GOM Metrology

GOM Metrology

Zapewnienie jakości części z tworzyw sztucznych z systemem ATOS od GOM

Zapewnienie jakości części z tworzyw sztucznych

Zapewnienie jakości części z tworzyw sztucznych

Wyzwania:

W celu skrócenia czasu montażu geometrie części z tworzyw sztucznych są coraz bardziej złożone. Dodatkowo miniaturyzacja, zwiększone wymagania dotyczące konstrukcji, wrażenia haptyczne oraz dokładność dopasowania narzucają konieczność stosowania małych tolerancji wymiarów. Natomiast czas wprowadzenia na rynek powinien być możliwie krótki. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać szybkie i wydajne inspekcje części formowanych wtryskowo w celu weryfikacji narzędzi, parametrów maszyny czy procesu oraz kontroli produkcji. Pomiar części z tworzyw sztucznych przy użyciu konwencjonalnych współrzędnościowych maszyn pomiarowych dostarcza jedynie kilkuset punktów pomiarowych, co uniemożliwia kontrolę wielu obszarów. Ponadto złożone geometrie takie jak głębokie otwory, podcięcia czy krawędzie ustawione pod kątem są dla maszyn CMM dużym wyzwaniem. W takim przypadku jakości produktu nie można ocenić na podstawie przechwyconych danych pomiarowych, jako że problematyczne obszary nie są identyfikowane od razu. Aby przyspieszyć proces inspekcji, niezbędny jest szybki oraz wydajny system pomiarowy.

Pomiar części z tworzyw sztucznych z ATOS Q od GOM

Rozwiązanie:

W odpowiedzi na wyżej opisany problem, firma GOM opracowała optyczny system do skanowania 3D - ATOS Q, który w krótkim czasie dostarcza dane pomiarowe całej geometrii części z tworzyw sztucznych. Dzięki wymiennym objętościom pomiarowym sensor można dostosować do różnych zadań pomiarowych w zależności rozmiaru oraz geometrii części. ATOS Q działa w oparciu o Blue Light Technology, co zapewnia bardzo dokładne oraz powtarzalne dane pomiarowe. System umożliwia dokładny pomiar oraz rzetelną ocenę nawet najmniejszych detali określając na przykład wartości korekty dla geometrii narzędzia (wklęsłości na powierzchni, wypaczenie i skurcz) oraz parametry maszyny i procesu. W trakcie kontroli produkcji minimalizowana jest ilość odpadów oraz konieczność ponownej obróbki. Ponadto dane skanowania kilku części można wykorzystać do analizy trendu. Bezpłatne oprogramowanie GOM Inspect pozwala również na udostępnianie danych pomiarowych.

Korzyści:

Elastyczność
Wymienne objętości pomiarowe do specyficznych zadań pomiarowych
Szybkość
Rejestracja do 12 milionów punktów na skan
Wysoka jakość danych
Dzięki Triple Scan Technology i Blue Light Technology

ATOS Q

Skaner 3D do pomiarów małych i średniej wielkości obiektów o złożonych geometriach, który oferuje pracę w trybie manualnym, wpół zautomatyzowanym oraz w pełni zautomatyzowanym

WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach? Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i przeprowadzimy demonstrację systemu - zdalnie lub na miejscu.

KONTAKT