GOM Software 2019: Nieuwe ontwikkelingen met een hoge klantwaarde

Professioneel geëvalueerde meetresultaten zijn tegenwoordig essentieel bij de verbetering van productieprocessen. De softwaresystemen van GOM ondersteunen u hierbij. De GOM Software 2019 is in overeenstemming met wensen van de klanten ontwikkeld en bevat dit jaar een keur aan nieuwe features, speciaal industriespecifieke applicaties.

Probeer de nieuwe testversie: gedurende 30 dagen kosteloos

GOM biedt door middel van proeflicenties gebruikers van de gratis GOM Inspect software aan om de nieuwe features van GOM Inspect Professional uit te proberen. Geïnteresseerde gebruikers hebben de mogelijkheid om met de voordelen van de gedurende 30 dagen kosteloze versie van GOM Inspect Professional kennis te maken, zonder enige contractuele verplichting. In de toekomst betreft deze aanbieding ook de GOM Correlate software voor materialen en bewegingsanalyse.

MEER INFORMATIE


Vereenvoudigde geautomatiseerde meting met Smart Teach

Vooral in de virtuele meetkamer (virtual measuring room - VMR) ondersteunt de nieuwe “Smart Teach”-functie de automatische meting nog effectiever. Indien bijvoorbeeld de CAD-gegevens worden gewijzigd, worden de meetposities automatisch geactualiseerd.


Virtual Clamping: objecten meten zonder dat ze bevestigd worden

Een andere highlight is Virtual Clamping waarbij de opspanning van onderdelen virtueel wordt gesimuleerd. Nu worden de componenten in complexe bevestigingen opgespannen. Dit is met Virtual Clamping niet meer nodig. Met de nieuwe GOM softwaremodule is het mogelijk om de opgespannen staat van de component met de computer te berekenen, gebaseerd op de gegevens van de reële component die nergens aan bevestigd is. De meetgegevens die door de FEM-gebaseerde berekeningen zijn verkregen, zijn exact vergelijkbaar met de resultaten van de component die fysiek opgespannen is.


Optimale oppervlakte-inspectie

Daarnaast is de analyse van oppervlaktefouten verbeterd in de softwarepakketten ATOS Professional, GOM Inspect en GOM Inspect Professional. Metaalplaat en plastic componenten kunnen met een 'master part' worden vergeleken, waardoor oppervlaktefouten gemakkelijker geïdentificeerd kunnen worden.

WHAT'S NEW


Leer de software in het trainingscentrum van GOM kennen

In het nieuwe GOM Training Center vinden geïnteresseerde gebruikers gebruiksaanwijzingen en steekproefgegevens voor de actuele softwareversie. Verder betreedt het bedrijf nieuw terrein: het biedt geavanceerde cursussen aan die van de normale klassikale seminarmethode afwijken. Dit wil zeggen dat behalve alle bestaande cursussen een nieuw soort training wordt aangeboden die op innovatieve onderwijs- en leermethodes gebaseerd is. Op training.gom.com vinden geïnteresseerden informatie over meetsystemen en diverse evaluatiesoftware en kunnen zo bepalen welk systeem het beste aan hun testvereisten voldoet. Ook wordt hier trainingsmateriaal bij speciale softwarepakketten zoals GOM Inspect Professional en GOM Correlate Professional beschikking gesteld.

GOM TRAINING CENTER