ARAMIS Sensors voor hoge precisie bewegings- en deformatie-analyses

Real time meting van deformaties

Het ARAMIS productportfolio omvat sensors voor dynamische metingen van 3D-coördinaten, 3D-verplaatsingen en 3D-oppervlaktebelasting. Op basis van triangulatie levert het systeem nauwkeurige 3D-coördinaten voor full-field en puntgebaseerde metingen.

Optische 3D-bewegings- en belastingsanalyse

  • Ideaal voor productontwikkeling, materiaalonderzoek en testen van componenten
    De analyses leveren informatie over materiaaleigenschappen en het gedrag van componenten onder last. Deze resultaten vormen de basis voor de duurzaamheid van het product, de geometrische layout, betrouwbare numerieke simulaties en de validering ervan.
  • Snelle en gemakkelijke testprocedure
    ARAMIS sensors meten statisch of dynamisch belaste specimens en onderdelen middels een contactloze en materiaalonafhankelijke methode gebaseerd op het principe van de digitale beeldcorrelatie (digital image correlation - DIC) - zonder tijdrovende en dure voorbereiding van het testobject.
  • Hoge precisie metingen van kleine en grote objecten
    Het systeem biedt stabiele oplossingen voor de analyse van specimens met een grootte van slechts enkele millimeters tot structurele componenten van meerdere meters. De meetresolutie gaat tot het submicrometerbereik, onafhankelijk van de geometrie en temperatuur van het specimen.

ARAMIS genereert nauwkeurige gegevens

3D-verplaatsingen

3D-deformaties

Snelheden en versnellingen

Oppervlaktebelasting

Digitale beeldcorrelatie (digital image correlation - DIC)

Materiaaleigenschappen voor simulatie

Evaluatie van 6 vrijheidsgraden (6DoF)

3D-coördinaten

ARAMIS voor testen applicaties

Integratie in de testomgeving

De geïntegreerde GOM Testing Controller regelt niet alleen de opnamefase maar ook de belichting. Verder is een op software gebaseerd programmeerinterface geïntegreerd voor vooringestelde of door de gebruiker gedefinieerde meetsequenties.

Multisensor

Door het combineren van meerdere ARAMIS sensors kunnen metingen vanuit verschillende perspectieven met verschillende meetgebieden worden verricht. De metingen worden tegelijkertijd geregistreerd en geëvalueerd in een gemeenschappelijk coördinatensysteem.

Groot meetvolume

Ook voor het dynamisch meten van complexe of grote applicaties; ARAMIS maakt de evaluatie mogelijk van bijvoorbeeld het trillingsgedrag van afzonderlijke schoepen van windenergiecentrales onder zware belasting.

Lange termijn online meting

Het online testen van componenten wordt bijvoorbeeld gebruikt bij duurzaamheidstests, vermoeidheidstests en in windtunneltests en vibratie-analyses. De meetresultaten kunnen online worden bekeken of live door andere programma's worden verwerkt.

ARAMIS Kiosk Interface - geautomatiseerde controle

ARAMIS Kiosk Interface is een gebruikersinterface voor de automatische evaluatie van rekproeven conform verschillende normen. Met minimale interactie van de gebruiker kunnen gestandaardiseerde testprocedures snel, eenvoudig en herhaalbaar worden uitgevoerd voor meetseries met een groot aantal specimens.

Verificatie van numerieke simulatie

ARAMIS sensors leveren informatie over materiaaleigenschappen van onderdelen. Deze gegevens worden gebruikt als invoerparameters voor simulatieberekeningen en als referentiemaat voor optimalisatie en verificatie. Met de GOM software kunnen FE-gegevens worden geïmporteerd met formaten als ABAQUS, LS-DYNA en ANSYS en hiermee kunnen deze worden aangepast aan de meetgegevens en in de ruimte.

ARAMIS Professional Software - Digitale beeldcorrelatie (digital image correlation)


De ARAMIS Professional software levert de complete workflow, van het registreren van meetgegevens via analyse tot rapportage. Ze combineert de gesynchroniseerde registratie van beelden en analoge gegevens van de ARAMIS sensors met de evaluatiefunctie van de GOM Correlate software.

LEES MEER

GOM Acceptance Test

Bewijs van de kwaliteit en het prestatievermogen van de meeste ARAMIS sensoren wordt geleverd door de GOM Acceptance Test (GAT). De acceptatieprocedure is gebaseerd op VDI standaarden 2634-1 en 2626 en is een integraal onderdeel van het uitgaande leveringsproces. Klanten ontvangen een GAT-certificaat voor de gekochte sensor, een DAkkS-certificaat voor de gebruikte optische schaal en een gedetailleerde procesomschrijving.

ARAMIS app

De gratis ARAMIS app van GOM is de perfecte app voor een veelzijdig meetsysteem waarmee meettaken snel en betrouwbaar kunnen worden gepland. Het berekent de vereiste sensorinstellingen, zoals meet- en camera-afstanden, en levert alle gegevens die zijn vereist voor een optimale instelling. Ook kan worden bekeken welke referentiepunten en GOM Touch Probes kunnen worden gebruikt.

 

ARAMIS – Best practice

Meer informatie over de praktische toepassing van het ARAMIS meetsysteem.

MEER INFORMATIE

Volgende stappen

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw lokale GOM partner.

Contact

Experience a live demonstration given by our metrology experts specifically for your application

Digital Demo

Voer uw gegevens in en vraag meer informatie aan

CT Form NL

Inquiry