ARGUS Software

ARGUS meetsystemen worden zeer efficiënt ondersteund met de ARGUS software. Het volledige potentieel achter de ARGUS hardware word gebruikt voor de hoognauwkeurige opname en evaluatie van de verschillende meetzones.

The entire measuring, evaluation and documentation process is built on an easy, safe and fast workflow.

Find more information about the ARGUS system for the optimization of sheet metal forming processes and for the verification of numerical forming simulations on the ARGUS metrology system page.

Features

Data Acquisitie

 • Geïntegreerde interface voor verschillende camera modellen en bestandsformaten
 • Visuele ondersteuning voor de nog te nemen beelden versnelt het opnameproces
 • In moeilijke lichtomstandigheden kunnen ook automatisch meerdere beelden genomen worden met verschillende instellingen.

Berekening van oppervlakte coördinaten en vormverandering

 • Automatische berekening van de 3D oppervlakte coördinaten, hoofd- en zijspanning en materiaalverdunning
 • Materiaalverdunning en vormverandering kunnen in het midden van de materiaaldikte berekend worden.
 • Berekening van de spanningswaarde gebaseerd op de verloopcurve.
 • Importeren van CAD, afwijking naar CAD van gemeten data
 • Multi-stage metingen

Omvorm limieten diagram

 • Importmogelijkheid voor omvorm limieten diagram (FLC)
 • Visualisering van meetresultaten in het omvorm limieten diagram
 • Berekenen van forming limit curve gebaseerd op ISO 12004
 • Doorsnede gebaseerde evaluatie
 • Evaluatie van volledige meetseries

Primitieven

 • Primitieven (bol, cilinder, kegel, vlak, lijn...) kunnen uit de 3D data worden berekend (gecertificeerd door PTB en NIST)
 • Coördinatensystemen kunnen worden uitgelijnd met deze primitieven

Uitlijning

 • Uitlijning van de gemeten data in vastgelegde coördinatensystemen of naar bepaalde primitieven
 • Visualisering van de berekende waarden in de Z-as voor een eenvoudige vergelijking met eindige elementen modellen
 • Registratie naar CAD of STL
 • Combinatie van verschillende meetzones

Doorsneden

 • Doorsneden kunnen eenvoudig worden aangemaakt, geëvalueerd en grafisch worden weergegeven in een meetrapport
 • Doorsneden kunnen worden bewerkt en afwijkingen vergroot weergegeven.

FEA Vergelijking

 • Direkte import van FEA gegevens (ABAQUS, LS-DYNA, PAM-STAMP, AutoForm en ASCII)
 • Volledige vergelijking van geometrie, vervorming, verplaatsing en spanningswaarden
 •  Berekening en vergelijking van hoofd- en zijspanning, diktereductie, 3D vorm en geometrie, XYZ verplaatsingen, ...
 • Export van gegevens en resultaten (oppervlaktedata, ASCII, secties, diagrammen, beelden, rapporten, ...)

Documentation and Reporting

 • Resultaten weergegeven op de genomen beelden.
 • Dynamisch gelinkte rapporten voor live aanpassen van rapporten
 • Variabele en aanpasbare templates voor rapporten
 • Uitgebreide rapporteringmogelijkheden voor de integratie van grafieken, berekende beelden en doorsnede diagrammen.
 • Statistische berekeningen en export functies
 • Export van resultaten (ASCII, beelden)

Automatisering

 • Terugkerende processen kunnen worden geautomatiseerd met macro’s en scripts. Deze versnellen en vereenvoudigen het meet en analyseproces.

Help

 • Automatische parameter instelling voor alle belangrijke functies
 • Online help

Software Administratie

 • Alle software features zijn volledig controleerbaar met de administratie licentie
 • Pas de software aan aan de specifieke meet en analyse afloop
 •  Deactiveer bepaalde systeem menus en functies
 •  Integreer gebruikersafhankelijke scripts in menus
 • Blokkeer systeem templates zodat enkel uw specifieke templates beschikbaar zijn
 • Blokkeer het editeren of aanmaken van templates, scripts of automatiseringsprogramma's