GOM Metrology

GOM Metrology

AUKOM Poziom 1

AUKOM Poziom 1

Podczas tego pięciodniowego szkolenia zostaną przekazane podstawowe informacje w zakresie metrologii produkcyjnej dla początkujących i zaawansowanych użytkowników zajmujących się metrologią.

Podczas szkolenia zostanie przekazana najbardziej aktualna wiedza dotycząca tolerancji wymiarowych, podstaw programowania oraz planowania procesu pomiaru. Szkolenie obejmie również tematy związane z technologią urządzeń i czujników pomiarowych. Uczestnicy zdobędą głębszą wiedzę na temat zadań pomiarowych, istotnych zmiennych oraz nauczą się, jak ograniczyć niepewność pomiaru.

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ

Treści szkolenia

 • Jednostki standardowe – podstawowe parametry i wartości pochodne
 • Układy współrzędnych i elementy geometryczne
 • Czujniki i współrzędnościowe systemy pomiarowe
 • Podstawy metrologii i tolerancji wymiarowych
 • Konstrukcje i obliczenia geometryczne
 • Przygotowanie pomiaru na współrzędnościowym systemie pomiarowym
 • Selekcja i kalibracja czujników
 • Pomiar za pomocą współrzędnościowego systemu pomiarowego
 • Ewaluacja pomiarów i statystyk
 • Planowanie kontroli – identyfikacja i ewaluacja funkcji inspekcyjnych
 • Dokumentacja i zarządzanie jakością