GOM Metrology

GOM Metrology

AUKOM GD&T

AUKOM GD&T

Uczestnicy tego trzydniowego szkolenia uzyskają pogłębioną wiedzę na temat wymiarowania geometrycznego i tolerancji zgodnie z ISO i ASME. Grupą docelowa są technicy pomiarowi pracujący przy interfejsach do innych działów.

Technicy projektowi, programiści i technicy produkcyjni uzyskają wzgląd w tematykę wymiarowania geometrycznego i tolerancji z punktu widzenia techników pomiarowych, którzy zajmują się implementacją metrologiczną specyfikacji z rysunków. Całościowe zrozumienie zadań pomiarowych oraz zmiennych mających wpływ na wynik pozwala uczestnikom przekazywać w sposób niezawodny informacje do różnych działów i ograniczyć niepewność pomiaru. Rezultatem będzie zwiększenie niezawodności i porównywalności wyników pomiarowych.

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ

Treści szkolenia

  • Podstawy normy ISO dotyczącej geometrycznej specyfikacji produktu (GPS)
  • Tolerancje kształtu i położenia
  • Zasady tolerancji I i II
  • Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia – ASME