Feature Highlights van de nieuwe GOM software V7.5 SR1

Met de meest actuele softwareversie biedt GOM een breed spectrum aan nieuw ontwikkelde functies voor meer efficiëntie van het meetproces en een sneller en eenvoudiger verloop van de daaropvolgende inspectie resp. analyse.

GOM streeft naar een voortdurende doorontwikkeling en verbetering van de algemene softwarefuncties. Bij de ontwikkeling van de GOM software V7.5 SR1 hebben wij ons vanuit het perspectief van de gebruiker op de verschillende hoofdthema's geconcentreerd om een klantgericht softwarepakket te kunnen aanbieden. De nieuwe functies in de GOM software omvatten:

Blade-inspectie

ATOS wordt al met succes voor blade-inspecties toegepast. In plaats van een nieuwe module zijn de GOM software-oplossingen uitgebreid met enkele blade-specifieke functies, waarvoor geen bijkomende kosten ontstaan. Dankzij de volledige integratie met alle analysefuncties en met GOM's parametrische inspectie biedt deze versie een complete procesweergave, van de meting tot aan de volledige analyse en de meetrapportage. De software beschikt over nieuwe functies voor de inspectie van bv. turbineschoepen op basis van 2D doorsnedes, de bepaling van de profielmiddellijn, het profielzwaartepunt of de profielverdraaiing, maar heeft ook tal van nieuwe analysemogelijkheden.

Tracking

ATOS is een stereocamera-systeem en gebruikt GOM's beproefde dynamische referentiebepaling voor de hoogste precisie. In de versie V7.5 SR1 ondersteunt GOM naast het digitaliseren nieuwe toepassingen rondom de ATOS systemen. Met het ingerichte werkgebied tracking biedt de software verschillende online tracking mogelijkheden. Onderdelen kunnen bijvoorbeeld op hun vereiste positie worden uitgelijnd en maken zo een online-positionering binnen een onderdelengroep mogelijk. Bovendien kunnen werkstukken met betrekking tot de aangegeven toleranties worden gepositioneerd; afzonderlijke elementen kunnen op de reële fysieke componenten worden geprojecteerd/gemarkeerd.

Curves

De software van GOM overbrugt nu ook de kloof tussen op punten en vlakken gebaseerde inspectie. Op basis van over de hele oppervlakte gedigitaliseerde gegevens kunnen nieuwe constructiefuncties voor curves worden toegepast en eigenschappen doelgericht worden gevisualiseerd. Hiermee wordt een hoge informatiedichtheid bij een eenvoudige weergave bereikt. Ook is vanaf nu een vereenvoudigde afleiding van precieze analyses mogelijk. Met deze GOM softwareversie kunnen verschillende analysefuncties, zoals de analyse van naad en vlakheid, terugveeranalyse, inspectie van vorm- en karakterlijnen, de analyse van radiussen en de analyse van opstaande randen heel eenvoudig worden uitgevoerd.

Virtual Measuring Room

Een snellere en veiligere VMR wordt door eenvoudiger gestandaardiseerde workflows bereikt. In de actuele GOM software is er één enkele knop voor de complexe meetcellen-programmering. Dit resulteert in meer veiligheid en een grote tijdsbesparing. Dankzij het ontwikkelde I-Teach gereedschap is een eenvoudige toegang tot belangrijke functies zoals het gebruik van Teach-commando's en robotconfiguraties of robotbewegingen mogelijk. Verder zijn er nieuwe toepassingsfuncties voor de bewerking van meetposities. Met behulp van de functies spiegelen, dupliceren en transformeren kan het werkproces worden versneld waardoor de prestaties worden verbeterd.

TRITOP

Ook de deformatieanalyse werd compleet in het softwareconcept geïntegreerd en is nu als standaardpakket beschikbaar. GOM heeft de functiebasis voor de deformatieanalyse met het TRITOP meetsysteem en de complete parametrische inspectie met elkaar in overeenstemming gebracht. De nieuwe functies maken klimaatveranderingstests, structuurproeven en veel meer mogelijk. Andere nuttige functies, onder andere voor het meten en visualiseren van vervormingen, fase beheer, trendanalyse en uitlijn- en bewegingscorrecties van starre lichamen zijn met de V7.5 SR1 software eveneens mogelijk.

Een selectie van verdere softwarefuncties

 • Volledige blade inspectie & rapportage ook met kosteloze GOM Inspect software
 • Geïntegreerde functionaliteit voor de inspectie van turbineschoepen op basis van 2D-doorsnedes: profielmiddellijn, -zwaartepunt, -verdraaiing, maximale profieldikte, ...
 • Volledig nieuw werkgebied voor tracking met online tracking van afzonderlijke coördinaten, voelers en adapters, volledige inspectie en online-projectie, ...
 • Op kromming gebaseerde inspectie: analyse van naad en vlakheid, terugveeranalyse, inspectie van vorm- en karakterlijnen, ...
 • I-Teach: vereenvoudigde toegang tot belangrijke functies zoals Teach-commando's, robotconfiguraties en robotbeweging, ...
 • VMR: meetseries dupliceren, posities transformeren & spiegelen, ...
 • Integratie van de deformatieanalyse en heldere gebruikersbegeleiding door eenvoudigere workflows in TRITOP professional
 • Nieuwe TRITOP WLAN-assistent voor directe feedback over de beeldkwaliteit
 • Live automatische blokvereffening tijdens import van TRITOP beelden
 • Bewegingscorrectie van starre lichamen voor de analyse van verschillende relatieve bewegingen van diverse componenten naar componentenselectie
 • Precieze statistische procescontrole: min./Max., doorsnede, procesvermogen Pp/Ppk, procescapaciteit Cp/Cpk, ...
 • Volledig geïntegreerde Augmented Reality (vergrote realiteit): bekijken van resultaten via foto-mapping
 • Vereenvoudigde licentiebeheerstools
 • Nieuwe assistent voor de weergave van de beschikbare softwarepakketten en het aantal beschikbare licenties
 • Projecten structureren door groeperen van elementen in Explorer
 • Bewerkbare keywords voor elk element in Explorer
 • Curveweergave direct in diagrammen
 • Vectors in doorsnedes, curves en vectorvelden kunnen ook automatisch worden geschaald
 • Aanpassing van een padsegment aan nieuwe startvoorwaarden
 • Tot 30% hogere snelheid bij ATOS metingen
 • Hogere snelheid bij het laden en actualiseren van rapporten
 • Element gebaseerde uitlijning bij inspecties
 • Spiegelen van volledige analyses of van meetplannen
 • Nieuwe functies voor het creëren van een vectorpunt via de flank van een object
 • Materiaaldikte-inspectie voor CAD en netwerken via I-Inspect beschikbaar
 • ...

De GOM software V7.5 SR1 is verkrijgbaar via support.gom.com.