Meetsystemen

GOM ontwikkeld, produceert en verdeelt optische meetmachines voor drie-dimensioneel meten van vorm en vervorming. De systemen zijn gebaseerd op digitale beeldverwerking en worden gebruikt in productontwikkeling, kwaliteitscontrole, materiaal- en componententesten.

Wereldwijd gebruiken zowel automotive, aerospace als producenten van gebruiksgoederen en hun leveranciers de GOM producten.