GOM Metrology

GOM Metrology

AUKOM Poziom 3

AUKOM Poziom 3

Podczas tego pięciodniowego szkolenia uczestnicy posiadający zaawansowaną wiedzę z zakresu metrologii będą mogli ją pogłębić.

Niniejsze szkolenie przekazuje wiedzę metrologiczną w zakresie geometrycznego wymiarowania i tolerancji, interpretacji planów kontroli, programowania, monitorowania oraz konstruowania mechanicznego i konstruowania czujników. Dzięki pogłębionemu zrozumieniu zadań pomiarowych oraz czynników mających wpływ na wyniki, uczestnicy nauczą się ograniczać niepewność pomiaru, aby uzyskać bardziej niezawodne i porównywalne wyniki pomiarowe.

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ

Treści szkolenia

  • Geometria, technologia produkcyjna i CAD
  • Chmury punktów i tomografia komputerowa
  • Tworzenie programów pomiarowych
  • Cyfrowe filtrowanie i ewaluacja
  • Monitorowanie CMM
  • Niepewność pomiaru i zdatność sekwencji pomiarowej
  • Zarządzanie jakością
  • Monitorowanie procesów
  • Aspekty zarządzania pomieszczeniami pomiarowymi