konkretnych analizach oprogramowanie GOM Correlate Professional udostępnia interfejs, który umożliwia wprowadzenie zdefiniowanej przez użytkownika matematyki i formuł.

Bezpłatna korelacja obrazu 2D

GOM Correlate umożliwia analizę serii obrazów cyfrowych lub plików wideo. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości analizy i tworzenia raportów przez GOM Correlate, oprogramowanie to jest opłacalnym rozwiązaniem do dwuwymiarowych ocen DIC i analizy ruchu za pomocą kamer dostępnych na miejscu.

Funkcje

Więcej szczegółów na temat najnowszych funkcji oprogramowania dostępnych jest pod adresem www.gom-correlate.com.

Bezpłatne oprogramowanie GOM Correlate

Bezpłatne oprogramowanie GOM Correlate zapewnia dostęp do wszystkich wyników pomiarowych utworzonych w oprogramowaniu GOM Correlate Professional i ARAMIS Professional, dzięki czemu oddziały odpowiedzialne za pomiary, analizę, projekty i rozwój mogą ze sobą lepiej współpracować dzięki udostępnianiu projektów pomiarowych.

Koncepcja parametryczna nie jest w pełni dostępna w GOM Correlate. Dane pomiarowe są w pełni identyfikowalne, jednak funkcje tworzenia szablonów oraz konfigurowania matematyki są dostępne tylko w oprogramowaniu GOM Correlate Professional.

Seminarium wprowadzające do obsługi GOM Correlate

Oprogramowanie GOM Correlate jest szczególnie przeznaczone do cyfrowej korelacji obrazów jak i również do analizy ruchu 3D w ramach badań komponentów. W seminarium wprowadzającym uczestnicy mają możliwość zapoznania się z różnorodnymi funkcjami ocen zintegrowanych w bezpłatnym oprogramowaniu GOM Correlate. Rejestracja możliwa jest bezpośrednio na stronie internetowej GOM Correlate seminarium wprowadzające.

Pobieranie i aktualizacja

GOM Correlate można pobrać za darmo bez zobowiązań bądź ograniczeń czasowych na stronie pobierania GOM.
GOM Correlate Professional różni się od GOM Correlate pod względem importu macierzystych formatów CAD, nie ograniczonej koncepcji parametrycznej, a także analizy DIC i analizy ruchu w przestrzeni 3D.
Aby zaktualizować oprogramowanie do wersji GOM Correlate Professional, proszę wypełnić formularz aktualizacji.