GOM Metrology

GOM Metrology

AUKOM Poziom 2

AUKOM Poziom 2

Podczas tego pięciodniowego szkolenia uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metrologii produkcyjnej.

Użytkownicy zdobędą pogłębiona wiedzę na tematy związane z tolerancją kształtu i położenia, interpretacją planów inspekcji, programowania i monitorowania. Szkolenie obejmie również tematy związane z maszyną i użytą technologią pomiarową. Lepsze zrozumienie zadań pomiarowych oraz parametrów wpływających na pomiary pozwala uczestnikom ograniczyć niepewność pomiaru, przez co wyniki będą bardziej niezawodne i porównywalne.

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ

Treści szkolenia

 • Wymiarowanie geometryczne i tolerancje
 • Strategia pomiaru – wydajny pomiar części
 • Programowanie CNC – konstruowanie programów pomiarowych
 • Ewaluacja – kryteria i metody
 • Przegląd całej sekwencji pomiarowej
 • Przegląd geometryczny
 • Strategia próbkowania – czujniki stykowe
 • Strategia próbkowania – czujniki do przetwarzania obrazu
 • Strategia próbkowania – czujniki odległości
 • Pomiar powierzchni swobodnych
 • Wpływy na wynik pomiaru
 • Dokumentacja wyniku pomiaru
 • Monitorowanie wyposażenia testowego