GOM Metrology

GOM Metrology

Zapewnienie jakości części wytwarzanych przyrostowo

Zapewnienie jakości części wytwarzanych przyrostowo

Wyzwania:

Przez rosnące środowisko konkurencyjne ważne jest, aby produkt został wprowadzony na rynek możliwie najszybciej. W celu przyspieszenia rozwoju produktu, wiele przedsiębiorstw wykorzystuje technologię wytwarzania przyrostowego w procesach szybkiego prototypowania. Ponadto technologia ta staje się coraz bardziej zaawansowana, dzięki czemu zwiększa się jej zastosowanie w wytwarzaniu produktu finalnego. Zapewnienie odbiorcy końcowego o rzetelności jakości produktu może się okazać wyzwaniem, szczególnie w przypadku złożonych czy indywidualnie dostosowanych części.

Wytwarzanie przyrostowe z ATOS Q od GOM

Rozwiązanie:

ATOS Q wspiera procesy szybkiego prototypowania pozwalając na digitalizację całej powierzchni części wytwarzanych przyrostowo oraz dostarczając wysokiej jakości siatki. Dane pomiarowe można porównywać z danymi projektowymi w celu weryfikacji dokładności wymiarów. Szczegółowe informacje o odchyłkach umożliwiają dokonanie wstępnej oceny i optymalizacji danych projektowych we wczesnym etapie. Ponadto dokładne dane aktualne przechwytywane przez ATOS Q znacznie upraszczają proces inżynierii odwrotnej. Chmurę punktów 3D generowaną przy użyciu sensora ATOS Q w formacie pliku STL można bezpośrednio wykorzystać w druku 3D. Pozwala to uniknąć czasochłonnego tworzenia modelu CAD w trakcie procesu szybkiego prototypowania w inżynierii odwrotnej.

Sensor ATOS Q jest ważną częścią całego procesu wytwarzania przyrostowego. Obróbka oraz wykończenie powierzchni obiektów drukowanych w 3D mają znaczący wpływ na produkt finalny. Identyfikacja jakości jest możliwa dzięki danym pomiarowym całej geometrii generowanym przez ATOS Q. System ATOS firmy GOM oferuje redukcję liczby iteracji, lepszą kontrolę procesu oraz wyższą jakość produktu.

Korzyści:

Pomiar całej geometrii
Chmury punktów 3D do inspekcji lub dalszego przetwarzania (inżynierii odwrotnej, druku 3D)
Wysoka jakość danych
Dzięki Triple Scan Technology i Blue Light Technology
Mobilność i łatwa obsługa
Mniej osprzętu oraz prosta konfiguracja

ATOS Q

Skaner 3D do pomiarów małych i średniej wielkości obiektów o złożonych geometriach, który oferuje pracę w trybie manualnym, wpół zautomatyzowanym oraz w pełni zautomatyzowanym

WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach? Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji i przeprowadzimy demonstrację systemu - zdalnie lub na miejscu.

KONTAKT